Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
január 2020

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Hlavné americké a európske akciové trhy sa niesli v mesiaci január v znamení prepisovania historických maxím. Na trhy pozitívne vplývala informácia o podpise prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou a z nej vyplývajúce postupné odstránenie vzájomných dovozných ciel. Americký akciový trh rástol vďaka svojim najväčším spoločnostiam, ktoré ťažili okrem poklesu geopolitického napätia aj z dobrých kvartálnych firemných výsledkov a presvedčivých signáloch o odraze globálnej ekonomiky. To však už neplatilo na konci mesiaca, kedy sa do pozornosti dostával nový fenomén a to koronavírus. Práve obavy zo šírenia tohto nebezpečného respiračného ochorenia a jeho vplyvu na globálny rast ekonomiky boli hlavnou príčinou korekcie akciových trhov na konci mesiaca. Na konci mesiaca zároveň odišlo z Európskej únie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré spoločne s Európskou úniou je v prechodnom období trvajúcom 11 mesiacov. Počas tohto obdobia sa majú dohodnúť o budúcom usporiadaní vzťahov. V januári zasadal americký FED, ktorý ponechal úrokové sadzby nezmenené. Došlo však k posunu rétoriky v podobe silnejšieho záväzku zvýšiť nízku infláciu. Za minulý rok FED znížil trikrát úrokovú sadzbu. Euro Stoxx 50 zaznamenal pokles oproti decembru o 2,78%, nemecký akciový index DAX poklesol o 2,02% a britský index FTSE 100 poklesol o 3,40%.                                 
Akciové indexy
Vývoj  (január 2020)
INDU Index
-0,99%
SPX Index
-0,16%
NKY Index
-1,91%
SX5E Index
-2,78%
DAX Index
-2,02%
SKSM Index
0,80%
MXEM Index
-1,79%
CECEEUR Index
-5,33%
NDX Index
2,96%
UKX Index
-3,40%

 

Dlhopisový trh

Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos -0,434%, čo je oproti koncu decembra pokles o 24,9 bázických bodov. Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov poklesli oproti decembru o 41,07 bázických bodov na úroveň 1,5068%. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos na úrovni -0,09%. Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal pokles o 47,7 bázických bodov na úroveň 0,935%.                               

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si za január odpísal 1,63%. Ruský akciový index MICEX si pripísal 1,01%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite zaznamenal pokles oproti decembru o 2,41% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 23 rozvíjajúcich sa ekonomikách poklesol o 4,69%.                    

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v januári v eurozóne hodnotu 1,40 %, v EÚ 1,70% a na Slovensku úroveň 3,2%.                        
              

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.                   

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
NESTLE SA
4,03%
ROCHE HOLDING AG
2,63%
NOVARTIS AG
2,34%
AIRBUS SE
1,94%
UNILEVER NV
1,73%

 

Allianz Invest Klassisch (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.                

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (fondy)
Podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,44%
ALZ EUR RNTFD-P
5,23%
AI-Rentenfonds (A)
4,81%
A-PIMCO MORTGAGE (T)
2,97%
AI-OSTEUROPA (T)
2,88%
AI Eurorent (T)
2,18%
Sonstige
74,95%
Cash
1,54%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.                

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
TAM - Dynamický dlhopisový fond
7,00%
US TREASURY 1.125% 31/3/2020 USD
6,80%
PKO 0.75% 25/7/2021 EUR
2,50%
GS 2% 27/7/2023 EUR
2,50%
US TREASURY 1.375% 31/5/2020 USD
2,50%
SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR
2,50%
BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR
2,20%
CZECH REPUBLIC104 0.75% 23/2/2021 C
2,20%
ISHARES JPM USD EM BND USD A FUND
2,10%
US T-BILL 0% 16/7/2020 USD
1,90%

 

Allianz Europe Equity Growth (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond


Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.                  

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
ASML HOLDING NV
5,11%
SAP SE
4,91%
DSV PANALPINA A/S
3,91%
NOVO NORDISK A/S-B
3,88%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,83%
SIKA AG-REG
3,72%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
2,87%
COMPASS GROUP
2,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
2,75%
ASSA ABLOY AB-B
2,74%

 

Allianz Global Agricultural Trends (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond


Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.                 

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TYSON FOODS INC-CL A
7,92%
DEERE & CO
7,74%
FMC CORP
5,52%
WILMAR INTERNATIONAL LTD
4,93%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
4,37%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,13%
COSTCO WHOLESALE CORP
4,11%
COCA-COLA CO/THE
3,88%
KUBOTA CORP
3,58%
NESTLE SA-REG
3,53%

 

Allianz Europe Small Cap Equity (Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti / Akciový fond Európske malé spoločnosti)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.                  

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,37%
SIMCORP A/S
2,25%
AMBU A/S-B
2,17%
CANCOM SE
2,16%
STROEER SE & CO KGAA
2,02%
BECHTLE AG
1,87%
SCOUT24 AG
1,86%
HOMESERVE PLC
1,86%
STOREBRAND ASA
1,86%
INGENICO GROUP
1,81%

 

ALLIANZ Global Emerging Markets Equity (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.        

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
6,52%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5,06%
TENCENT HOLDINGS LTD
4,90%
LUKOIL PJSC-SPON ADR
4,39%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
3,95%
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
3,79%
HDFC BANK LTD-ADR
3,70%
SK HYNIX INC
3,30%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
2,90%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG 
2,61%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.        

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
Vonovia Finance 4.00% Perp
1,30%
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,10%
Germany (Govt of) 0% 2029
1,10%
Vesteda Finance 2% 2026
0,90%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
0,90%

  Indigo Group SAS 1.625% 2028

0,80%
Rabobank 2.5% 2026
0,80%
Zurcher Kantonalbank 0% 2027
0,80%
JPMorgan Chase 1.09% 2027
0,70%
Banco Sabadell 1.75% 2024
0,70%

 

IAD 1.PF Slnko, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.         

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (dlhopisy)
Pro Partners Holding IV.
Prvý realitný fond, o.p.f.
Stabilný fond o.p.f.
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS
UKRAIN 4 ⅜ 01/27/30

 

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Peňažný fond / Fond krátkodobých investícií o.p.f.)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.         

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Termínované vklady
Poštová banka
Privatbanka
VÚB, a.s.
J&T Banka
ČSOB

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.         

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akciové fondy)
Pro Partners Holding IV.
Prvý realitný fond, o.p.f.
Sberbank Rossii OAO
INFRASTRUCTURE AND ENERGY ALTERNATIVES, Inc.
KKR & CO INC -A
GAIA INC

 

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.         

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Podiel na portfóliu fondu
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis augusta - februára
17,05%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Glob. augusta - februára World
11,79%
Aberdeen Global - Listed Private C. septembra - februára World
11,79%
Partners Group Invest - Listed Pri. septembra - februára World
11,63%
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS. augusta - februára Switzerland
11,23%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. 

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
ROCHE HOLDING LTD
3,90%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,90%
UNILEVER PLC
3,90%
CISCO SYSTEMS INC
3,40%
RELX PLC
3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
3,20%
WOLTERS KLUWER NV
3,20%
SCHNEIDER ELEC SA
3,10%
US BANCORP DEL
3,10%
ZURICH INS GROUP LTD
3,00%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.                 

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
U S TREASURY BOND
7,40%
FNMA TBA 3.0% DEC 30YR
7,40%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
4,00%
GNMA II TBA 3.5% NOV 30YR JMBO
3,40%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
2,80%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,50%

FNMA PASS THRU 30YR #MA3536

2,40%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,30%
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
1,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,10%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.                  

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
M&G (Lux) Global Listed Infrastruc. augusta - februára Utilities
13,70%
iShares Global Water UCITS ETF (EU. septembra - februára
10,94%
Mandarine Europe Microcap G (EUR). novembra - februára European Small Caps
10,66%
Schroder ISF Taiwanese Equity C (U. októbra - januára Taiwan

  9,75% 

Lyxor ETF World Water (EUR) Dis októbra - februára
8,07%
Credit Suisse (Lux) Financial Bond. septembra - decembra Europe
4,48%
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant. novembra - januára Health Care
4,46%
DNB Technology A institutional (EU. novembra - februára Information Technolog.
4,30%
Ossiam US Minimum Variance ESG NR. augusta - novembra
3,53%
Aberdeen Global - Frontier Markets. septembra - januára Emerging Markets
3,48%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.          

 

Najväčšie investície fondu k 31.01.2020

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Guinness Global Equity Income Fund. augusta - februára World
12,94%
Janus Henderson Horizon Pan Europe. októbra - februára Real Estate
11,22%
DWS Top World (EUR) Dis augusta - februára World
10,98%
Fidelity Funds - Japan Advantage F. septembra - januára Japan
8,45%
BlackRock Global Funds - Japan Sma. októbra - januára Japan
8,03%
Xtrackers MSCI World Health Care U. novembra - februára Health Care
5,38%
Fidelity Funds - Japan Smaller Com. októbra - januára Japan
4,98%
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant. novembra - februára Health Care
4,36%
Allianz Invest Osteuropafonds T (E. októbra - januára Eastern Europe
4,14%
Goldman Sachs Japan Equity Portfol. septembra - februára Japan
3,97%

 

 

 

 

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club