Oznámenie o zmene triedy podielov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene triedy podielov v podkladovom aktíve pre Akciový f. Nové trhy a Allianz akciový f. Nové trhy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors Ltd. s cieľom zefektívniť a optimalizovať svoju činnosť upravuje triedy podielov v podielovom fonde Allianz RCM Global Emerging Markets Eqiuty, ktorý je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.

V tejto súvislosti dochádza od 11.4.2013 k zmene v prílohe poistných zmlúv „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“. V rámci popisu fondu „Allianz akciový fond Nové trhy“, resp. „Akciový fond Nové trhy“ je označenie podielového fondu zmenené na „Allianz Global Emerging Markets Eqiuty – A – EUR“ a sub-správca na RCM (UK) Ltd. - London. Táto zmena nemení investičné portfólio, investičné ciele a politiku podielového fondu a neovplyvní ani aktuálnu hodnotu účtu poistných zmlúv.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz | Club