Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nočná búrka opäť spôsobila veľké škody

 1. Uplynulá noc opäť priniesla desaťtisícové škody na majetku
 2. Vietor strhol strechu, silný dážď vytopil dvory, záhrady a pivnice
 3. Allianz – SP eviduje za tento mesiac škodu už takmer milión eur


Tohtoročné leto prevládajú dažde nad slnečnými lúčmi. Búrky prinášajú problémy už od mája a víchrica aj dnes v noci opäť spôsobila vysoké škody na majetku.


Nočná búrka vytopila pivnice a zabila hospodárske zvieratá

Za uplynulú noc vznikli škody následkom víchrice, povodne, záplav a následkom pádov predmetov. „Klienti nám dnes nahlásili už desiatky poistných udalostí s výškou škody viac ako 20-tisíc eur. Najväčší nárast hlásení však ešte očakávame,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie v Allianz – Slovenskej poisťovni.

Hlásenia z dnešnej noci stále pribúdajú. Silný vietor zvalil strom pred domom, zničil plot aj s betónovým základom. Korene stromu zdvihli chodník a spôsobili škodu aj v záhrade. Ďalším klientom zaplavilo suterén domu a na prízemí mali 30 centimetrov vody, hasiči zasahovali v noci aj nad ránom. Dážď opäť vytopil najmä dvory a pivničné priestory. Víchrica sa dotkla aj podnikateľov, na dvoch kravínoch vietor strhol strechu. O život prišli aj tri ovce, na ktoré spadla strešná krytina.


Škody vo výške milión eur

Napriek tomu, že nie sme ani v polovici mesiaca, klienti už nahlásili 1 200 poistných udalostí spôsobených živlami. Najčastejšie ide o škody na majetku a na vozidlách, príčinami sú víchrica, povodne, krupobitie, záplava, pád stromu či stožiaru, úder blesku a atmosférické zrážky. Najväčšie augustové škody boli v Bratislave, Nitre a v Trnave. „Celková výška škôd spôsobených živlami je v tomto mesiaci už takmer milión eur,“ dodáva Jozef Hrdý.


Rýchla likvidácia

Allianz – SP rieši nahlásené poistné udalosti tak, aby mohla čo najrýchlejšie odškodniť nároky klientov. Hneď pri nahlásení škody poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k jej likvidácii. Pri nákladnejších poškodeniach pristupuje k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už počas priebehu odstraňovania a opravy škody.
Pri vzniku škodovej udalosti môžu klienti Allianz – SP nahlásiť poistnú udalosť ihneď, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Je dobré mať aj vlastnú fotodokumentáciu.

Dátum vydania: 14.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook