Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Obľúbený cieľ zlodejov - detské kočíky

 1. Pôrodnosť je nižšia, ceny kočíkov vyššie
 2. Ako sú kočíky chránené pred zlodejmi?
 3. Ak zmizne kočík z pivnice, poisťovňa vyplatí náhradu škody

Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje desiatky krádeží kočíkov, najčastejšie sú odcudzené v spoločných priestoroch bytového domu, na parkoviskách obchodných centier a pred materskými školami,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ Odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.Drahý špás

Dnešní mladí rodičia plánujú okrem mena pre dieťatko a výbavy aj rozpočet nákladov takmer na rok dopredu. Príslušenstvo nie je lacné, treba myslieť na autosedačky, kočíky, prebaľovacie pulty, postieľky či stoličky na kŕmenie. Kočíky, uschované v spoločných priestoroch bytovky alebo odstavené pred obchodom, bývajú čoraz častejšie predmetom krádeže.

 

Menej detí, viac kočíkov

Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že minulý rok sa na Slovensku narodilo 54 823 detí, čo je o 712 detí menej, ako v roku 2012. Najviac detí na tisíc obyvateľov sa rodí v Bratislavskom kraji a najmenej pribudne v Nitrianskom. Napriek miernemu úbytku novorodencov sa trhu s kočíkmi darí dobre. Tento denne využívaný artikel je tiež jedným z najdrahších spomedzi detských potrieb. Kamenné či internetové predajne ponúkajú stovky modelov. Na výber sú hlboké, športové, kombinované, golfové, súrodenecké alebo kočíky s retro vzhľadom. Najlacnejšie sú najjednoduchšie a začínajú na hranici 80 eur. Najpredávanejšie kombinované kočíky stoja približne 300 až 700 eur. Luxusné značkové kočíky s doplnkami, niekedy navrhnuté módnym dizajnérom, sa s cenou šplhajú vysoko nad 1000 eur.Aká poistka chráni kočík pred zlodejmi?

Keďže už dnes nie je aktuálny trend dedenia kočíkov po starších súrodencoch a rodičia musia zaloviť vo vrecku o čosi hlbšie, mali by si na tento doplnok dávať o to väčší pozor. V Allianz – SP je detský kočík súčasťou poistenia domácnosti. Je chránený v mieste poistenia, či už ide o byt, priestory, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, chodby oddelené od schodiska alebo výťahy. Riziká, na ktoré sa poistka vzťahuje, sú špecifikované v module poistného krytia.
Aby pri krádeži mohla poisťovňa riadne vyplatiť poistné plnenie, musia byť všetky priestory tvoriace príslušenstvo bytu, kde patrí aj pivnica, zabezpečené proti krádeži. A to uzamknutou zámkou s cylindrickou vložkou alebo visiacou zámkou. Kočík je teda súčasťou poistenia domácnosti a je krytý, netreba ho pripoisťovať zvlášť. Poistná suma závisí od zvoleného modulu, poisťovňa ich poskytuje niekoľko. Podľa nich je poistné krytie od 300 do 1000 eur, ak sa kočík nachádza v priestoroch tvoriacich príslušenstvo bytu, napr. uzamknutá pivnica. Ale ak je kočík uschovaný priamo v byte, poistné plnenie môže pokryť celú škodu.

Dátum vydania: 06.05.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook