Limity minimálneho poistného pre program Môj Život Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity minimálneho poistného pre program Môj Život Plus

Poistné
Minimálna výška IŽP
 
Ak je v IŽP dojednaná konštantná alebo klesajúca poistná suma pre prípad smrti*
Ak je v IŽP dojednaná minimálna poistná suma pre prípad smrti
Bežné
lehota platenia
mesačná
17 EUR
25 EUR
štvrťročná
51 EUR
75 EUR
polročná
102 EUR
150 EUR
ročná
204 EUR
300 EUR
Mimoriadne
100 EUR

Vysvetlivky: IŽP – Investičné životné poistenie

* zároveň je nevyhnutné dodržať maximálnu výšku PS pre prípad smrti stanovenú poisťovateľom

Limit minimálneho lehotného poistného za celú poistnú zmluvu je 22 Eur.

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Môj Život Plus
Allianz | Club