Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Panamský prieplav má 100 rokov

 1. Panamský prieplav otvorili 15. augusta 1914
 2. Za posledných 10 rokov sa v prieplave stalo 27 nehôd
 3. Každý rok cezeň prejdú 3 percentá celosvetového námorného obchodu


Panamský prieplav, prepojenie Atlantického a Tichého oceána, vznikol už v roku 1914. Od tých čias výrazne ovplyvnil rozvoj lodnej dopravy a obchodných ciest. Dnes zlučuje až 144 námorných obchodných trás, ktoré spájajú 160 krajín a 1700 prístavov. Každý rok cezeň prejdú približne 3 percentá svetového námorného obchodu. V piatok 15. augusta oslavuje slávny Panamský prieplav okrúhlu stovku.


Tretí pruh

Pri príležitosti 100. výročia už o pár dní otvoria tretí pruh pre väčšie tranzitné lode. Táto zmena má ďalej rozširovať obchodné cesty a umožniť prechod viacerým veľkorozmerným lodiam. V súčasnosti cez prieplav prejde ročne viac než 12-tisíc zaoceánskych lodí. Po otvorení nového pruhu sa odhaduje ich zvýšenie až na 16 750. „Jedna veľká kontajnerová loď je taká dlhá ako štyri 50-metrové futbalové ihriská a môže byť poistená až na 180 miliónov eur,“ hovorí kapitán Rahul Khanna z AGCS – Riaditeľstva námorných rizík.

S väčšou kapacitou však prichádza aj rad nových rizík. A práve ich ošetrením v sektore námornej dopravy sa zaoberá AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty - Allianz poisťovateľ korporátnych a špeciálnych riešení riadenia rizika).


Najbezpečnejší prieplav

Štúdia skupiny Allianz sa zameriava na budúce riziká Panamského prieplavu, ktoré môžu nastať po otvorení tretieho pruhu pre veľké kontajnerové lode. Podľa expertov z AGCS sa po otvorení tretej sekcie môže zvýšiť hodnota poistených vecí, ktoré denne prechádzajú kanálom, až o viac ako 75 miliónov eur. Cieľom štúdie je teda posúdiť rast nákladov na lodné flotily a ich budúci vplyv na ostatné prístavy. Dôležité je tiež pripraviť projekt tak, aby mali záchranári situáciu pod kontrolou aj v prípade upchatia či znečistenia kanála. Priamo úmerne k zvýšeniu počtu veľkých lodí a k hustejšej premávke by mal vzrásť aj počet kvalifikovaných odborníkov z pohotovostných zložiek.

Ďalším rizikom sú živelné udalosti. Mnoho prístavov, najmä na východnom pobreží, je vystavených hurikánom. Preprava tranzitných lodí do týchto prístavov je teda oveľa rizikovejšia. Napríklad v roku 2012 veľké škody spôsobil hurikán Sandy, ktorý zaplavil prístavy na severovýchode USA.

Pre správne zhodnotenie možných rizík odborníci z AGCS preskúmali bezpečnostné záznamy Panamského prieplavu v priebehu uplynulých 20 rokov. Do úvahy brali najmä počet a príčiny škodových udalostí. Tieto údaje boli následne porovnávané s inými známymi vodnými cestami, ako Suezský či Kielský prieplav. Výsledky testov preukázali, že práve Panamský prieplav je tým najbezpečnejším. Najčastejšími nehodami sú kontakt so stenou, kolízia plavidiel a poškodenie lode. Škodová udalosť však vznikne len raz za 4-tisíc prepráv.


Panamský prieplav v číslach

3 percentá celosvetového námorného obchodu prejdú cez Panamský prieplav
8 až 10 hodín trvá jeho splavenie námornou loďou
27 nehôd sa v prieplave stalo za uplynulých 10 rokov
82 km je dĺžka kanála
144 námorných obchodných trás spája 160 krajín sveta a 1700 námorných prístavov
4000 prepráv je počet, na ktorý pripadá jedna škodová udalosť
12 000 zaoceánskych lodí prejde ročne cez prieplav

Dátum vydania: 12.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook