Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Piráti sa zo Somálska presúvajú do iných častí sveta

 1. V roku 2013 sa potopilo 94 dopravných lodí, v porovnaní s rokom 2012 je to pokles o 20 percent
 2. Viac ako tretina strát lodí sa odohrala vo vodách Juhovýchodnej Ázie
 3. Až 106 pirátskych útokov sa odohralo v Indonézii, čo predstavuje až 700-percentný nárast od roku 2009

 

Podľa najnovšej štúdie nazvanej „Bezpečnosť a námorná doprava v roku 2014“, ktorú vydal Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS),  počet strát veľkých dopravných lodí pokračuje v klesajúcom trende. V roku 2013 sa vo svetových moriach potopilo 94 lodí, pričom za posledných 12 rokov je to len po druhýkrát, čo tento počet klesol pod číslo 100. V porovnaní s rokom 2012 ide o pokles o 20 percent, keďže v tomto roku sa počet strát lodí zastavil až na čísle 117.

Viac ako 90 percent celosvetového obchodu sa prepravuje po mori, takže bezpečnosť medzinárodných kontajnerových lodí a námorných trás je nesmierne dôležitá pre globálnu ekonomiku,“ hovorí Tim Donney, expert na riziká námornej dopravy v AGCS. „Napriek tomu, že klesajúci trend strát v námornej doprave je povzbudzujúci, existuje stále značný priestor na zlepšenia v bezpečnosti veľkých prepravných lodí a ich nákladu, posádky či pasažierov, a to najmä v ázijských vodách.

 

Najviac strát lodí v Ázii

Podľa zistení štúdie, viac ako tretina škôd v roku 2013 sa odohrala v dvoch námorných oblastiach. Podobne ako v roku 2012, najviac lodí sa potopilo vo vodách Indočíny, Južnej Číny, Indonézie a Filipín (18 lodí), avšak veľmi tesne nasledujú moria okolo Japonska, Kórey a Severnej Číny (17 lodí).

Musíme sa sústrediť na to, ako niektorí námorní dopravcovia udržiavajú kvalitu a bezpečnosť na lodiach, najmä pri domácej preprave tovaru v oblasti Juhovýchodnej Ázie,“ hovorí Tim Donney z AGCS. „Chápanie bezpečnostných štandardov je na úrovni Európy spred 50 rokov, niekedy dokonca ešte horšie.“

 

Pirátstvo je stále veľkým rizikom

V roku 2013 počet útokov pirátov klesol o 11 percent na 264 zaznamenaných incidentov Medzinárodným úradom pre námorníctvo. Až 106 týchto útokov sa odohralo v Indonézii, čo predstavuje až 700-percentný nárast od roku 2009.

Väčšinu z týchto útokov tvoria jednoduché krádeže prepravovaného tovaru páchané malými skupinami. Avšak skutočnosť, že tretina z týchto incidentov sa uskutočnila v posledných mesiacoch roka 2013 môže predznačovať, že sa útoky pirátov stávajú viac organizovanejšími a vymykajú sa spod kontroly.

Miesto, kde sa organizované útoky pirátov stále zvyšujú, je Guinejský záliv so 48 incidentmi v roku 2013, čo predstavuje 18 percent zo všetkých útokov za minulý rok. Ataky pirátov v Somálsku naopak dramaticky klesajú, v roku 2013 ich bolo len 7 v porovnaní so 160 útokmi v roku 2011. Štúdia predpokladá, že takéto incidenty môžu z tejto časti sveta vymiznúť úplne, a to vďaka účinným námorným hliadkam.

Dátum vydania: 20.03.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook