Podnikové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Podnikové životné poistenie

Podnikové životné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka na mieru šité riešenie životného poistenia zamestnancov. Zamestnávateľ si s poisťovňou zmluvne dohodne formu spoluprácu pri realizovaní podnikového životného poistenia, podmienky pre individuálne poistné zmluvy zamestnancov, spôsob poskytovania príspevkov na poistenie, formu úhrady poistného a tiež benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca.

Pre koho je poistenie určené?

Pre každého zamestnávateľa, ktorý má záujem zabezpečiť svojich zamestnancov formou komerčného životného poistenia a jeho pripoistení.

Aké typy poistného krytia vám ponúkame?

Je možné si vybrať zo širokej škály životných poistných produktov. Pre zamestnancov ponúkame poistné krytie podľa aktuálne platných podmienok a sadzieb našich produktov.

Výhody podnikového životného poistenia:

  • Je súčasťou moderného sociálneho programu zamestnávateľov. Podporuje zamestnaneckú lojality voči firme, stabilizuje zamestnancov a motivuje ku kvalitným pracovným výkonom.
  • Poistenie je variabilné, poistné krytie prispôsobujeme na mieru potrieb klienta.
  • Zamestnávateľ zabezpečuje platbu poistného pre zamestnanca formou zrážky zo mzdy.
  • Poistné môže zamestnávateľ uhrádzať za každého svojho zamestnanca individuálne, resp. za všetkých zamestnancov hromadne jednou platbou.

Na tieto druhy životného poistenia môžete prispievať:

Kapitálové životné poistenia

Investičné životné poistenia

Allianz | Club