Náklady na finančné sprostredkovanie

Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie podľa § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. a § 35 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie k 31.12.2015:

Odvetvie
PVNFS
Produkty (tarify) ASP pre príslušné odvetvie
A1
4,57 %
K1, K1J, K2, A1, A1J, R3, R4, R6, R6J, PMP, K3S
A2
3,02 %
A6, A6J, M1, M1J
A3
0,30 %
VPO 7G, VPO 6G, VPO Senior
A4
5,49 %
1UL, 1ULJ, 3UL, 3ULJ, 5UL, 5ULM
A5*
-
-
A6
10,98 %
PP1, 1ZN, ZN6, ZN6J, IN1, UZ1, UZ2, OP1, OP2, OP3, OP5, OP6, B1, 11-16UP, 11-16UPJ, 18UP, 19UP, 20UP, 11-15UM, 11-15UMJ, 15ND, 15NM, 15NMJ, SMO, NP1, SA1, BD2, IN2, BM1

* neponúkané v súčasnosti v ASP ako nový obchod

Vysvetlivky:

PVNFS - priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Odvetvia životného poistenia:

A1 Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
A2 Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
A3 Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
A4 Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
A5 Dôchodkové poistenie.
A6 Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného A1 až A5
Nonstop infolinka 0800 122 222