Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ohrození detskí cyklisti

 1. Až 40 % kolízií cyklistov s automobilmi spôsobí závažné poranenia mozgu
 2. Zákon v SR určuje deťom do 15 rokov povinnosť nosiť prilbu v obci aj mimo nej
 3. Základom bezpečnosti cestnej premávky je vidieť a byť jasne viditeľný

 

Aj tento rok sa Bratislava zapája do 13. ročníka tradičného podujatia Európsky týždeň mobility. V dňoch 15. až 22. septembra naše hlavné mesto pre občanov pripravilo bezplatné cestovanie linkami MHD s vodičským preukazom, propagáciu cyklodopravy a elektromobility, otvorenie nových cyklotrás a ďalšie podujatia. Medzi zdraviu prospešné spôsoby dopravy patrí aj cyklistika. V posledných rokoch je to jeden z obľúbených spôsobov dochádzania detí do škôl. Denná dávka cyklistiky prispieva k zdravej životospráve a imunite detí, štatisticky je však jednou z najnebezpečnejších spôsobov prepravy detí do školy.

 

Školák cyklista = 7-krát vyššie riziko nehody

Jazda na bicykli je z hľadiska bezpečnosti jedným z najnevhodnejších spôsobov, akým sa deti môžu dostať do školy. V porovnaní s chôdzou alebo cestovaním v autobuse je riziko, že sa školák stane účastníkom dopravnej nehody, až sedemkrát vyššie. Preto je veľmi dôležité učiť deti voliť si čo najbezpečnejšiu trasu do cieľa a uistiť sa, že si nezabudnú nasadiť prilbu či chrániče. Zákon o cestnej premávke totiž cyklistom udeľuje povinnosť nosiť mimo obce ochrannú prilbu. A deti do 15 rokov musia mať na hlave prilbu aj pri jazde v meste či obci.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je pre deti obzvlášť riskantné jazdiť do školy na dvoch kolesách. Christian Weishuber, expert na bezpečnosť cestnej premávky skupiny Allianz, tieto dôvody veľmi dobre pozná: „Jedným z rizikových faktorov je detský výhľad na vozovku. V porovnaní s dospelou osobou je totiž značne obmedzený. Vzhľadom na svoju výšku deti často čelia problémom s výhľadom na premávku, a to najmä v prípade, keď stoja medzi zaparkovanými autami. Navyše, malí cyklisti len ťažko odhadnú rýchlosť ostatných účastníkov cestnej premávky. V neposlednom rade môže spôsobiť nehodu i to, že školáci majú väčšie problémy koncentrovať sa výlučne na premávku a ľahko sa rozptýlia."Prilba môže zachrániť život

Podľa štúdie skupiny Allianz viac než 40 percent zo všetkých kolízií cyklistov s automobilmi spôsobí závažné poranenia hlavy a mozgu. Preto je prilba podstatnou súčasťou výbavy a môže zachrániť život dieťaťa. V prípade, že ju človek pri nehode na bicykli nemá, pravdepodobnosť, že utrpí poškodenie mozgu, je až dvojnásobne vyššia. Nebezpečná však nie je len zrážka cyklistu s autom. Až jedna tretina všetkých cyklistických smrteľných nehôd či ťažkých zranení vyplýva z iných druhov pádov a kolízií.

Povinnosť cyklistov nosiť prilbu je v rôznych krajinách odlišná. Vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Indii, Hong Kongu, Švajčiarsku či Veľkej Británii helmu nevyžadujú ako povinnú výbavu. Naopak, jej nosenie je pre cyklistov povinné v mnohých amerických štátoch, Južnej Kórei a Japonsku, kde si deti musia chrániť hlavu do veku 13 rokov. V Rakúsku zákon prilbu ukladá do 12. roku života, čo je ešte stále menej ako u nás na Slovensku.

 

Na čo treba myslieť tesne pred štartom?

Ešte skôr než rodičia svoje dieťa pustia na bicykel, mali by precízne skontrolovať najmä brzdy, reflexné prvky, svetlo a plášte kolies. Dôležité je tiež výškové nastavenie sedadla. Dieťa by pri sede na bicykli malo bez problémov zvládnuť položiť špičky nôh na zem. Základom bezpečnosti cestnej premávky je vidieť a byť jasne viditeľný. Osvedčenou radou je deťom obliekať svetlé a farebné bundy alebo reflexné vesty a používať špeciálne školské tašky s reflexnými prvkami.

Zásadná je tiež základná znalosť pravidiel cestnej premávky. Ak dieťa tieto veci nemá v malíčku, predstavuje hrozbu nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V tomto prípade je opäť dôležitá úloha rodičov. Tí by deťom mali ukázať všetky potenciálne nebezpečenstvá a naučiť ich používať ručné signály pre odbočenie doprava a doľava. Pred prvou samostatnou cestou je dôležité vziať deti na bicykel a niekoľko krát si spoločne s nimi prejsť danú trasu. Odborníci na bezpečnosť cestnej premávky z Allianz – Slovenskej poisťovne rodičom radia, aby nedovolili deťom jazdiť na bicykli do školy v prípade, že si svojimi schopnosťami nie sú celkom istí.

Dátum vydania: 18.09.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook