Limit pre zvýšenie/zníženie poistného pre program Moja Farbička | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limit pre zvýšenie/zníženie poistného pre program Moja Farbička

Lehota platenia
Minimálny limit zníženia/zvýšenia poistného za KŽP a IŽP 
Mesačná
4,00 EUR
Štvrťročná
7,00 EUR
Polročná
10,00 EUR
Ročná
15,00 EUR

Vysvetlivky: KŽP - Kapitálové životné poistenie, IŽP - Investičné životné poistenie

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Moja Farbička
Allianz | Club