Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Mladí ľudia majú do Allianz - SP dvere otvorené

Práca poistného matematika, teda aktuára, už na prvý pohľad nie je jednoduchá. Zodpovednosť za kalkuláciu poistných sadzieb, výšku poistného, výpočty miery solventnosti, výšky technických rezerv a ich umiestnenia si vyžadujú skutočne vyškoleného a kompetentného experta.

Allianz - SP si uvedomuje, aká je prax pre študentov dôležitá a má záujem poskytnúť im skúsenosti z poisťovníckeho prostredia. A preto metodici z Allianz - SP študentom prednášali o neživotnom poistení a technických rezervách na Ekonomickej univerzite v Bratislave a následne ich pozvali do Allianz - Slovenskej poisťovne, aby si pozreli jej priestory a podrobnejšie sa oboznámili s náplňou práce aktuárov.

Jednou z ďalších príležitostí, ktoré Allianz - SP ponúka, je štvortýždňová certifikovaná letná stáž pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl s akýmkoľvek zameraním a so záujmom o oblasť financií a poisťovníctva. Mladí ľudia tak získajú kvalitný tréning v oblasti osobného rozvoja a investícií.

Allianz - SP vyberie skupinu študentov, ktorí na mesačnú stáž nastúpia 1. júla 2014. Okrem tvrdej práce s profesionálmi z najväčšej a najústretovejšej poisťovne na Slovensku na nich čaká aj zábava a súťaž o hodnotné ceny.

Dátum vydania: 23.06.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook