Miliónové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Miliónové poistenie

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Produkt, ktorý finančne zabezpečí vás a vašich blízkych v prípade neočakávaných situácií počas jazdy motorovým vozidlom.

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, je určené prevádzkovateľom osobných motorových vozidiel. Poistenie je možné uzatvoriť pre motorové vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre vodiča. Poistenie sa vzťahuje na všetky prepravované osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody v motorovom vozidle.

Na výber máte poistenie v troch variantoch:

  • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
  • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
  • Kombináciu predchádzajúcich poistení

Poistiť sa môžete na poistnú sumu:

  • Pre prípad smrti úrazom 33 193,92 EUR
  • Pre prípad trvalých následkov úrazu, podľa ich rozsahu príslušným percentom zo sumy 33 193,92 EUR

 

Dokumenty a ďalšie informácie k produktu Miliónové poistenie

Súvisiace odkazy

 
Povinné zmluvné pooistenie vozidiel
 
Havarijné poistenie vozidiel
Allianz | Club