Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nehody na železničných priecestiach spôsobujú stále vyššie škody

 1. Za posledné štyri roky narástli škody spôsobené zrážkou s vlakom alebo električkou viac ako 10-násobne
 2. Zrážka vozidla s vlakom spôsobila minulý rok škodu vo výške viac ako pol milióna eur
 3. Príčinou tragických nehôd sú vodiči, ktorí pred priecestím nezastali, išli na červenú alebo dokonca cez zatvorené závory

Dopravné nehody, ktoré vznikajú ako dôsledok zrážky s vlakom, patria k menej početným poistným udalostiam, ale ich následky sú často tragické a spôsobujú obrovské finančné škody. Závažnosť nehôd a najmä nárast výšky škôd potvrdzujú aj štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne. Tá v roku 2013 zaznamenala 46 poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia, ktorých príčinou vzniku bola zrážka s vlakom alebo električkou, v celkovej výške takmer 750-tisíc eur.  Priemerná výška takejto škodovej udalosti je tak niekoľkonásobne vyššia ako pri iných dopravných nehodách.

Rapídny nárast výšky škôd

Navyše, výška škôd zapríčinených zrážkou s vlakom či električkou v posledných rokoch rapídne rastie. Kým v roku 2010 zapríčinili takéto nehody škody vo výške 67-tisíc eur, v roku 2011 výška škôd dosiahla 123-tisíc eur a o rok neskôr dokonca 289-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2013 tak škody za štyri roky narástli viac ako 10-násobne.

Tragický úvod minulého roka

Kritickými miestami pri vzniku dopravných nehôd, ktorých súčasťou je vlak, sú najmä železničné priecestia. Odohrala sa na nich aj jedna z najväčších poistných udalostí z pohľadu výšky škody, ktoré Allianz – SP zaregistrovala v minulom roku. Zrážka vozidla s vlakom v januári 2013 spôsobila škodu vo výške viac ako pol milióna eur a navyše pri nej vyhasol aj jeden ľudský život.

"Vodičovi posypového vozidla sa pri prechádzaní železničného priecestia vypol motor a nepodarilo sa mu ho opätovne naštartovať. Do tohto stojaceho vozidla narazil prichádzajúci vlak, v ktorom v čase zrážky bolo až 276 cestujúcich," hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Obeťou nešťastia bol samotný rušňovodič.

Nezodpovední vodiči

V drvivej väčšine prípadov sú vinníkmi nehôd na železničných priecestiach vodiči, ktorí vojdú na priecestie v čase, keď im to zákon zakazuje, pričom nerešpektujú zabezpečovacie zariadenia priecestia. Na slovenských cestách máme 2149 železničných priecestí, z ktorých je 977 zabezpečených svetelným signalizačným zariadením. Ani to však mnohých vodičov nezastaví.

"Vodiči si často neuvedomujú, že vlak je mnohotonový kolos, ktorého brzdná dráha je niekoľko sto metrov a pri rýchlosti vyššej ako 100 km/h dosahuje aj viac ako kilometer," konštatuje Jozef Hrdý z Allianz – SP. Podľa štatistík Železníc Slovenskej republiky, si nehody na železničných priecestiach vyžiadali minulý rok až 10 mŕtvych a 12 ťažko zranených. Čo je však alarmujúce, všetky tragické nehody zavinili účastníci cestnej premávky, ktorí pred priecestím nezastali a nepresvedčili sa o bezpečnom prejazde cez priecestie, išli na červenú alebo dokonca cez zatvorené závory.

Dátum vydania: 06.02.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook