Komentár k vývoju investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
marec 2018

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Akciové trhy v marci klesali. Na nepriaznivý vývoj mala vplyv hroziaca obchodná vojna USA s Čínou. Prezident Donald Trump podpísal 8. marca clá na dovoz ocele a hliníka. Výnimku pritom dostali Argentína, Brazília, Mexiko, Kanada, Austrália, Južná Kórea a dočasne aj krajiny Európskej únie. Hlavným cieľom Trumpových opatrení sa tak stala Čína. Prezident Trump koncom mesiaca navyše podpísal dekrét, ktorý by mohol viesť k uvaleniu ciel na dovoz čínskeho tovaru v hodnote až 50 miliárd dolárov. Čína reagovala uvalením ciel na poľnohospodárske produkty z USA v hodnote 3 miliárd dolárov. V marci prvýkrát predsedal Federálnemu výboru pre otvorený trh (FOMC) nový šéf FEDu Jerome Powell. FED zvýšil základnú úrokovú sadzbu o 0,25% na úroveň 1,75%. Americkej ekonomike sa darí a očakáva sa, že inflácia (2,4% v marci, 2,2% vo februári) sa v najbližších mesiacoch zvýši. FED upravil na zasadnutí aj prognózy rastu HDP pre rok 2018 na 2,7% (+0,2%) a pre rok 2019 na 2,4% (+0,3%). Vývoj v Európe tak optimistický nie je. ECB ponechala v marci úrokovú sadzbu nezmenenú a zaujíma opatrný prístup v uťahovaní menovej politiky. V marci sa konali v Taliansku parlamentné voľby, v ktorých nesystémové strany získali v parlamente väčšinu kresiel, čo má nepriaznivé výhľady na realizáciu potrebných štrukturálnych reforiem. V Nemecku sa po niekoľkomesačnej neistote, od septembrových parlamentných volieb, sformovala nová vláda na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou.

 

Akciové indexy
Vývoj  (marec 2018)
INDU Index
-3,70%
SPX Index
-2,69%
NKY Index
-2,78%
SX5E Index
-2,25%
DAX Index
-2,73%
SKSM Index
-1,52%
MXEM Index
-2,19%
CECEEUR index
-4,61%
NDX Index
-3,99%
UKX Index
-2,42%

 

Dlhopisový trh

Dlhopisové trhy v marci rástli. Za rastom cien dlhopisov bola zvýšená volatilita na akciovom trhu a čiastočný presun prostriedkov z akciových trhov. V priebehu mesiaca boli na trhu emitované nové emisie dlhopisov v investičnom pásme v sume 65,3 miliardy eur a kreditné prirážky dlhopisov s investičným ratingom v marci vzrástli o 16 bázických bodov. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos 0,50%. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 0,90%.

Rozvíjajúce sa trhy

Akcie z rozvíjajúcich sa trhov v marci klesali. Brazílsky akciový index Bovespa vzrástol o 0,01%, ruský akciový index MICEX v marci odpísal 1,1%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite stratil za marec 2,8% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal pokles o 2,0%. Brazílska centrálna banka v marci pristúpila k zníženiu základnej úrokovej sadzby o 0,25% na 6,50%. Predpokladá sa ďalšie uvoľňovanie menovej politiky ako reakcia na slabšie čísla inflácie, ktorá od začiatku roka vykazuje spomalenie. Inflácia je momentálne na úrovni 2,68% (marec) a mierne sa vzdialila od svojho inflačného cieľa (4,50% +/- 1,50%) v porovnaní s februárom (2,84%). Situácia v Rusku bola podobná. Ruská centrálna banka sa snaží uvoľniť menovú politiku prostredníctvom zníženia základnej úrokovej sadzby. Banka znížila základnú sadzbu o 0,25% na úroveň 7,25%. Inflácia spotrebiteľských cien v sa v marci medziročne zvýšila na 2,4% z rekordne nízkych 2,2% v predchádzajúcom mesiaci. Čína sa ohradila voči zavedeniu ciel na oceľ a hliník a vyzvala USA aby sa vyhli hroziacej obchodnej vojne. Čína ako odplatu ohlásila uvalenie odvetných ciel na 128 výrobkov zo Spojených štátov v hodnote 3 miliárd dolárov. Cena ropy v marci rástla aj napriek možným tlakom na pokles ceny. Tlak na pokles ceny ropy mali informácie o náraste americkej produkcie čierneho zlata a obavy z vypuknutia obchodnej vojny s Čínou. Opačným smerom však pôsobili na cenu ropy správy o možnom predĺžení ťažobných limitov OPEC do roku 2019.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v marci dosiahla v eurozóne hodnotu 1,3%, v EÚ 1,5% a na Slovensku 2,5%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

 

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
EVOTEC AG
2,94%
HUGO BOSS AG
2,88%
HSBC HOLDINGS PLC
2,49%
SIXT LEASING SE
2,43%
SAP SE
2,20%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový Ffond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
ALLIANZ-B S GL-W
2,86%
AI-OSTEUROPA (T)
2,86%
AI-Rentenfonds (A)
2,80%
AI Eurorent (T)
2,42%
AI-OSTRENT (T)
1,95%
A-PIMCO Corporate (A)
1,82%
ALZ EUROLD EQ-I
1,78%
ALZ EUR RNTFD-P
1,78%
Sonstige
76,82%
Cash
4,91%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
US T-BILL 0% 21/6/2018 USD
7,20%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
7,10%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,80%
VUB HZL92 1.7% 27/6/2019 USD
3,50%
SLSP HZL FRN 11/2/2019 EUR
2,80%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,70%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,49%
PRUDENTIAL PLC
4,03%
NOVO NORDISK A/S-B
3,94%
DSV A/S
3,68%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,48%
ASML HOLDING NV
3,13%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,90%
AMADEUS IT GROUP SA
2,77%
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,74%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
8,70%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,15%
CALAVO GROWERS INC
5,99%
MONSANTO CO
5,51%
TITAN INTERNATIONAL INC
5,45%
MOSAIC CO/THE
4,92%
TYSON FOODS INC-CL A
4,81%
CAL-MAINE FOODS INC
4,63%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
AMBU A/S-B
2,53%
SENIOR PLC
2,08%
CANCOM SE
2,06%
ASOS PLC
2,04%
JENOPTIK AG
1,99%
VAT GROUP AG
1,92%
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,85%
FINECOBANK SPA EQ0000000019705819
1,81%
SIMCORP A/S
1,79%
ASR NEDERLAND NV
1,72%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
7,17%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,59%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,04%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,26%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,90%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,79%
NASPERS LTD-N SHS
2,65%
GLOBALWAFERS CO LTD
2,42%
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
2,09%
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,85%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v strednodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
11,42%
Prvý realitný fond, o.p.f.
10,45%
Pro Partners Holding III.
7,17%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
4,51%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,77%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
3,58%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
CSOB
18,26%
Privatbanka
17,83%
VUB
17,61%
J&T banka
10,48%
Unicredit Bank
8,08%
Tatrabanka
7,04%
SLSP
6,65%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
DAX futures Jun18
14,48%
Prvý realitný fond, o.p.f.
11,58%
ISHARES DAX UCITS ETF
8,62%
LYXOR ETF EURO STOXX 50
5,01%
Pro Partners Holding III.
4,01%
iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
3,55%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
AllianceBernstein Concentrated Glo. október - marec World
9,20%
Morgan Stanley Global Opportunity. október - apríl World
8,44%
Amundi ETF Nasdaq 100 UCITS ETF -. október - február USA
8,33%
Hermes Global Emerging Markets Fun. október - január Emerging Markets
8,05%
Julius Bär Multipartner RobecoSAM. október - január Materials
8,03%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
WOLTERS KLUWER NV
4,60%
DIAGEO PLC
4,30%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFGTD
4,20%
US BANCORP DEL
3,70%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,70%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,70%
RELX NV
3,50%
JOHNSON & JOHNSON
3,30%
ZURICH INSURANCE GROUP
3,20%
ROCHE HOLDING LTD
2,90%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
9,90%
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
7,40%
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR
3,70%
U S TREASURY NOTE
3,30%
U S TREASURY BOND
2,40%
U S TREASURY NOTE
2,40%
U S TREASURY NOTE
2,30%
U S TREASURY BOND
2,00%
U S TREASURY BOND
1,70%
U S TREASURY BOND
1,50%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Invesco Asia Consumer Demand Fund. október - február Far East ex Japan
8,65%
Pioneer Funds Austria - Austria St. október - január Austria
8,21%
Invesco Japanese Value Equity Fund. október - marec Japan
7,32%
AllianceBernstein US Thematic Rese. október - február USA
6,82%
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. október - február Japan
6,46%
Invesco Greater China Equity Fund. október - január China
6,03%
Lupus alpha Micro Champions (EUR). október - marec European Small Caps
5,16%
Schroder ISF Global Climate Change. október - marec
5,12%
Vitruvius Emerging Markets Equity. október - november Emerging Markets
4,95%
AllianceBernstein American Growth. november - február USA
4,33%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.03.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Schroder ISF Japanese Equity C (EU. October - January Japan
11,31%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C. October - April USA
9,34%
Comgest Growth World (USD) Acc October - December World
8,67%
Morgan Stanley Global Opportunity. October - April World
8,44%
Fidelity Funds - Japan Advantage F. October - February Japan
8,33%
Invesco Japanese Value Equity Fund. October - February Japan
7,58%
FPM Funds Stockpicker Germany Smal. October - February Germany
7,01%
Goldman Sachs BRICs Equity Portfol. October - December Emerging Markets
6,58%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. October - February Far East ex Japan
6,38%
Aberdeen Global - Chinese Equity F. November - February China
5,76%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Nonstop infolinka 0800 122 222