Platnosť online zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Platnosť online zmluvy

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu sa stáva platnou momentom zaplatenia poistného z vašej strany, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený v zmluve. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na náš účet, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného (uvedené platí za predpokladu, že predmetný príkaz na úhradu nezrušíte a peniaze z neho obdržíme na náš účet).

Poistné za online poistenie musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom platnosti poistenia, v opačnom prípade návrh internetovej zmluvy stráca platnosť. Výnimkou je cestovné poisteniepoistenie do hôr, pri ktorých si môžete uzatvoriť poistenie s okamžitou platnosťou. Takisto poistenie storno poplatkov je platné momentom zaplatenia za predpokladu, že bolo uzatvorené súčasne (najneskôr do jedného kalendárneho dňa) so zaplatením vášho zájazdu, letenky a podobne.

Zmluvu môžete považovať za zaplatenú:

  • pri online platbe sa vám na obrazovke po odoslaní poistného objaví "Transakcia prebehla úspešne"
  • pri využití internetbankingu daním príkazu na úhradu poistného v prospech nášho účtu
  • pri vklade na účet obdržaním dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet
  • pri poštovej poukážke dňom uhradenia poštovej poukážky na pošte

O obdržaní platby vás dodatočne neinformujeme, nakoľko prevody medzi bankami môžu trvať aj niekoľko dní. Napríklad v prípade platby prostredníctvom služby CardPay môže takáto transakcia trvať až 14 dní. O úspešnosti realizácie platby sa môžete informovať vo vašej banke. Keďže dôležitý je deň uhradenia poistného, môžete cez internet zmluvu s okamžitou platnosťou uzatvoriť a zaplatiť aj cez víkend.

Spôsob platby

Jednou z výhod online poistenia je možnosť uzatvoriť a ihneď zaplatiť poistenie z pohodlia vášho domova. Momentálne vám ponúkame nasledovné možnosti priamej platby:

  • VISA, VISA Elektron, Mastercard, Diners Club
  • e-platby VÚB
  • Sporopay, Slovenská sporiteľňa
  • TatraPay, Tatrabanka
  • Uniplatba, Unicredit banka
  • ČSOB platobné tlačidlo

Okrem toho môžete poistenie zaplatiť prostredníctvom vášho internetbankingu, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou. Všetky informácie potrebné na uskutočnenie platby nájdete v návrhu zmluvy ako aj v sprievodnom texte zaslanom na váš email. V prípade, že poistné zaplatíte priamou platbou, upozornenie na zaplatenie poistného v návrhu zmluvy ako aj v emaile považujte za bezpredmetné. Texty sa generujú a posielajú automaticky pred realizáciou vašej platby.

Poistná zmluva

Pri cestovnom poistení, poistení storna zájazdu a poistení do hôr sa návrh poistnej zmluvy stáva momentom zaplatenia poistkou. Pri ostatných poisteniach (Poistenie bytuPZPPoistenie zodpovednosti zamestnanca) vám po zaplatení poistného pošleme poistku, ako písomné potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy, na vami zadanú kontaktnú adresu. Pri povinnom zmluvnom poistení vám spolu so zmluvou pošleme aj bielu kartu s neobmedzenou dobou platnosti a zelenú kartu.

Allianz | Club