Poistenie skiel a vybraných rizík pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie skiel a vybraných rizík pre podnikateľov

Poistenie skiel a vybraných rizík pre podnikateľov

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.
Poistenie skiel a vybraných rizík je určené vodičom, ktorí sa neobávajú havárie, ale chcú svoje vozidlo výhodne poistiť proti ďalším rizikám, ktoré nemôžu sami ovplyvniť.

Sibaf award 2013 - 1. miesto v kategórii Poistenie vozidielPre klientov podnikateľov je možné uzatvoriť toto poistenie pre firemné osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 tony. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla. Rozhodujúci je jeho technický stav, ktorý posúdia vyškolení zástupcovia našej poisťovne.

Druhy poistenia

Stavebnicový systém nášho poistenia vám okrem poistenia vozidla na vybrané riziká, ktoré tvorí základný prvok stavebnice, umožňuje zvoliť i doplnkové poistenia podľa vašej potreby.

Základné poistenie

  • pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia zasklenia vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou
  • pre prípad náhodnej živelnej udalosti
  • pre prípad stretu alebo zrážky so zvieraťom

Doplnkové poistenia

  • pre prípad odcudzenia
  • pre nadštandardnú výbavu vozidla
  • pre prípad smrti
  • úrazové poistenie osôb vo vozidle
  • poistenie batožiny

Podmienkou pre dojednanie doplnkových poistení je uzatvorenie základného poistenia.


Poistné podmienky

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok.

Územná platnosť

Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej a Českej republiky. Zároveň vám ponúkame možnosť rozšírenia platnosti poistenia aj pre iné územia, a to nielen na celé obdobie trvania poistenia, ale aj na obdobie kratšie (jeden, dva alebo tri mesiace).

Spoluúčasť

Pri jednotlivých druhoch poistenia máte možnosť zvoliť si nasledovné spoluúčasti:

Spoluúčasť
5%, minimálne 66,39 EUR
10%, minimálne 331,94 EUR
20%, minimálne 663,88 EUR
30%, minimálne 995,82 EUR

Poistné

Výška poistného závisí na značke a type vozidla, jeho cene, rozsahu vami zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti, ktorú si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Naviac si u nás môžete dojednať základnú alebo neobmedzenú výšku hodinovej sadzby za opravu Vášho vozidla, a tým si zvoliť autoservis, ktorému dôverujete.

Doplňujúce informácie a dokumenty k havarijnému poisteniu

Súvisiace odkazy

Informácie o poistení skla a vybraných rizík pre individuálnych klientov
Informácie o našej asistenčnej službe
Kontakt na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club