Komentár k vývoju investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
december 2017

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Rok 2017 bol z pohľadu akcií úspešným rokom. Americké akciové indexy si pripísali vyše 20% rast, pričom akcie technologických firiem rástli až o 27%. Akcie rástli aj v decembri. Kľúčovou udalosťou v decembri bolo schválenie daňovej reformy, ktorá predstavuje najväčšiu reformu daní v USA od roku 1986, a ktorá je jedným z pilierov prezidentského programu Donalda Trumpa. Hlavnou zmenou je zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 35% na 21%. Európsky akciový index Euro Stoxx 600 zaznamenal za rok 2017 rast vyše 7%. V decembri zasadali banky FED, ECB a aj BOE. Kým posledné dve menované neprišli so zmenami, FED podľa očakávaní zvýšil úrokovú sadzbu o 0,25% (už tretí-krát tento rok) a sadzba tak dosahuje úroveň 1,50%. Vo februári vystrieda Janet Yellenovú na čele FEDu Jerome Powell. Rast úrokovej sadzby FEDu sa očakáva aj v roku 2018.

Akciové indexy
Vývoj  (december 2017)
INDU Index
1,84%
SPX Index
0,98%
NKY Index
0,18%
SX5E Index
-1,85%
DAX Index
-0,82%
SKSM Index
0,86%
MXEM Index
-0,96%
CECEEUR index
2,32%
NDX Index
0,48%
UKX Index
4,93%
aaAas 

Dlhopisový trh

Rok 2017 bol na európskom dlhopisovom trhu naďalej v znamení intervencií ECB. Od januára 2018 prikročí ECB k zníženiu mesačného objemu nákupov dlhopisov zo 60 milárd na 30 miliárd EUR a v nákupoch plánuje naďalej pokračovať do septembra 2018 a ak to bude nevyhnutné, tak program nákupu dlhopisov predĺži. Banke sa nedarí dosiahnuť inflačný cieľ 2% a základnú úrokovú sadzbu drží na 0% od marca 2016. Inflácia v eurozóne dosiahla v decembri hodnotu 1,4%, teda pokles o 0,1% v porovnaní s novembrom. Kľúčom k úspechu je priaznivý vývoj jadrovej inflácie, teda inflácie bez zohľadnenia vplyvu potravín a energií. ECB však v decembri revidovala svoju prognózu pre vývoj jadrovej inflácie na rok 2018 smerom nadol o 0,2%. 10-ročné slovenské štátne dlhopisy dosahovali ku koncu roka výnos 0,81% a nemecké 10-ročné štátne dlhopisy výnos 0,42%.

Rozvíjajúce sa trhy

Akcie z rozvíjajúcich sa trhov zaznamenali v roku 2017 rast vyše 30%. Rizikové prirážky na dlhopisových trhoch klesali a niektoré krajiny tak pristúpili k zníženiu základnej úrokovej sadzby (Brazília, Rusko, India). Cena ropy v roku 2017 vzrástla o 15% a ku koncu roka dosiahla hranicu 60 dolárov za barel. Za december si pripísala vyše 5% rast. V prospech rastu cien ropy hrala dohoda o predĺžení zníženia ťažby ropy medzi OPECom, Ruskom a ďalšími producentmi ropy a rast globálnej ekonomiky, ktorý viedol k poklesu stavu zásob tejto komodity.

Peňažný trh

Inflácia v eurozóne dosiahla v decembri hodnotu 1,4%, zatiaľ čo na Slovensku dosiahla úroveň 2,0%. ECB projekcie pre infláciu na rok 2018 sú nasledovné: 1,3% pre 1Q2018, 1,4% pre 2Q2018, 1,5% pre 3Q2018 a 1,4% pre 4Q2018.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.


Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
EVOTEC AG
4,32%
NESTLE SA
3,94%
HUGO BOSS AG
2,82%
UNILEVER NV
2,74%
HSBC HOLDINGS PLC
2,69%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový Ffond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,40%
ALLIANZ-B S GL-W
3,05%
AI-Rentenfonds (A)
2,82%
AI Eurorent (T)
2,44%
AI-OSTRENT (T)
1,97%
A-PIMCO Corporate (A)
1,95%
AI-OSTEUROPA (T)
1,92%
ALZ EUROLD EQ-I
1,89%
ALZ EUR RNTFD-P
1,78%
Cash
2,90%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
US T-BILL 0% 21/6/2018 USD
8,70%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
7,20%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
6,90%
TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR
5,60%
VUB HZL92 1.7% 27/6/2019 USD
3,50%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,90%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,65%
NOVO NORDISK A/S-B
4,30%
PRUDENTIAL PLC
3,99%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,76%
DSV A/S
3,67%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,10%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,96%
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,95%
ASML HOLDING NV
2,80%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
8,27%
PILGRIM'S PRIDE CORP
6,30%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,89%
TITAN INTERNATIONAL INC
5,62%
CALAVO GROWERS INC
5,28%
MONSANTO CO
5,01%
TYSON FOODS INC-CL A
4,91%
KUBOTA CORP
4,57%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
AMBU A/S-B
2,05%
JENOPTIK AG
1,87%
ASOS PLC
1,87%
GENUS PLC
1,82%
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,78%
FISCHER (GEORG)-REG
1,76%
SENIOR PLC
1,73%
VAT GROUP AG
1,73%
BECHTLE AG
1,68%
ASR NEDERLAND NV
1,65%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
7,19%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,23%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,19%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,14%
NASPERS LTD-N SHS
3,31%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,74%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,51%
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
2,10%
GLOBALWAFERS CO LTD
2,06%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,00%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v strednodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
12,23%
Prvý realitný fond, o.p.f.
9,52%
Pro Partners Holding III.
7,16%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
4,64%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,82%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
3,61%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
TV EUR Privatbanka 2018-06-29
6,54%
J&T banka 33dnovy vklad
6,20%
TV EUR Privatbanka 2018-11-30
4,80%
TV EUR Unicredit 2018-02-28
4,12%
TV EUR SLSP 2018-11-30
4,12%
TV EUR VUB 2017-08-31
3,10%
TV EUR VUB 2018-09-28
3,10%
J&T banka 90dnovy vklad
3,10%
TV EUR Tatrabanka 2018-05-31
3,09%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
16,59%
ISHARES DAX UCITS ETF
9,02%
LYXOR ETF EURO STOXX 50
5,09%
Pro Partners Holding III.
4,36%
iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
3,58%
DAX futures Marec 2018
3,48%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
Invesco Japanese Value Equity Fund. júl - január Japan
26,02%
Robo Global Robotics and Automatio. júl - január Industrials
20,31%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. august - január Japan
19,09%
Russell Japan Equity Fund EH-A (EU. august - január Japan
18,93%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. júl - január Far East ex Japan
18,25%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
DIAGEO PLC
4,70%
WOLTERS KLUWER NV
4,40%
RELX NV
4,10%
US BANCORP DEL
3,90%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,40%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
3,60%
JOHNSON & JOHNSON
4,00%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,60%
PROCTER & GAMBLE CO
3,10%
ROCHE HOLDING LTD
2,90%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
14,70%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
5,90%
FNMA TBA 3.0% OCT 30YR
2,50%
U S TREASURY BOND
2,40%
U S TREASURY NOTE
2,30%
U S TREASURY NOTE
2,30%
U S TREASURY BOND
2,30%
U S TREASURY BOND
1,70%
U S TREASURY NOTE
1,60%
U S TREASURY BOND
1,50%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Invesco Japanese Value Equity Fund. júl - január Japan
26,95%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. august - január Japan
19,09%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. august - január Far East ex Japan
18,98%
Schroder ISF Global Climate Change. júl - január
14,60%
Vitruvius Asian Equity B (EURhdg). september - január Pacific
14,40%
Pioneer Funds Austria - Austria St. júl - január Austria
13,45%
AllianceBernstein US Thematic Rese. august - január USA
12,47%
UBS (D) Equity Fund - Smaller Germ. september - január European Small Caps
9,72%
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deut. júl - december Germany
7,23%
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. december - január Germany
7,05%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Invesco Japanese Value Equity Fund. Juli - Januar Japan
26,95%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. Juli - Januar Japan
19,40%
Fidelity Funds - Japan Advantage F. September - Januar Japan
19,10%
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. Juli - Januar Germany
19,02%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. Juli - Januar Far East ex Japan
18,25%
Morgan Stanley Global Opportunity. Juli - Januar World
17,54%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C. Juli - Januar USA
16,52%
Amundi Funds Equity Japan Target A. August - Januar Japan
15,67%
Lupus alpha Smaller German Champio. Juli - Januar Germany
14,86%
BlackRock Global Funds - US Flexib. August - Januar USA
14,00%

 

Súvisiace odkazy

Archív komentárov k investičným fondom
Nonstop infolinka 0800 122 222