Limity minimálneho poistného pre program Moja Farbička Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity minimálneho poistného pre program Moja Farbička Plus

Poistné
Minimálna výška IŽP
Bežné
Lehota platenia
Mesačná
17 EUR
Štvrťročná
51 EUR
Polročná
102 EUR
Ročná
204 EUR
Mimoriadne
100 EUR

Limit minimálneho lehotného poistného za celú poistnú zmluvu je 22 Eur.

Vysvetlivky:  IŽP – Investičné životné poistenie

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Moja Farbička Plus
Allianz | Club