Nezabúdajte, že veterány sú na cestách "dôchodcami" | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nezabúdajte, že veterány sú na cestách "dôchodcami"

 1. Najčastejšími príčinami nehôd veteránov sú ich nižšia rýchlosť a "slabšie" brzdy
 2. Na čo nezabudnúť pred prvou jazdou veteránom po dlhšej prestávke

S príchodom teplých letných mesiacov sa na cestách môžeme častejšie stretávať s automobilovými veteránmi. Automobily, ktoré sú staré často aj vyše polstoročia, budia svojou eleganciou záujem ostatných vodičov a sú pýchou ich majiteľov. Okrem estetického zážitku však môžu predstavovať aj potencionálne riziko, či už pre ich majiteľov alebo ostatných účastníkov cestnej premávky. Allianz centrum pre technológie (AZT) sa preto v najnovšej štúdii zaoberalo najčastejšími príčinami nehôd, ktorých účastníkmi sú veterány a vypracovalo niekoľko užitočných rád, ktoré by mali ich majitelia dodržiavať pred prvou jazdou na ich veteráne.

 

Najčastejšie nehody veteránov

Majitelia veteránov sú všeobecne známi ako ostražití a bezpeční šoféri. Ich pokojný prístup a tolerantné správanie za volantom môže slúžiť ako príklad ostatným vodičom. Napriek tomu sa však občas stávajú účastníkmi nehôd,“ hovorí Johann Gwehenberger, vedúci výskumu nehôd v Allianz centre pre technológie.

Výsledky štúdie ukázali, že pre veterány sú typické nehody, ktorým by sa pravdepodobne moderné autá za rovnakých podmienok vyhli. Dobrým príkladom sú nehody, ktorých príčinou je zlé vyhodnotenie rýchlosti veteránu v porovnaní s moderným vozidlom. Medzi časté nehody patrí aj rozdielny výhľad vodiča veteránu na cestu či omnoho menší výkon bŕzd, na ktorý vodiči často zabúdajú.

 

Najčastejšie príčiny nehôd:

 1. Menši a rýchlosť oproti moderným vozidlám
 2. Rozdielny výhľad vodiča
 3. Slabší výkon bŕzd

 

Na čo nezabudnúť po dlhšej prestávke

 1. Rutinná kontrola bŕzd pred prvou jazdou po dlhšej prestávke by preto mala byť samozrejmosťou. Okrem nej by však majitelia veteránov mali myslieť aj na ostatné časti vozidla. Tu je zoznam užitočných rád, ktoré pripravilo Allianz centrum pre technológie:
 2. Skontrolujte stav motorového oleja. V prípade, ak ste s veteránom nejazdili viac ako šesť mesiacov, mali by ste olej vymeniť, keďže po dlhšom čase sa znižuje účinok anti-korozívnych látok v ňom obsiahnutých.
 3. Starostlivo preskúmajte súčasti motora. Myš alebo iné malé zvieratko mohlo počas garážovania vozidla prehrýzť gumové komponenty. Taktiež mohli poškodiť zapaľovacie káble alebo iné elektrické súčasti vozidla.
 4. Nainštalujte späť autobatériu, ak ste ju dobíjali počas prestávky. Aby ste zabránili riziku skratu, nezabudnite najprv zapojiť kladný pól a až potom záporný pól.
 5. Skontrolujte stav chladiacej kvapaliny. Ak je zmiešaná s nemrznúcou zmesou v správnom pomere, môžeme predpokladať, že chladiacemu systému nehrozí poškodenie. Ak pozorujete citeľný nedostatok kvapaliny, je dôležité zistiť príčinu tohoto stavu.
 6. Taktiež skontrolujte brzdovú kvapalinu. Tá absorbuje vodu zo vzduchu, takže skontrolujte tiež obsah vody v staršej kvapaline.
 7. Skontrolujte tlak v pneumatikách. Ak bol tlak v pneumatikách zvýšený pred tým, ako ste auto zanechali na dlhšiu prestávku, tak ho nezabudnite znova zredukovať. Takto tiež môžete skontrolovať, či pneumatiky nemajú trhliny alebo iné poškodenia.
 8. Počas prvej jazdy pozorne sledujte ovládací panel, obzvlášť ukazovatele oleja a teploty. Taktiež sledujte, či nepočujete nezvyčajné zvuky z nápravy, motora alebo prevodovky.

 

Poistenie ako istota

Historické vozidlá sú svojím charakterom špecifické vozidlá, predovšetkým z pohľadu obtiažneho stanovenia poistnej sumy vozidla, dostupnosti náhradných dielov či minimálnej siete servisov schopných takéto vozidlo opraviť. Allianz – Slovenská poisťovňa momentálne poskytuje povinné zmluvné poistenie približne 500 historickým vozidlám.

Ak má vozidlo preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA), poisťuje sa v rámci povinného zmluvného poistenia za zvýhodnenú sadzbu poistného. V prípade, že ide o "staré" alebo staršie vozidlo bez historického preukazu vozidla, poisťuje sa v PZP ako bežné vozidlo.

Dátum vydania: 06.07.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook