Allianz Best Doctors Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie Allianz Best Doctors Plus

Objav roka - ocenenie v súťaži Zlatá Minca 2015 Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v zahraničí.

Poistenie Allianz Best Doctors Plus kryje nasledovné lekárske postupy liečby ako sú:

 • liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu (okrem kožného lymfónu), in situ nádoru alebo premalígnych zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého alebo vysokého stupňa
 • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
 • náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
 • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, alebo chirurgický zákrok na mieche z dôvodu nezhubného nádoru miechy,
 • transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň od živého kompatibilného darcu.

Poistenie Allianz Best Doctors Plus je určené pre dospelých a deti.

Poistenie vám zároveň ponúka poistné plnenie:

 • úhradu celkových výdavkov až do výšky 2 mil. EUR počas celej poistnej doby,
 • liečbu, či chirurgický zákrok v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí,
 • vyhotovenie odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom, uznávaným špecialistom v konkrétnej medicínskej oblasti,
 • cestovné výdavky a výdavky spojené s prepravou poisteného, jednej sprevádzajúcej osoby a darcu,
 • výdavky na ubytovanie pre poisteného, jednu sprevádzajúcu osobu a darcu,
 • denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici 100 Eur za každý deň strávený v nemocnici (maximálne po dobu 60 dní, len pre poisteného),
 • výdavky na doporučenú medikamentnóznu liečbu (max. 50 000 EUR na poistnú dobu, len pre poisteného),
 • výdavky na repatriáciu,
 • výber najvhodnejšieho lekárskeho zariadenia pre daný druh diagnózy,
 • organizáciu návštev špecialistov a zabezpečenie konzultácie stanovenej diagnózy,
 • kontinuálne lekárske sledovanie liečby spoločnosťou Best Doctors a informovanie príbuzných o vývoji liečby a potrebách klienta.

Poistenie Allianz Best Doctors nenahrádza zdravotné poistenie.

Poistenie Allianz Best Doctors je pripravené v spolupráci so spoločnosťou Further Underwriting International, S.L.U, so sídlom Calle de Hortaleza 104, 28004 Madrid, Španielsko, tax identification number B83644484, ktorá poskytuje služby InterConsultation a FindBestCare.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k Allianz Best Doctors

Archív

Súvisiace odkazy

 
Špeciálna stránka venovaná poisteniu Allianz Best Doctors
Allianz | Club