Poistenie Allianz Best Doctors | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie Allianz Best Doctors

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.
Predaj tohto produktu (BD1) bol ukončený k 31.12.2014. V našej aktuálnej ponuke však môžete nájsť produkt Allianz Best Doctors Plus (BD3), ktorý si môžete dojednať ako samostatné poistenie alebo Allianz Best Doctors (BD2), ktorý si môžete dojednať ako pripoistenie v rámci programov životného poistenia: Flexi Život, Flexi Život Plus alebo Môj Život, Môj Život Plus, Quantum, Cesta Životom alebo Moja Farbička, Moja Farbička Plus.

Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach v zahraničí.

Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby ako sú:

 • liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu,
 • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
 • náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
 • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach,
 • transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň.

Poistenie Allianz Best Doctors je určené pre dospelých a deti.

Poistenie vám zároveň ponúka výnimočné poistné plnenie:

 • liečbu, či chirurgický zákrok v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí,
 • vyhotovenie odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom, uznávaným špecialistom v konkrétnej medicínskej oblasti,
 • cestovné náklady a náklady spojené s prepravou klienta, jednej sprevádzajúcej osoby a darcu,
 • ubytovanie pre klienta, jednu sprevádzajúcu osobu a darcu,
 • výber najvhodnejšieho lekárskeho zariadenia pre daný druh diagnózy,
 • organizáciu návštev špecialistov a zabezpečenie konzultácie stanovenej diagnózy,
 • kontinuálne lekárske sledovanie liečby spoločnosťou Best Doctors a informovanie príbuzných o vývoji liečby a potrebách klienta.

Poistenie Allianz Best Doctors nenahrádza zdravotné poistenie.

Poistenie Allianz Best Doctors je pripravené v spolupráci so spoločnosťou Best Doctors Services, S.L.U., C /Almagro 36-1, 28010 Madrid, Spain, tax identification code (CIF) number B - 86661857, ktorá poskytuje služby InterConsultation a FindBestCare.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k Allianz Best Doctors

Súvisiace odkazy

 
Špeciálna stránka venovaná poisteniu Allianz Best Doctors
Allianz | Club