Oznámenie o zmene správcu 01.03.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene správcu podkladového aktíva pre Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje na základe obdržania písomnej informácie, že s účinnosťou od 1.3.2018 sa mení spávca podielového fondu Allianz Global Emerging Markets Equity - A – EUR. Tento fond je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.

Novým správcom fondu sa namiesto správcovskej spoločnosti Allianz Global Investors Ireland Ltd. stáva správcovská spoločnosť Carne Global Fund Manager (Ireland) Limited.

Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 28.2.2018

Allianz | Club