Limity minimálneho poistného pre program Cesta Životom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limity minimálneho poistného pre program Cesta Životom

Minimálna výška poistného pre investičné životné poistenie je 17 eur mesačne, 51 eur štvrťročne, 102 eur polročne a 204 eur ročne. Minimálna výška mimoriadneho poistného je 100 eur. Limit minimálneho mesačného poistného za celú poistnú zmluvu je 25 eur.

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Cesta Životom
Allianz | Club