Limit pre zvýšenie/zníženie poistného pre program Cesta Životom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Limit pre zvýšenie/zníženie poistného pre program Cesta Životom

Lehota platenia
Minimálny limit zníženia/zvýšenia poistného za IŽP
Mesačná
4,00 EUR
Štvrťročná
7,00 EUR
Polročná
10,00 EUR
Ročná
15,00 EUR

Vysvetlivky: IŽP - Investičné životné poistenie

Súvisiace odkazy

Informácie o programe Cesta Životom
Allianz | Club