Limity pre čiastočný odkup pre program Invest Strategie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity pre čiastočný odkup pre program Invest Strategie

V prípade bežne plateného poistného:

Minimálna výška čiastočného odkupu je 300 EUR. Maximálna výška čiastočného odkupu sa určí tak, aby po vykonaní čiastočného odkupu a uhradení poplatku za čiastočný odkup zostala hodnota akumulačných podielových jednotiek na účte poistníka minimálne 370 Eur.

 

V prípade jednorazovo zaplateného poistného:

Minimálna výška čiastočného odkupu je 300 EUR. Maximálna výška čiastočného odkupu sa určí tak, aby po vykonaní čiastočného odkupu a uhradení poplatku za čiastočný odkup zostala hodnota akumulačných podielových jednotiek na účte poistníka minimálne 1 000 Eur.

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Invest Strategie
Allianz | Club