Oznámenie o zmene podkladových aktív (26.09.2013) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene podkladových aktív pre Success Flexible fond v investičnom životnom poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 18. 6. 2013 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov s podobným zameraním.

Fond Success Flexible - C-QUADRAT Best Fonds Strategy, ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre fond investičného životného poistenia Success Flexible, podľa tohto súhlasu zanikne zlúčením s fondom C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus. Po realizácii zlúčenia nastane odo dňa 26. 9. 2013 zmena podkladových aktív fondu investičného životného poistenia Success Flexible. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu nasledovné:

Podielový fond
C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus
Správca:
C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň
Depozitár:
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:

vysoký

C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus je otvorený podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom fondu je dosahovať rast kapitálu pri zvýšenom riziku. Fond investuje minimálne 51 % aktív do akcií a akciových cenných papierov globálnych spoločností. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov s pevným výnosom a peňažných nástrojov.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na stránke www.c-quadrat.com.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti. 

Dátum vydania správy: 26.09.2013

Allianz | Club