Zamestnanecké poistné programy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Medzinárodné riešenia zamestnaneckých poistných programov

Allianz – Slovenská poisťovňa vám ponúka možnosť riešenia zamestnaneckých benefitov aj v prípade, že ste súčasťou nadnárodnej spoločnosti.

Patríme do Allianz Global Benefits, jednej z popredných globálnych sietí poskytujúcich riešenia v oblasti zamestnaneckých programov, ktorá združuje viac než 100 poisťovacích subjektov v 85 krajinách sveta.

Allianz Global Benefits pomáha nadnárodným spoločnostiam cezhranične optimalizovať ich program zamestnaneckých výhod. Ponúka riešenia prostredníctvom širokého spektra životného, úrazového, dôchodkového a zdravotného poistenia, asset manažmentu a ďalších služieb, tak isto ako aj medzinárodné programy a poistenie cudzincov pracujúcich v zahraničí.

Allianz Global Benefits je členom skupiny Allianz. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v v Štutgarte, v Nemecku;  medzinárodný odborníci pracujú taktiež v regionálnych kanceláriách v Rakúsku, Veľkej Británii, USA, Poľsku a Singapore.

 

Riešenia pre nadnárodné spoločnosti

Allianz Global Benefits vyvíja riešenia v nasledujúcich oblastiach:

 • Skupinové poistenie
  Allianz Global Benefits implementuje optimalizovaný lokálny a globálny program zamestnaneckých výhod prostredníctvom skupinového životného, úrazového, dôchodkového a zdravotného poistenia.
 • Medzinárodné programy
  Allianz Global Benefits napomáha implementácii a riadeniu klientskych Poolingových programov, Programov konsolidovaného underwritingu a Kaptívnych programov na nadnárodnej úrovni. V týchto programoch je riziko zamestnaneckých programov konsolidované prostredníctvom jedného účtu. Poistné riešenia môžu zahŕňať skupinové poistenie životné, dôchodkové (riziková zložka) a zdravotné.
 • Poistenie cudzincov
  Allianz Global Benefits ponúka poistné návrhy šité na mieru pre medzinárodne aktívnych zamestnancov, ktorí nemôžu byť prijatí do poistenia miestne. Životné, dôchodkové, zdravotné, cestovné poistenia a asistencia sú k dispozícii cudzincom pracujúcim a cestujúcim na Slovensko alebo do zahraničia.  

Allianz Global Benefits ponúka individuálny prístup a osobnú starostlivosť medzinárodných obchodných riaditeľov, account manažérov a miestnych odborníkov na riešenia zamestnaneckých benefitov. Poskytuje tiež konsolidované výkazníctvo a  informačný servis prostredníctvom bulletinov, seminárov a konferencií.

 

Výhody Allianz Global Benefits

 • Silná sieť viac než 100 vedúcich poisťovní na miestnych trhoch (Allianz dcérske spoločnosti a vybraní externí partneri) s najvyšším ratingom a finančnou stabilitou v 85 krajinách sveta sú zárukou odbornosti v oblasti zamestnaneckých výhod.
 • Rozsiahle odborné znalosti, globálny prístup, skúsenosti s implementáciou a finančná stabilita skupiny Allianz umožňujú navrhnúť na mieru šité medzinárodné riešenia zamestnaneckých benefitov.
 • Celosvetová koordinácia a realizácia návrhov zamestnaneckých výhod.

Viac informácii k dispozícii na www.allianzglobalbenefits.com 

Allianz | Club