Záujem o životné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni stúpa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Záujem o životné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni stúpa

Allianz – Slovenská poisťovňa, trhový líder spravujúci vyše 6 miliónov poistných zmlúv, zaznamenala zvýšený záujem o životné poistenie. Klienti majú záujem o uzatvorenie nových alebo prepracovanie starých zmlúv tak, aby mohli naplno využiť novú legislatívnu úpravu. Tá umožňuje za zákonom definovaných podmienok znížiť si daňový základ až o 12 tisíc korún ročne aj prostredníctvom životného poistenia.

Daňové úľavy platia okrem klasického životného poistenia aj na investičné kapitálové poistenie. "Ak aj skôr uzatvorené životné poistenie spĺňa zákonom stanovené podmienky, klient si môže od základu pre výpočet dane z príjmov už za tento rok odpočítať poistné až do výšky 12 tisíc korún," upresňuje Stefan Markschies, viceprezident Allianz – Slovenskej poisťovne. Klientom so staršími zmluvami preto Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča ich prispôsobenie podmienkam zákona a prepracovanie za výhodných podmienok. "Toto vám umožní len poisťovňa, v ktorej máte životné poistenie už uzatvorené," dodáva Markschies. Uplatniť odpočet dane si môže aj podnikajúca fyzická osoba.

Od začiatku roku 2005 je v platnosti zákon, ktorý umožňuje znížiť daňový základ o poistné za životné poistenie. Zákon vyžaduje, aby doba platenia poistenia bola najmenej desať rokov a koniec poistenia bol najskôr po dovŕšení 55. roku života. Daňový základ je možné znížiť o celé poistné za životné poistenie zaplatené v danom roku, vrátane poistného za pripoistenia.

Dátum vydania: 21.04.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook