Limity minimálneho poistného pre program Môj Život | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity minimálneho poistného pre program Môj Život

Minimálna výška poistného pre investičné životné poistenie je 17 eur mesačne, 51 eur štvrťročne, 102 eur polročne a 204 eur ročne. Minimálna výška mimoriadneho poistného je 100 eur.

Limit minimálneho lehotného poistného za celú poistnú zmluvu je 25 Eur.

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Môj Život
Allianz | Club