Limity minimálneho poistného pre program Moja Farbička Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity minimálneho poistného pre program Moja Farbička Plus

Minimálna výška poistného pre investičné životné poistenie je 17 eur mesačne, 51 eurštvrťročne, 102 eur polročne a 204 eur ročne. Minimálna výška mimoriadneho poistného je 100 eur. Limit minimálneho mesačného poistného za celú poistnú zmluvu je 25 eur.

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Moja Farbička Plus
Allianz | Club