Komentár k vývoju investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
november 2017

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Ekonomika USA ako aj ekonomika celého sveta sa podľa šéfky Fedu Janet Yellenovej vyvíja pozitívne. Riziká finančnej stability nevyvolávajú veľké obavy. Celková zraniteľnosť finančného sektora je len mierna, keď je bankový sektor dobre kapitalizovaný a leverage ako aj rast úverov sú pod kontrolou. Americké akciové trhy zaznamenali najvyšší rast za viac ako dva mesiace, podporené taktiež daňovou reformou, ktorá sa dostáva bližšie k realizácii. Jedna verzia daňovej reformy bola schválená v Snemovni reprezentantov a americký Senát následne schválil svoju verziu. V decembri sa koná rokovací proces oboch komôr Kongresu, z ktorého by mala byť známa spoločná verzia daňovej reformy na podpis prezidentovi Trumpovi. Najvýznamnejšie rozdiely sa týkajú najmä sadzby dane a dátumu účinnosti. Americký akciový index S&P 500 prepisoval historické rekordy a prvýkrát v histórii rástol 13 mesiacov v rade. V Európe vystúpil šéf Bundesbanky a hlavný kandidát na post šéfa ECB Jens Weidmann, ktorý mal takisto pozitívny výhľad na ekonomickú obnovu. Konštatoval, že aktualizovaná predpoveď bude minimálne taká dobrá ako predchádzajúca a pravdepodobne ešte lepšia. Nová prognóza ECB bude publikovaná v decembri.

Akciové indexy
Vývoj  (november 2017)
INDU Index
3,83%
SPX Index
2,81%
NKY Index
3,24%
SX5E Index
-2,83%
DAX Index
-1,55%
SKSM Index
0,73%
MXEM Index
-2,11%
CECEEUR index
-2,57%
NDX Index
1,87%
UKX Index
-2,22%
 

Dlhopisový trh

Výnosy štátnych dlhopisov USA zaznamenali vyšší rast, ktorý podnietili komentáre šéfky Fedu Janet Yellenovej o solídnom ekonomickom raste, ktorý podporuje sprísňovanie menovej politiky a tým aj zvyšovanie úrokovej sadzby o 25 bp v decembri. Dlhopisový trh eurozóny nevykazoval v novembri výraznejšie zmeny.

Rozvíjajúce sa trhy

Ropa po zasadnutí OPECu dňa 30.11.2017 vzrástla len mierne, keďže organizácia doručila len už vopred očakávané predĺženie obmedzenej produkcie do konca roka 2018. Čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite Index poklesol o 2,24 %, Ruský akciový index MICEX vzrástol o 1,76 % a Brazílsky akciový index Bovespa zaznamenal výraznejší pokles a to o 3,15%. MSCI Emerging markets index bo bez výraznejšieho pohybu, zaznamenal len rast 0,15%.

Peňažný trh

Inflácia v eurozóne v novembri rástla pomalšie než sa očakávalo. Podľa prvého odhadu Eurostatu zrýchlila v medziročnom porovnaní len na 1,5 % z predchádzajúcej októbrovej hodnoty 1,4 %. (Cieľom je inflácia na úrovni tesne pod 2%.) Na euro negatívne pôsobil hlavne vývoj jadrovej inflácie, ktorá zostáva výrazne za očakávaniami. Zverejnené inflačné výsledky potvrdzujú posledné rozhodnutie ECB, ktorá predlžila program kvantitatívneho uvoľňovania. V USA sa nastavenie menovej politiky v novembri taktiež nemení. Janet Yellenová potvrdila na svojom vystúpení pozitívny výhľad pre ekonomiku USA. Potvrdila, že očakáva postupné sprísňovanie menovej politiky (rast úrokovej sadzby o 25 bp v decembri 2017) a pri očakávaní ďalšieho zlepšovania trhu práce predpokladá rast miezd a príjmov.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.


Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
NESTLE SA
3,99%
EVOTEC AG
3,58%
UNILEVER NV
2,83%
HUGO BOSS AG
2,69%
HSBC HOLDINGS PLC
2,63%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový Ffond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,54%
ALLIANZ-B S GL-W
3,15%
AI-Rentenfonds (A)
2,89%
AI Eurorent (T)
2,49%
AI-OSTRENT (T)
2,00%
A-PIMCO Corporate (A)
1,99%
ALZ EUROLD EQ-I
1,97%
AI-OSTEUROPA (T)
1,94%
ALZ EUR RNTFD-P
1,87%
Cash
1,83%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
US T-BILL 0% 21/6/2018 USD
8,70%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
7,10%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
6,80%
TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR
5,60%
VUB HZL92 1.7% 27/6/2019 USD
3,50%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
6,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,75%
NOVO NORDISK A/S-B
4,19%
PRUDENTIAL PLC
4,09%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,61%
DSV A/S
3,59%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,06%
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,00%
ASML HOLDING NV
2,89%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,84%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
7,28%
PILGRIM'S PRIDE CORP
6,74%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,76%
TITAN INTERNATIONAL INC
4,72%
TYSON FOODS INC-CL A
4,61%
CALAVO GROWERS INC
4,47%
MONSANTO CO
4,37%
CAL-MAINE FOODS INC
4,31%
INGREDION INC
4,18%
KUBOTA CORP
4,10%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
AMBU A/S-B
1,96%
FINECOBANK SPA EQ0000000019705819
1,95%
JENOPTIK AG
1,84%
BECHTLE AG
1,81%
SENIOR PLC
1,75%
FISCHER (GEORG)-REG
1,73%
ASOS PLC
1,72%
GENUS PLC
1,68%
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,66%
ASR NEDERLAND NV
1,63%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
7,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,40%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,27%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,63%
NASPERS LTD-N SHS
3,52%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,59%
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
2,52%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,32%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,28%
GLOBALWAFERS CO LTD
2,25%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v strednodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
12,33%
Prvý realitný fond, o.p.f.
8,79%
Pro Partners Holding III.
7,18%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
4,68%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,87%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
3,59%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
TV EUR Privatbanka 2018-06-29
6,57%
J&T banka 33dnovy vklad
6,23%
TV EUR Privatbanka 2018-11-30
4,82%
TV EUR Unicredit 2018-02-28
4,15%
TV EUR VUB 2017-08-31
3,12%
TV EUR VUB 2018-09-29
3,12%
J&T banka 90dnovy vklad
3,11%
TV EUR Tatrabanka 2018-01-31
3,11%
TV EUR Tatrabanka 2018-05-31
3,11%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
16,41%
ISHARES DAX UCITS ETF
9,21%
LYXOR ETF EURO STOXX 50
5,33%
Pro Partners Holding III.
4,46%
iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
3,61%
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF
3,10%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
Invesco Japanese Value Equity Fund. júl - november Japan
16,89%
Robo Global Robotics and Automatio. máj - november Industrials
14,38%
Lupus alpha Micro Champions (EUR). máj - november European Small Caps
12,76%
Julius Bär Multipartner RobecoSAM. máj - november Materials
12,67%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. august - november Japan
12,47%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
DIAGEO PLC
4,50%
WOLTERS KLUWER NV
4,40%
RELX NV
4,10%
US BANCORP DEL
4,00%
JOHNSON & JOHNSON
3,90%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
3,50%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,40%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,30%
PROCTER & GAMBLE CO
3,00%
ROCHE HOLDING LTD
2,80%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
14,70%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
5,90%
FNMA TBA 3.0% OCT 30YR
2,50%
U S TREASURY BOND
2,40%
U S TREASURY NOTE
2,30%
U S TREASURY NOTE
2,30%
U S TREASURY BOND
2,30%
U S TREASURY BOND
1,70%
U S TREASURY NOTE
1,60%
U S TREASURY BOND
1,50%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Invesco Japanese Value Equity Fund. júl - november Japan
18,26%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. august - november Japan
12,47%
Schroder ISF Global Climate Change. júl - november
11,13%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. august - november Far East ex Japan
10,78%
Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). september - november Pacific
9,64%
Pioneer Funds Austria - Austria St. máj - november Austria
9,01%
AllianceBernstein US Thematic Rese. august - november USA
8,67%
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deut. jún - november Germany
8,40%
Kepler Österreich Aktienfonds T (E. máj - november Austria
8,01%
Vontobel US Equity H (EURhdg) Acc júl - november USA
7,00%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.11.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Invesco Japanese Value Equity Fund. Juli - November Japan
18,33%
Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). Juni - November Pacific
16,65%
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. Mai - November Germany
16,50%
Janus Global Technology Fund A (EU. Mai - November Information Technolog.
15,88%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. Juli - November Japan
13,15%
Morgan Stanley Global Opportunity. Mai - November World
12,44%
iShares Automation & Robots UCITS. September - November Industrials
12,32%
Fidelity Funds - Japan Advantage F. September - November Japan
11,05%
AllianceBernstein Thematic Researc. Mai - November World
10,85%
Amundi Funds Equity Japan Target A. August - November Japan
10,77%

 

Súvisiace odkazy

Archív komentárov k investičným fondom
Nonstop infolinka 0800 122 222