Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Letná stáž pre študentov v najväčšej a najústretovejšej poisťovni na Slovensku

 1. Ako si zarobiť peniaze investovaním?
 2. Ako efektívne používať sociálne siete?
 3. Ako získať odborné konzultácie a kvalitné kontakty vo finančnom svete?

V súčasnosti sa na trhu práce najviac cení aktivita a skúsenosti. Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka študentom 4. a 5. ročníka vysokých škôl, aby ich bezplatne a príjemnou formou nadobudli. Študenti vysokých škôl s akýmkoľvek zameraním a so záujmom o oblasť financií a poisťovníctva, sa môžu zúčastniť 4-týždňovej letnej stáže, kde sa im budú venovať tí najlepší z najlepších.

Na certifikovanej stáži v Allianz - SP získajú mladí ľudia kvalitný tréning v oblasti osobného rozvoja, naučia sa, ako si môžu zarobiť peniaze investovaním, a to pod záštitou renomovaných odborníkov. Allianz - SP im ukáže, ako si vytvoriť profesionálny životopis, ako v podnikaní efektívne používať Facebook a pomôže im získať kvalitné kontakty v oblasti financií priamo v najväčšej poisťovni na Slovensku.

 

Ako sa zapojiť

Študenti, ktorí si chcú zaujímavou formou zvýšiť odborné vzdelanie, pošlú do 30. apríla 2014 na adresu svoje CV a vypracujú esej, v rozsahu 3000 až 5000 znakov, v ktorej zahrnú témy:

 1. „Kapitálové vs. investičné životné poistenie. Ktoré by si si vybral(-a) a prečo?“
 2. „Čo chceš v živote dosiahnuť?“

Allianz - SP vyberie 80 študentov, ktorí na mesačnú stáž nastúpia 1. júla 2014. Okrem tvrdej práce s profesionálmi z najväčšej a najústretovejšej poisťovne na Slovensku, na nich čaká aj zábava a súťaž o hodnotné ceny.

Dátum vydania: 08.04.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook