Oznámenie o zmene názvu podkladových aktív (3.4.2015) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene názvu fondu v podkladovom aktíve pre Dlhopisový fond a Allianz dlhopisový fond v investičnom životnom poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. dňa 20. marca 2015 schválila s účinnosťou od 3. apríla 2015  zmenu názvu fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový plus o.p.f. (skrátený názov TAM – Euro dlhopisový PLUS fond ) na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f. (skrátený názov TAM – Dlhopisový fond ). Tento fond je podkladovým aktívom fondov Dlhopisový fond a Allianz dlhopisový fond v investičnom životnom poistení.


Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz | Club