Od Hindenburgu k obnoviteľným zdrojom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Od Hindenburgu k obnoviteľným zdrojom

 1. Allianz centrum pre technológie oslavuje dnes 21. novembra 80. výročie svojho založenia
 2. Centrum sa špecializuje na výskum bezpečnosti a analýzu priemyselných či dopravných nehôd

Čepeľ rotačného kompresora v plynovej turbíne vážiacej niekoľko ton sa zlomila, elektráreň musí prerušiť svoju činnosť. Milióny eur sú stratené a pritom príčina nie je vôbec jasná. Je dôvodom chybná konštrukcia, zlyhanie materiálu alebo ľudská chyba? Prípad, ktorý volá po odborníkoch na hodnotenie škôd z Allianz Centra pre technológie (AZT). A ich diagnóza? Pri bežnej výmene dielov bola použitá čepeľ kompresora s mierne odlišným zložením materiálu, ktorý nemohol dostatočne absorbovať vibrácie.

 

80 rokov výskumu škôd a prevencie

Centrum vyšetrovalo mnoho podobných veľkých priemyselných zlyhaní a strát počas svojej 80-ročnej existencie – od havárie vzducholode Hindenburg v roku 1937 až po haváriu hriadeľa turbíny v elektrárni v Irschingu v roku 1987. Okrem toho sa centrum ako súčasť skupiny Allianz venuje aj prevencii, či už priemyselných strát alebo v oblasti bezpečnosti dopravy.

Allianz centrum pre technológie sa špecializuje na priemyselné technológie z oblasti energetiky, technológie, elektrární alebo z oblasti strojárenstva. V AZT pracuje 15 expertov, medzi ktorými sú elektrotechnici, mechanici a taktiež chemici a materiáloví inžinieri. Ich úlohou je skúmať priemyselné zariadenia ako sú kotly, turbíny, pohony, transformátory či generátory. V oblasti prevencie sa AZT špecializuje na rýchlo rastúce odvetvie obnoviteľných zdrojov, ako sú geotermálna energia a veterné alebo fotovoltaické elektrárne. „Výsledky našich výskumov sú prínosné nielen pre nás ako poisťovateľa priemyslu, ale aj pre našich klientov,“ hovorí Dr. Johannes Stoiber, ktorý vedie AZT spoločne so Stefanom Thummom.

 

Bezpečnosť je globálna téma

AZT bolo založené v roku 1932 v Berlíne, v ktorom má svoje korene. Od jeho integrácie do globálnej skupiny Allianz sa výskumná pôsobnosť centra rozšírila do celého sveta. Dobrým príkladom je výskum poškodenej elektrárne v Brazílii alebo požiar rýchlovlaku v Šanghaji. Takéto medzinárodné aktivity sa budú v budúcnosti len prehlbovať, najmä na rastúcich trhoch v Ázii alebo Južnej Amerike. „Musíme začať spoznávať rozličné kultúrne a technické prostredia v oblasti likvidácie poistných udalostí,“ hovorí Stoiber. „Ale naša najväčšia výhoda je univerzálna. Náš nezávislý názor, ktorý pramení z podrobného technického výskumu.“

Dátum vydania: 22.11.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook