Allianz Assistance | Allianz - Slovenská poisťovňa

Asistenčná služba Allianz Assistance

Kontakt Allianz Assistance - cestovné poistenie

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Klienti Allianz - Slovenskej poisťovne môžu služby asistenčnej spoločnosti využívať pri nasledovných druhoch poistenia:

  • cestovné poistenie
  • povinné zmluvné poistenie
  • havarijné poistenie
  • poistenie Doktor+
Kontakt Allianz Assistance - poistenie vozidiel

Cestovné poistenie

Tel.: +421.2.529 33 113


Povinné zmluvné a havarijné poistenie

Tel.: +421.2.529 33 112


Súvisiace odkazy

Čo robiť v prípade poistnej udalosti
Čo robiť v prípade poistnej udalosti
Allianz | Club