Komentár k vývoju investičných fondov
august 2016

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

V mesiaci august bolo obchodovanie na akciových trhoch kľudné. Nieslo sa v duchu prázdninového režimu. Volatilita na trhu bola nízka a obchodované objemy podpriemerné. Napriek tomu americké akciové indexy S&P 500, Dow Jones Industrial Average a Nasdaq Composite dosiahli svoje nové historické maximum v polovici mesiaca august a európskym akciovým indexom sa podarilo vymazať straty spôsobené BREXITom. Akciové trhy rástli najmä v dôsledku stabilizácie britskej politickej situácie a silného amerického trhu práce. Investori taktiež posunuli očakávania o zvýšení úrokových sadzieb americkým FEDom ku koncu aktuálneho roka, resp. na začiatok roka 2017.

Akciové indexy
Vývoj  (august 2016)
INDU Index
-0,17%
SPX Index
-0,12%
NKY Index
1,92%
SX5E Index
1,08%
DAX Index
2,47%
SKSM Index
1,78%
MXEM Index
1,28%
CECEEUR index
1,80%
NDX Index
0,86%
UKX Index
0,85%

Dlhopisový trh

Aj na dlhopisovom trhu bolo v mesiaci august obchodovanie pokojné. Stále pretrváva trend negatívnych výnosov na trhu štátnych dlhopisov. Už aj Nemecko, ako prvá krajina eurozóny predala 10-ročné štátne dlhopisy s negatívnym výnosom. Nové rekordné minimum zaznamenali aj britské 10-ročné štátne papiere, ktorých výnosy sa dostali prvý krát pod úroveň 0,6 %.

Rozvíjajúce sa trhy

Čínska ekonomika je stále problematická. Chce rásť veľmi rýchlo a zároveň sa chce meniť na ekonomiku s vysokým podielom domácej spotreby. Vláda hospodárstvo silno stimuluje a úverová bublina štátnych firiem rýchlo narastá.

Peňažný trh

Hneď v úvode mesiaca britská centrálna banka po siedmych rokoch stagnácie znížila hlavnú úrokovú sadzbu z 0.50% na 0.20%. Zároveň zvýšila cielený objem nákupu dlhopisov do svojho portfólia. Z vyspelých krajín znižovala sadzby v auguste aj Austrália a Nový Zéland. Vo všetkých troch krajinách sa hlavná úroková sadzba dostala na najnižšiu úroveň v histórii. ECB má už nulové sadzby a ďalšie znižovanie je neúčinné. Americký FED neustále odďaľuje zvyšovanie sadzieb. Sadzby zvyšoval naposledy v decembri 2015.

Fakty o podkladových aktívach v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.


Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Fond investuje predovšetkým do spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou so sídlom v Európskej únii. Fond nemá požadovanú výkonnosť vzhľadom na vysokú volatilitu a vzhľadom na výkonnosť ostatných ponúkaných akciových fondov.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SIXT SE
3,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG
3,69%
NOVO NORDISK A/S
3,60%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
3,45%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,25%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Allianz Invest Klassisch je fond fondov, ktorý investuje do fondov skupiny Allianz. Má vyvážený mix akcií a dlhopisov 50:50%. Investuje do medzinárodných akciových a dlhopisových fondov. Pri relatívne akceptovateľnej volatilite fond ponúka nadštandardné výnosy. Je vhodný pre investorov, ktorí nie sú ochotní akceptovať vysoké riziko straty. Zároveň fond ponúka aj zaujímavé investície do oblastí ako sú nerastné suroviny, nehnuteľnosti, zdravotníctvo, energetika a technológie. Fond spĺňa v rámci rakúskej legislatívy podmienky pre zaradenie medzi penzijné fondy.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
9,99%
ALZ EUR RNTFD-P
7,96%
AI-Rentenfonds (A)
6,51%
ALZ-GL SC EQ-IT
4,53%
ALLIANZ-B S GL-W
2,51%
ALZ EUROLD EQ-I
2,12%
A-PIMCO Corporate (A)
1,98%
AI-OSTEUROPA (T)
1,96%
Cash
1,55%

 

TAM dlhopisový plus fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne, štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Fond vykazuje dlhodobo vynikajúce výsledky vzhľadom na relatívne nízke riziko investície.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
7,30%
TB HZL76 FRN 21/11/2017 EUR
7,00%
TB HZL81 FRN 29/1/2018
4,70%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
3,70%
SLOVAKIA (218) FRN 16/11/2016 EUR
3,30%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Fond investuje predovšetkým na európskych akciových trhov. Management fondu sa zameriava na cenné papiere, ktoré majú rastový potenciál, ktorý nie je plne zohľadnený v cene cenného papiera (rastový prístup). Investičným cieľom je dosiahnutie dlhodobého kapitálového rastu. Selektívna stratégia pri výbere akcií do fondu zabezpečuje, že sa fond dlhodobo drží nad benchmarkom. Fond je aktívne dobre manažovaný. Nie sú tam garancie proti stratám, ale fond zachytáva rastové trendy a využíva potenciál trhu. Počas desiatich rokoch je neustále nad benchmarkom.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,71%
NOVO NORDISK A/S-B
4,64%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
4,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,96%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,22%
PRUDENTIAL PLC
3,18%
DSV A/S
3,03%
HEXAGON AB-B SHS
2,62%
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,58%
SHIRE PLC
2,50%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Fond investuje na svetových akciových trhoch. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré tvoria zisk priamo alebo nepriamo z vývoja v nasledovných oblastiach: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych komodít, spracovanie a predaj potravín a nápojov. Jeho investičný zámer je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte. Fond bol založený 24.6.2008, teda tesne pred krízou. Z toho dôvodu je jeho výkonnosť od založenia slabá. Od roku 2009 je však fond neustále nad benchmarkom. Fond má vzhľadom na jeho zameranie na poľnohospodársku sféru vysoký potenciál.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TYSON FOODS INC-CL A
9,61%
INGREDION INC
7,66%
SYNGENTA AG-2ND LINE
6,19%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,59%
PILGRIM'S PRIDE CORP
5,42%
CALAVO GROWERS INC
5,31%
SANDERSON FARMS INC
4,89%
GLANBIA PLC
4,44%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Fond sa zameriava na spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú registrované v Európe (ex Rusko a Turecko). Jeho Investičným cieľom je dosiahnuť kapitálový rast v dlhodobom horizonte. Fond je dlhodobo nad benchmarkom a prináša dobré výnosy vzhľadom na volatilitu, ktorá je v rámci investičnej triedy malých spoločností primeraná.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,69%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,30%
SIMCORP A/S
2,22%
HUHTAMAKI OYJ
1,97%
ASOS PLC
1,95%
VITROLIFE AB
1,93%
NETENT AB
1,89%
TLG IMMOBILIEN AG
1,77%
GENUS PLC
1,73%
INDUTRADE AB
1,72%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy

Fond sa zameriava na akcie spoločností so sídlom v rozvíjajúcich sa trhoch, alebo na také, ktoré tam majú významné obchodné operácie. Jeho investičným cieľom je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
6,09%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,51%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,34%
NASPERS LTD-N SHS
3,91%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
2,87%
ASIAN PAINTS LTD
2,56%
CHINA MOBILE LTD
2,34%
AXIS BANK LTD
2,23%
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
2,22%
SK HYNIX INC
2,21%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Cieľom fondu je dlhodobý kapitálový rast ako aj rast z reinvestícií výnosov generovaných prevažne európskymi dlhopismi v rámci investičného stupňa. Fond môže investovať do širokej škály dlhopisov (napr. firemné dlhopisy vrátane high yield dlhopisov, štátne cenné papiere, indexovaných dlhopisov s premenlivou úrokovou sadzbou, FRNs, ABS a nástroje peňažného trhu). Pozície, ktoré sú držané v inej mene, ako euro su hedžované.  Fond sa dlhodobo drží na úrovni benchmarku a vykazuje výrazne lepšie výsledky, ako porovnateľné fondy v skupine dlhopisových európskych fondov.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Modifikovaná durácia dlhopisovej časti portfólia podielového fondu je maximálne 4 roky.

Vážená durácia portfólia: 1,69

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
14,25%
Prvý realitný fond, o.p.f.
9,30%
Pro Partners Holding III.
8,62%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
6,12%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
5,04%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
4,07%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Peňažný fond / Fond krátkodobých investícií o.p.f.)

Peňažný fond

Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií a investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
TV EUR Privatbanka 2017-06-29
8,21%
TV EUR VUB 2016-10-31
7,82%
TV EUR Unicredit 2016-11-30
7,82%
TV EUR Privatbanka 2017-02-28
6,03%
TV EUR Sberbank 2016-10-31
5,22%
TV EUR Sberbank 2016-12-31
4,29%
TV EUR Sberbank 2016-09-30
4,39%
TV EUR VUB 2016-11-30
3,91%
TV EUR VUB 2017-01-31
3,91%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Akciový fond

Fond patrí do kategórie podielový fond fondov. Podielový fond investuje predovšetkým do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, špeciálnych podielových fondov nehnuteľností, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Trade Fund). Podkladovým aktívom finančných sú najmä akciové, v menšej miere dlhopisové a realitné triedy aktív. Podielový fond investuje aj do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
11,19%
ISHARES DAX UCITS ETF
6,69%
LYXOR ETF EURO STOXX 50
6,54%
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
5,69%
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
5,03%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
4,35%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Investičná politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa zakladá na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou dobou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôsobované k aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie. apríl - august World
11,67%
Vontobel Emerging Markets Equity H. marec - september Emerging Markets
10,66%
Aberdeen Global - Emerging Markets. marec - september Utilities
10,61%
LuxTopic - Pacific (EUR) Acc apríl - september Far East ex Japan
10,00%
BNY Mellon Investment Funds - Newt. marec - august Far East ex Japan
9,77%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Fidelity Global Dividend fond

Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom fondu. Pre zníženie rizika straty z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov mien sa môže uplatniť zaistenie meny. Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorých investičný horizont prostriedkov vo fonde je viac ako 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
JOHNSON & JOHNSON
4,40%
RELX NV
4,20%
WOLTERS KLUWER NV
4,00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,00%
PROCTER & GAMBLE CO
3,90%
GENERAL ELECTRIC CO
3,90%
GLAXOSMITHKLINE PLC
3,20%
PFIZER INC
3,00%
AUS BANCORP DEL
2,60%
DIAGEO PLC
2,50%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydané spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa  trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia  medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený do EUR. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
U S TREASURY BOND
5,50%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
5,10%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
4,10%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
4,00%
FNMA TBA 3.5% JUL 30YR
3,90%
U S TREASURY BOND
3,30%
U S TREASURY NOTE
2,70%
U S TREASURY BOND
2,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,40%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Zmiešaný fond

Cieľom investičnej stratégie fondu je dlhodobo dosiahnuť absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie vo fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorý sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovať' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručiteľa Barclays Bank PLC. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont je 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Morgan Stanley Global Infrastructu. apríl - august Utilities
8,36%
Lyxor ETF World Water (EUR) Dis apríl - júl
8,31%
Comgest Growth GEM Promising Compa. jún - august Emerging Markets
7,36%
Deutsche Invest I Euro High Yield. marec - august Bonds
6,88%
Comgest Growth Greater China (EUR). júl - august China
6,60%
Allianz Invest Rentenfonds T (EUR). marec - september Bonds
5,08%
PIMCO Emerging Markets Bond Fund E. jún - august Bonds
4,47%
Morgan Stanley Emerging Markets De. máj - júl Bonds
4,32%
Aberdeen Global - Emerging Markets. marec - september Utilities
4,29%
Pioneer Funds - Emerging Markets B. máj - júl Bonds
3,85%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Zmiešaný fond

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.08.2016

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Earth Gold Fund UI R (EUR) Acc März - Juni
34,66%
Julius Bär Multipartner Konwave Go. April - Juni Metals & Mining
24,33%
LO Funds - World Gold Expertise Fu. April - Juni Metals & Mining
20,89%
Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac. April - September Australia
16,93%
iShares Asia Property Yield UCITS. April - August Real Estate
16,00%
Fidelity Funds - Asian Special Sit. Juni - September Far East ex Japan
9,91%
Invesco Greater China Equity Fund. April - September China
8,92%
Amundi Funds Equity Global Resourc. April - August Materials
8,85%
SPDR S&P US Dividend Aristocrates. März - August USA
8,80%
Fidelity Funds - Asian Smaller Com. April - September Far East ex Japan
8,52%

 

Súvisiace odkazy

Archív komentárov k investičným fondom
Nonstop infolinka 0800 122 222