Plaťte nižšie dane | Allianz - Slovenská poisťovňa

Plaťte nižšie dane. So životným poistením
z Allianz - Slovenskej poisťovne.

Rok 2005 priniesol novinku tým občanom, ktorí myslia na krízové životné situácie a majú uzatvorené životné poistenie. Po rokoch snaženia majú aj Slováci možnosť znížiť si dane až o 12 tisíc korún! O výhodách a možnostiach tejto novej legislatívnej úpravy sme sa porozprávali so Stefanom Markschiesom, viceprezidentom Allianz – Slovenskej poisťovne pre životné poistenie.

Čo znamená možnosť odpočítať si životné poistenie z daní?
- Znamená to, že ak máte uzatvorené životné poistenie s dobou platenia poistného aspoň desať rokov a koniec poistenia je plánovaný po dovŕšení 55. roku, môžete si znížiť daňový základ pri ročnom zúčtovaní dane až o 12 tisíc korún.

V čom je výhodné práve životné poistenie ako finančný produkt, ktorý je dokonca daňovo zvýhodnený?
- Doteraz bolo životné poistenie atraktívnym finančným produktom, ktorý popri sporiacej zložke zahŕňal aj poistenie pre prípad nepredvídateľných životných situácií, úrazové pripoistenia a množstvo ďalších zaujímavých výhod. Životné poistenie prináša aj vyššie výnosy ako ostatné finančné produkty. Ak navyše existuje možnosť odpočítať si životné poistenie z daní, stáva sa najzaujímavejším finančným produktom na trhu.

Spomínali ste, že k nevyhnutným podmienkam na zníženie daňového základu patrí doba platenia aspoň 10 rokov a koniec poistenia po dovŕšení 55. roku. Spĺňajú všetky zmluvy tieto podmienky?
- V Allianz – Slovenskej poisťovni spravujeme takmer dva milióny životných poistných zmlúv. Ak majú všetky spĺňať podmienky na zákonom umožnené zníženie daňového základu, niektoré z nich sa budú musieť prepracovať.

Ak práve moje životné poistenie nespĺňa tieto podmienky, odporúčate mi ho zrušiť a uzatvoriť nové?
- To v žiadnom prípade. Ak klient predčasne zruší svoje životné poistenie, stratí časť peňazí. Takýmto klientom odporúčame prepracovať si životné poistenie a prispôsobiť ho tak podmienkam zákona. Toto vám môže umožniť len poisťovňa, v ktorej máte už životné poistenie uzatvorené.

Ako si môžem zmluvu prepracovať?
- Pre našich klientov, ktorých zmluvy nespĺňajú podmienky zákona, sme pripravili špeciálny projekt. Za výhodných podmienok im ponúkame transformáciu staršej poistnej zmluvy na novú poistnú zmluvu tak, aby spĺňala podmienky na zníženie daní.

Odkedy je táto nová legislatívna úprava platná? Môžu si klienti Allianz – Slovenskej poisťovne odpočítať životné poistenie z daní už teraz?
- Táto legislatívna úprava je platná od tohto roka. Znamená to, že ak v tomto roku budete mať uzatvorené životné poistenie spĺňajúce legislatívne podmienky, budete si môcť už pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2005 znížiť daňový základ o nemalú sumu.

Existuje takáto možnosť aj v okolitých krajinách? Ako sa využíva?
- Takáto možnosť existuje napríklad aj v susednej Českej republike, kde túto možnosť zaradili do legislatívy už pred niekoľkými rokmi. Záujem o životné poistenie v Čechách sa po tejto úprave výrazne zvýšil.

Očakávate, že sa na Slovensku zvýši záujem o životné poistenie tak výrazne ako napríklad v susednej Českej republike?
-
Predpokladám, že zníženie daňového základu je natoľko zaujímavé, že presvedčí aj tých, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorené žiadne životné poistenie, a budú o tejto možnosti uvažovať. Výhodné je aj zvýšiť si poistnú sumu natoľko, aby bolo možné znížiť si daňový základ o maximálnu možnú sumu.

Kde nájdem podrobnejšie informácie o druhoch poistenia a kto mi poradí, ktoré je pre mňa najvhodnejšie?
- Potrebné informácie získate na ktorejkoľvek pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne alebo na bezplatnej infolinke 0800 122 222, kde si môžete dohodnúť aj stretnutie s reprezentantom Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorý vám odpovie na všetky otázky týkajúce sa daňového zvýhodnenia.