Limity pre čiastočný odkup pre program Trend | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity pre čiastočný odkup pre program Trend

Čiastočný odkup je možný po dvoch rokoch trvania poistenia.

Minimálna výška čiastočného odkupu je 300 EUR. Maximálna výška čiastočného odkupu sa určí tak, aby po vykonaní čiastočného odkupu a uhradení poplatku za čiastočný odkup zostala hodnota akumulačných podielových jednotiek na účte poistníka minimálne 1 000 Eur.

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Trend
Allianz | Club