Nadácia Allianz vyhlasuje grant vo výške 30-tisíc eur | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nadácia Allianz vyhlasuje grant vo výške 30-tisíc eur

Od 1. apríla 2014 vyhlasuje Nadácia Allianz grantový program na zvýšenie bezpečnosti na cestách v slovenských obciach a mestách v celkovom objeme 30-tisíc eur. V rámci grantu nadácia podporí až 30 obcí či miest.

Oblasť podpory grantového programu sa zameriava na projekty, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách pre motoristov i chodcov. Podporené budú projekty zamerané napríklad na osadenie meračov rýchlosti pri vjazde do obce, rekonštrukciu alebo vybudovanie priechodov pre chodcov či spomaľovače rýchlosti. Mestá a obce na celom Slovensku majú možnosť získať grant aj na vybudovanie chodníkov pre vyššiu bezpečnosť chodcov, osadenie zábradlí pred materské a základné školy a podobne.

Dlhodobým cieľom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Od svojho vzniku venovala Nadácia Allianz na verejnoprospešné projekty vyše 900-tisíc eur a tešíme sa, že tento grantový program pomôže ďalším mestám a obciam,“ hovorí Lucia Muthová, správkyňa Nadácie Allianz.

 

Podmienky získania grantu pre obce a mestá:

 1. podanie žiadosti o grant do konca apríla 2014, realizácia podporeného projektu do konca augusta 2014,
 2. pre obce a mestá, ktorými prechádzajú cesty I. triedy,
 3. doposiaľ nečerpali žiadnu podporu z Nadácie Allianz.

Každú žiadosť posúdi správna rada Nadácie Allianz a následne bude informovať žiadateľov o pridelení finančných prostriedkov. Formulár žiadosti o grant nájdete na http://nadacia.allianzsp.sk/.

Dátum vydania: 02.04.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook