Oznámenie o zmene názvu podkladových aktív (10.6.2015) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Oznámenie o zmene názvu fondu v podkladovom aktíve pre Success Flexible fond v investičnom životnom poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť C – Quadrat Kapitalanlage AG, a.s.  schválila s účinnosťou od 10. júna 2015  zmenu názvu fondu fondu C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus na C-QUADRAT Global Quality ESG Fund. Tento fond je podkladovým aktívom fondu Success Flexible v investičnom životnom poistení.


Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz | Club