Najväčšie riziká lodnej dopravy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najväčšie riziká lodnej dopravy

 1. Námorná preprava je štvrtá najbezpečnejšia v Európe. Na lodi sú pasažieri z hľadiska smrteľných nehôd v omnoho väčšom bezpečí ako v aute, na motorke či dokonca na chodníku
 2. Medzi aktuálne hrozby patrí neustále sa zväčšujúca veľkosť lodí, zlyhanie posádky, pirátstvo a v neposlednom rade aj rozšírenie prepravných trás do arktických vôd

Napriek tomu, že od skazy Titaniku uplynulo už 100 rokov a bezpečnosť lodnej dopravy sa výrazne zvýšila, určité riziká pretrvávajú a ďalšie vznikajú. Medzi aktuálne hrozby stále patrí neustále sa zväčšujúca veľkosť lodí, zlyhanie posádky, pirátstvo a v neposlednom rade aj rozšírenie prepravných trás do arktických vôd. Vyplýva to z najnovšej štúdie skupiny Allianz, ktorá sa ochranou lodnej dopravy a námorným poistením zaoberá už od svojho vzniku v roku 1890 a podieľala sa aj na náhradách škôd z potopeného Titaniku. Štúdia „Bezpečnosť a lodná doprava: Od Titaniku ku Costa Concordia“ je založená na výskume Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) – špecialistu na lodné poistenie a Univerzity v Cardife.

Čo najviac ohrozuje bezpečnosť lodí?

V apríli 1912 sa stala jedna z najznámejších dopravných tragédií všetkých čias. Poisťovňa Allianz bola jedna z poisťovní, ktoré sa významne podieľali na výplate škôd z tejto katastrofy. Veľké lodné katastrofy, ako je práve skaza Titaniku, paradoxne vždy viedli k zvýšeniu bezpečnosti. Za posledných 100 rokov sa svetová flotila obchodných lodí strojnásobila na viac než 100 000 plavidiel, avšak celkové straty poklesli z pomeru 1 stratená loď k sto lodiam v roku 1912, na pomer 1 ku 670 v roku 2009. Rozhodne sa však nedá povedať, že dnes už námorný priemysel žiadnym rizikám nečelí. Naopak, ďalšie vznikajú s pokračujúcim rastom celosvetovej lodnej dopravy.

Štúdia o bezpečnosti lodnej dopravy upozorňuje na niekoľko úskalí, obzvlášť na stúpajúci trend výroby lodí obrovských rozmerov a zároveň na tlaky na zníženie nákladov v lodnej doprave, ktoré nútia majiteľov lodí angažovať posádky z krajín tretieho sveta, kde štandardy výcviku a ohodnotenia sú často v priamom rozpore. Ďalšie významné bezpečnostné riziká predstavuje znižovanie počtu členov posádky, zvýšenie byrokracie na palube lodí, pokračujúca hrozba pirátstva v Somálsku a inde, plávajúce ľadovce a v neposlednom rade aj komplikácie súvisiace so zlyhaním navigácie.

Najčastejšou príčinou nehôd na mori je ľudská chyba

Závery štúdie tiež poukazujú na ďalší problém sprevádzajúci námornú prepravu, ktorým je ľudská chyba. Ide o faktor, ktorý je stále kritický, a to aj napriek storočiu plnému technologických a regulačných zlepšení – viac než 75 percent námorných strát sa dá pripočítať na vrub širokej škále ľudských zlyhaní, ako je únava, zlé vyhodnotenie rizík či nedostatky v odbornej príprave posádky. Práve na ľudský faktor by sa mal teda lodný priemysel v budúcnosti zamerať.

Práve lodné katastrofy dali podnet ku kľúčovým zmenám v bezpečnosti, či už to v minulosti boli zdokonalené radary alebo globálne navigačné systémy. Dobrým príkladom je Medzinárodná dohoda o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1914, ktorá bola iniciovaná práve skazou Titaniku.

Základné fakty a čísla zo štúdie AGCS z oblasti bezpečnosti lodnej dopravy:

 1. Od roku 1910 sa nákladná kapacita svetových flotíl zvýšila 23-násobne a v súčasnosti sa blíži k jednej miliarde ton.
 2. Svetový námorný obchod sa od roku 1970 strojnásobil na viac ako 8,4 miliardy ton ročne prevážaného nákladu.
 3. Počet prepravených cestujúcich vykázal v posledných rokoch výrazný nárast a podľa prognóz sa odhaduje, že v roku 2015 bude na palubách lodí po celom svete prepravených 22 miliónov cestujúcich. V minulom roku to bolo 19,2 miliónov.
 4. Námorná preprava je štvrtá najbezpečnejšia v Európe – po autobusoch, vlakoch a lietadlách. Na lodi ste z hľadiska smrteľných nehôd v omnoho väčšom bezpečí ako v aute, na motorke či dokonca na chodníku.
 5. Počty úmrtí členov posádky taktiež klesajú. Napriek tomu je úmrtnosť v tejto profesii stále 12-násobne vyššia ako v bežných zamestnaniach.
 6. Najviac lodných katastrof sa stáva v moriach obklopujúcich južnú Čínu, Indočínu, Indonéziu a Filipíny.
 7. Výzvu pre poisťovne a lodný priemysel predstavuje jeden z moderných trendov – obrovské výletné lode prepravujúce viac ako 6000 cestujúcich.
 8. Pirátstvo naďalej ohrozuje námornú prepravu. Okrem Somálska je, bohužiaľ, rozšírené aj na ostatných pobrežiach Afriky, kde piráti v roku 2011 zaútočili na 28 lodí. Straty spôsobené pirátstvom dosiahli v minulom roku čiastku 7 miliárd dolárov.
 9. Vďaka zmene klímy sa ponúkajú aj arktické cesty, ktoré boli predtým nedostupné. Otvorenie nových ciest, obzvlášť na severe, však predstavuje ďalšie riziká spojené so životným prostredím, ľadovcami a potrebou zaistiť núdzové postupy aj v extrémne nepriaznivom prostredí.
 10. Hlavným živelným rizikom na palube zostáva oheň, a to najmä na lodiach s hotelovými a gastronomickými službami.

Dátum vydania: 11.04.2012

Súvisiace odkazy

Informácie o možnostiach poistenia plavidiel

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook