Výhody nového poistenia
Môj domov

 • nové variabilné vyskladanie poistenia podľa vašich potrieb
 • flexibilné prispôsobovanie poistenia počas celej jeho doby
 • atraktívny bonus za bezškodový priebeh a lojalitu až 15 %

Poistenie majetku
Môj domov

Všetky informácie o produkte

Ak vás naše nové poistenie zaujalo, kontaktujte

V roku 2015 sme vyplatili za škody na majetku viac ako 11,5 milióna eur.
V prípade, že vám praskne potrubie alebo sa vymknete, stačí len zavolať a my vám pomôžeme.
Ak sa nehnuteľnosť po živelnej udalosti stane neobývateľnou, môžeme sa o vás postarať až po dobu 90 dní.
100 % zľava na poistenie Privát Plus v prípade uzatvorenia minimálne 6 skupín rizík v poistení budovy alebo domácnosti.

Prečo si vybrať naše nové poistenie?

 • Náš nový stavebnicový a variabilný systém vám umožňuje vyskladať si poistenie presne podľa vašich potrieb.
 • Flexibilne si môžete prispôsobovať poistenie počas celej doby poistenia.
 • Súčasťou poistenia Môj domov je aj zaujímavý bonusový systém za bezškodový priebeh a lojalitu, ktorú k nám prechovávate. Uplatňuje sa na úrovni jednotlivých vybraných poistení a bonus môžete získať až do výšky 15 %.
 • Vaše požiadavky vyriešime rýchlo a efektívne.

S naším poistením len získavate

Aby ste si zvolili najvhodnejšiu poistnú ochranu, zvážte, čo presne potrebujete poistiť. Máte záujem poistiť len hnuteľné veci v domácnosti, ako je napríklad nábytok, elektrické zariadenia, alebo chcete poistiť nehnuteľnosť?
Na všetko si odpovedzte vopred a poraďte sa s našimi predajcami poistenia.

Chránime vašu domácnosť

Poradíme vám rýchlo a efektívne. Pomôžeme vám zadefinovať, čo je pre vás podstatné chrániť a v akej hodnote. Výhodou nášho poistenia je, že sa prispôsobuje zmenám vo vašom živote a chráni veci, ktoré máte doma radi.

Naše poistenie domácnosti:

 • sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti, ako napríklad nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku, cennosti, ale aj vozidlá bez evidenčného čísla, napríklad: trojkolky, štvorkolky, samohybné kosačky či malotraktory,
 • vám nahradí škodu v nových cenách, pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti.

Chránime vám strechu nad hlavou

Komplexné poistenie vášho domova zahŕňa aj poistenie hlavnej budovy a vedľajších stavieb. Podľa vami zvolených rizík sa uzatvára s nulovou spoluúčasťou.

Ako hlavnú budovu si môžete poistiť byt, rodinný dom, byt v rodinnom dome, rekreačnú chatu alebo nebytový priestor.

Ako vedľajšiu stavbu si môžete poistiť garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oporné múry a ďalšie vedľajšie stavby na rôznych miestach poistenia.

V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v dôsledku poistnej udalosti vám nahradíme škodu v nových cenách, aby ste si mohli túto nehnuteľnosť opraviť, prípadne znovu postaviť.

V rámci poistenia budovy máte automaticky poistené aj nasledovné vybrané vedľajšie stavby do 10 % z poistnej sumy budovy:

 • prístrešok pevne spojený s budovou,
 • oplotenie miesta poistenia,
 • spevnená plocha, terasa, chodník,
 • studňa,
 • septik, žumpa.

Zvážte, ktoré riziká považujete za opodstatnené. Pri vzniku poistnej udalosti vám poskytneme rýchlu pomoc a zabezpečíme adekvátnu náhradu. K poisteniu získavate množstvo ďalších výhod.

Poistné riziká

Poistné riziká

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík.
Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká.
Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.


Domácnosť
Oheň
 • Požiar
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád lietadla
Základ
 • Víchrica
 • Krupobitie
 • Krádež
 • Vandalizmus po vlámaní
 • Lúpež
Voda
 • Voda z vodovodného zariadenia
 • Spätné vystúpenie vody
Živel
 • Atmosférické zrážky
 • Búrlivý vietor
 • Rázová vlna
 • Výbuch sopky
 • Dym
Potopa
 • Povodeň, záplava
 • Spodná voda
Zem
 • Ťarcha snehu
 • Pád predmetov
 • Zosuv pôdy
 • Lavína
 • Zemetrasenie
Elektro
 • Prepätie
 • Výpadok elektrického prúdu
Vandal
 • Vandalizmus
 • Náraz vozidla
 • Úraz domáceho zvieraťa
Skrat
 • Skrat na motoroch v poistených elektrospotrebičoch
■ povinné skupiny rizík
Budova
Oheň
 • Požiar
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád lietadla
Základ
 • Víchrica
 • Krupobitie
 • Krádež
 • Vandalizmus po vlámaní
 • Lúpež
Voda
 • Voda z vodovodného zariadenia
 • Spätné vystúpenie vody
Živel
 • Atmosférické zrážky
 • Búrlivý vietor
 • Rázová vlna
 • Výbuch sopky
 • Dym
Potopa
 • Povodeň, záplava
 • Spodná voda
Zem
 • Ťarcha snehu
 • Pád predmetov
 • Zosuv pôdy
 • Lavína
 • Zemetrasenie
Elektro
 • Prepätie
 • Mráz na meračoch
Vandal
 • Vandalizmus
 • Náraz vozidla
 • Sprejerstvo
Skrat
 • Skrat na motoroch v poistených stavbách
■ povinné skupiny rizík

Poistenie Privát Plus

Poistenie Privát Plus

Pomoc, keď ju najviac potrebujete!

Po príchode domov našla pani Daniela spúšť v podobe vytopeného bytu. Škoda spôsobená vodou unikajúcou z prasknutého potrubia sa stále zväčšovala. Pani Daniela sa pokúsila uzavrieť prívodový ventil, ten bol však zhrdzavený. V tejto situácii potrebovala rýchlu pomoc.

K nášmu poisteniu domácnosti a poisteniu budovy odporúčame uzatvoriť aj poistenie Privát Plus.

Zabuchli ste si vchodové dvere, tečie vám voda z radiátora, neviete na koho sa obrátiť s opravou poškodeného bytu alebo domu?

Vyriešime to za vás na telefónnom čísle 0800 122 222 sedem dní v týždni.

Ďalšie poistenie

Ďalšie poistenie

 • Poistenie záhrady
  Poistenie sa vzťahuje na rastliny a stromy zasadené v záhrade, ako napríklad okrasné rastliny, okrasné a ovocné stromy a kry, vrátane viniča, trávniky a pod.
 • Poistenie skla
  Poistenie sa vzťahuje na sklenené súčasti vášho domova, ako napríklad sklo vstupných dverí, akvárií, zrkadiel a pod. Pri uzatvorení poistenia domácnosti alebo budovy je poistenie skla povinné na minimálnu poistnú sumu 150 eur.
 • Poistenie náhrobného pomníka
  Poistenie sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
  Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.
  Poistenie zodpovednosti za škodu je možné uzatvoriť aj samostatne!

Ak vás naše nové poistenie Môj domov zaujalo,

kontaktujte našu bezplatnú Infolinku 0800 122 222 alebo svojho obchodného zástupcu.