Limity pre čiastočný odkup pre program Moja Farbička Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity pre čiastočný odkup pre program Moja Farbička Plus

Minimálna výška čiastočného odkupu je 300 EUR. Maximálna výška čiastočného odkupu sa určí tak, aby po vykonaní čiastočného odkupu a uhradení poplatku za čiastočný odkup zostala hodnota akumulačných podielových jednotiek na účte poistníka minimálne 370 Eur.

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Moja Farbička Plus
Allianz | Club