Poistené škody na tohtoročnej úrode sú v stovkách tisíc eur | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistené škody na tohtoročnej úrode sú v stovkách tisíc eur

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje doteraz nahlásené škody za približne 740-tisíc eur
 2. Každý tretí poistený poľnohospodár hlási škody

Keďže obdobie žatvy sa chýli ku koncu, poľnohospodári počítajú prvé odhady škôd a strát na úrode v dôsledku počasia. Horúco leto prinieslo okrem veľkého sucha aj silnú búrkovú činnosť, ktorá sa prejavila aj na počte škôd. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje za mesiace jún, júl a august doteraz nahlásené škody za približne 740-tisíc eur, bilancia škôd po žatve však nie je konečná a škody tak môžu narásť. Na poliach sa ešte nachádza slnečnica, kukurica,  a ovocie ako hrozno a jablká.

 

Každý tretí hlási škody

Poľnohospodári nahlásili zatiaľ približne 150 poistných udalostí, čo v praxi znamená, že už 150 poľnohospodárov eviduje škody na vyzbieranej úrode. Keďže v roku 2012 si uzatvorilo poistenie plodín proti rôznym rizikám 450 klientov, je možné konštatovať, že každý tretí poistený poľnohospodár hlási škody z poistených rizík.

V celoslovenskom meradle najviac škôd spôsobil ľadovec. Za ním nasleduje víchrica a zvyšné poistené riziká, medzi ktoré patrí aj požiar, povodeň či záplava. Úrody boli do značnej miery ovplyvnené aj suchom, čo sa tiež premietlo na škodách klientov, avšak sucho nepatrí medzi poistiteľné riziká.

Na základe vykonaných obhliadok musíme brať sucho do úvahy a posúdiť, aký vplyv malo na úrodu a tým aj na samotný rozsah škody. Vplyv sucha na úrodu bol v rozpätí 5 až 30 percent v závislosti od lokality klienta, resp. parcely a taktiež aj v závislosti od samotného typu pôdy. Riešením škôd spôsobených suchom na úrode nie je ani komerčné poistenie ani ad hoc štátna pomoc, ale v prvom rade obnova a budovanie závlahových systémov, čo vyplýva z legislatívy EÚ.

 

Júlové búrky príčinou množstva škôd

Najviac škôd eviduje Allianz - SP v Západoslovenskom regióne, najviac boli poškodené olejniny, nasledované obilninami a ostatnými plodinami. Najvyšší počet škôd sa viaže k mesiacu júl, ktorý bol aj tento rok poznamenaný častými búrkami. Najvyššiu vyplatenú škodu registruje Allianz - SP u klienta na Záhorí, kde ľadovec počas búrky poškodil repku a poisťovňa uhradila klientovi takmer 80-tisíc eur.

V tomto roku dojednáva Allianz – Slovenská poisťovňa hneď po žatve poistenie ozimných plodín na vyzimovanie a sucho pri vchádzaní (poistenie nákladov na nový osev) zároveň s poistením proti krupobitiu (poistenie úrody) na rok 2013.

Dátum vydania: 05.09.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook