Mobilné aplikácie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie

Informácie o mobilných aplikáciách, ktoré sú zdarma dostupné klientom našej spoločnosti.

Aplikácia Allianz – Slovenská poisťovňa sprístupňuje široké spektrum služieb spoločnosti mobilným užívateľom. O jej obľúbenosti svedčí aj počet stiahnutí, ktorý aktuálne prekročil hranicu 12 tisíc! Okrem uzatvorenia poistenia, ktoré je dostupné pre všetkých, umožňuje našim klientom aj nahlásenie poistných udalostí z neživotného poistenia.
viac
Aplikácia Allianz – Slovenská poisťovňa sprístupňuje široké spektrum služieb spoločnosti mobilným užívateľom. O jej obľúbenosti svedčí aj počet stiahnutí, ktorý aktuálne prekročil hranicu 12 tisíc! Okrem uzatvorenia poistenia, ktoré je dostupné pre všetkých, umožňuje našim klientom aj nahlásenie poistných udalostí z neživotného poistenia.
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222