Náklady na finančné sprostredkovanie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Náklady na finančné sprostredkovanie

Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie k 31.12.2016

Poistné odvetvia životného poistenia
PVNFS
Produkty (tarify) ASP pre príslušné odvetvie
1.a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
5,79 %
K1, K3S, R0, R3, R4, R5, R6, R7, PMP, VPO5G, VPO6G, VPO top up
1.b) dôchodkové poistenie
-
neponúkané v ASP ako nový obchod
1.c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby
11,12 %
PP1, 1ZN, ZN6, ZN6J, IN1, UZ1, UZ2, OP1, OP2, OP3, OP5, OP6, B1, 11-16UP, 11-16UPJ, 18UP, 19UP, 20UP, 11-15UM, 11-15UMJ, 15ND, 15NM, 15NMJ, SMO, NP1, SA1, BD2, IN2, BM1
2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva
-
neponúkané v ASP ako nový obchod
3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi
4,88 %
1UL, 3ULJ, 5UL, 5ULM, UL top up

Vysvetlivky:

PVNFS - priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení
Poistné odvetvia životného poistenia v zmysle Prílohy č. 1 Zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov.
Allianz | Club