Platnosť online zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Platnosť online zmluvy

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu sa stáva platnou momentom zaplatenia poistného z vašej strany. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na náš účet, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného (uvedené platí za predpokladu, že predmetný príkaz na úhradu nezrušíte a peniaze z neho obdržíme na náš účet). Poistné za online poistenie musí byť uhradené v lehote do 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia, v opačnom prípade návrh internetovej zmluvy stráca platnosť.

Poistenie sa začína dňom uvedeným ako začiatok poistenia, v prípade poistenia s okamžitou platnosťou sa začína dňom a hodinou uvedenými ako začiatok poistenia. V prípade, ak bude poistné zaplatené v lehote do 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia, poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred zaplatením poistného, t.j. na dobu od dátumu začiatku poistenia (dátumu a hodiny začiatku poistenia pri uzatvorení poistenia s okamžitou platnosťou) do dňa zaplatenia.

Výnimkou je cestovné poisteniepoistenie do hôr, pri ktorých musí byť poistné uhradené najneskôr deň pred začiatkom poistenia uvedeným v návrhu poistnej zmluvy; v prípade poistenia s okamžitou platnosťou musí byť poistné uhradené v deň vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy. Takisto poistenie storno poplatkov je platné momentom zaplatenia a začína sa dňom nasledujúcim po dni zaplatenia poistného za predpokladu, že bolo uzavreté súčasne (najneskôr do jedného kalendárneho dňa) so zaplatením vášho zájazdu, letenky a pod.

Zmluvu môžete považovať za zaplatenú:

  • pri online platbe sa vám na obrazovke po odoslaní poistného objaví "Transakcia prebehla úspešne"
  • pri využití internetbankingu daním príkazu na úhradu poistného v prospech nášho účtu
  • pri vklade na účet obdržaním dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet
  • pri poštovej poukážke dňom uhradenia poštovej poukážky na pošte

O obdržaní platby vás dodatočne neinformujeme, nakoľko prevody medzi bankami môžu trvať aj niekoľko dní. Napríklad v prípade platby prostredníctvom služby CardPay môže takáto transakcia trvať až 14 dní. O úspešnosti realizácie platby sa môžete informovať vo vašej banke. Keďže dôležitý je deň uhradenia poistného, môžete cez internet zmluvu s okamžitou platnosťou uzatvoriť a zaplatiť aj cez víkend.

Spôsob platby

Jednou z výhod online poistenia je možnosť uzatvoriť a ihneď zaplatiť poistenie z pohodlia vášho domova. Momentálne vám ponúkame nasledovné možnosti priamej platby:

  • VISA, VISA Elektron, Mastercard, Diners Club
  • e-platby VÚB
  • Sporopay, Slovenská sporiteľňa
  • TatraPay, Tatrabanka

Okrem toho môžete poistenie zaplatiť prostredníctvom vášho internetbankingu, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou. Všetky informácie potrebné na uskutočnenie platby nájdete v návrhu zmluvy ako aj v sprievodnom texte zaslanom na váš email. V prípade, že poistné zaplatíte priamou platbou, upozornenie na zaplatenie poistného v návrhu zmluvy ako aj v emaile považujte za bezpredmetné. Texty sa generujú a posielajú automaticky pred realizáciou vašej platby.

Poistná zmluva

Pri cestovnom poistení, poistení storno poplatkov a poistení do hôr sa návrh poistnej zmluvy stáva momentom zaplatenia poistkou. Pri ostatných poisteniach (Poistenie domu, bytu a domácnosti, Poistenie vozidla, Poistenie zodpovednosti zamestnanca) vám po zaplatení poistného pošleme poistku, ako písomné potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy. Pri poistení vozidla vám spolu s poistkou pošleme zelenú kartu.

Allianz | Club