Komentár k vývoju investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
máj 2018

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Americké akciové trhy v máji rástli. Akciový index S&P si pripísal za máj rast 2,16% a index Dow Jones Industrial Average rástol o 1,05%. Oba indexy prekonal svojím výkonom technologický index NASDAQ, ktorý dosiahol v máji rast 5,48%. Fundamentom pre rast amerických akciových indexov bol solídny rast ziskov amerických firiem za prvý kvartál 2018 a slušný rast samotnej americkej ekonomiky. Rast HDP za prvý kvartál dosiahol 2,8% (medziročne), miera nezamestnanosti za apríl bola na úrovni 3,9%, čo je najnižšia hodnota od apríla 2000. Začiatkom mája sa konalo zasadnutie FED FOMC (Federálneho výboru pre voľný trh), výsledkom ktorého bolo ponechanie úrokových sadzieb bezo zmeny. V júni sa bude konať ďalšie zasadnutie, na ktorom sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb. Trhom v máji dominovala situácia okolo obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou. Zo strany prezidenta Trumpa nedošlo k predĺženiu výnimiek z uvaleného cla na dovoz hliníka a ocele pre krajiny Mexiko, Kanada a Európska Únia, a tak bude od prvého júna uplatnené pre tieto krajiny clo vo výške 25% na dovoz ocele a 10% na dovoz hliníka. Európske akciové trhy v máji klesli, keď si EuroStoxx 50 odpísal 3,67%. Miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla v apríli úroveň 8,5%, čo je najnižšia hodnota od roku 2008. Rast HDP krajín eurozóny si zapísal za prvý kvartál tohto roka 2,5% (medziročne). Európe dominovali v máji výsledky rokovaní o zostavení talianskej vlády po marcových voľbách. K programovej zhode došlo medzi politickými stranami Hnutie piatich hviezd a Liga severu, ktoré naznačovali žiadosť smerujúcu do ECB o odpustenie dlhu vo výške 250 miliard EUR. Taliansky prezident Mattarella odmietol vymenovať do funkcie ministra financií euroskeptika Paola Savonu, čo malo za následok výraznú nervozitu na trhoch, nakoľko sa zvýšila hrozba predčasných volieb, ktoré by mohli byť chápané ako referendum o zotrvaní Talianska v eurozóne. Nakoniec došlo k upokojeniu situácie a prezident Mattarella vymenoval za ministra financií proeurópskeho univerzitného profesora Giovanniho Tria.

 

Akciové indexy
Vývoj  (máj 2018)
INDU Index
1,05%
SPX Index
2,16%
NKY Index
-1,18%
SX5E Index
-3,67%
DAX Index
-0,06%
SKSM Index
0,11%
MXEM Index
-2,38%
CECEEUR index
-9,53%
NDX Index
5,48%
UKX Index
2,25%

 

Dlhopisový trh

Vývoj politickej situácie v Taliansku mal významný vplyv aj na dlhopisový trh v Európe. Talianske 10-ročné dlhopisy dosahovali koncom apríla výnos 1,78%, avšak za máj si pripísali rast cez 1%, a tak koncom mesiaca dosahoval výnos 10-ročných talianskych dlhopisov 2,81%. Rast výnosov talianskych štátnych dlhopisov bol naprieč celou výnosovou krivkou. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov vzrástol v máji z -0,3% na 1,1%. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos 0,35%, čo je oproti koncu apríla pokles o vyše 20 bázických bodov. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 0,90%. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov prekonal v polovici mája úroveň 3,10%, naposledy dosahovali americké štátne dlhopisy túto úroveň v júli 2011. Koniec mája uzavreli 10-ročné americké štátne dlhopisy s výnosom 2,86%. Výnosy rástli na oboch kontinentoch, avšak z rozličných príčin. Zatiaľ čo v USA rástli výnosy z dôvodu očakávania rastu úrokových sadzieb, v Európe rástli výnosy z dôvodu obáv o vývoj v Taliansku a jeho dopadu na eurozónu a EÚ.

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa klesol v máji o 10,87%. Brazília zažila v máji štrajk vodičov kamiónov ako reakciu na rast cien nafty, ktorý len v máji dosiahol 9%. Štrajk ochromil brazílsku ekonomiku, boli zablokované hlavné cestné ťahy po celej krajine, z dôvodu nedostatku pohonných hmôt sa zastavila výroba niekoľkých závodov a krajina čelila problémom so zásobovaním potravinami a palivom. Ruský akciový index MICEX stratil 0,18%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite si pripísal za máj 0,43% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal pokles o 3,75%.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v máji dosiahla v eurozóne hodnotu 1,9%, v EÚ 2,0% a na Slovensku 2,7%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

 

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
NOVARTIS AG
2,98%
EVOTEC AG
2,75%
AKER BP ASA
2,60%
SIXT LEASING SE
2,59%
HSBC HOLDINGS PLC
2,54%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový Ffond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI Eurorent (T)
4,52%
ALLIANZ-B S GL-W
3,17%
AI-OSTEUROPA (T)
2,81%
AI-Rentenfonds (A)
2,73%
ALZ EUROLD EQ-I
2,07%
ALZ EUR RNTFD-P
1,93%
AI-OSTRENT (T)
1,88%
Sonstige
78,19%
Cash
2,70%

 

TAM dlhopisový plus fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
7,40%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,90%
VUB HZL92 1.7% 27/6/2019 USD
3,80%
SLSP HZL FRN 11/2/2019 EUR
2,90%
US T-BILL 0% 28/3/2019 USD
2,80%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,59%
NOVO NORDISK A/S-B
4,01%
DSV A/S
3,88%
PRUDENTIAL PLC
3,78%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,17%
AMADEUS IT GROUP SA
2,91%
FRESENIUS SE & CO KGAA
2,90%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,85%
ASSA ABLOY AB-B
2,78%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
8,94%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,16%
BUNGE LTD
6,27%
MOSAIC CO/THE
5,54%
CALAVO GROWERS INC
5,23%
TITAN INTERNATIONAL INC
5,13%
CAL-MAINE FOODS INC
4,94%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
4,93%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
AMBU A/S-B
2,72%
JENOPTIK AG
2,23%
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,98%
TULLOW OIL PLC
1,98%
CANCOM SE
1,97%
SIMCORP A/S
1,97%
SENIOR PLC
1,93%
ASOS PLC
1,72%
GENUS PLC
1,70%
BECHTLE AG
1,69%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
7,17%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,09%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,88%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,85%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,79%
GLOBALWAFERS CO LTD
2,78%
NASPERS LTD-N SHS
2,68%
ASIAN PAINTS LTD
2,07%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
1,87%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v strednodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
11,25%
Prvý realitný fond, o.p.f.
10,47%
Pro Partners Holding IV.
6,58%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
4,47%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,73%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
3,48%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
Privatbanka
17,97%
VUB
17,73%
CSOB
17,73%
J&T banka
10,56%
SLSP
9,57%
Unicredit Bank
8,14%
Tatrabanka
2,31%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
DAX futures Jun18
15,16%
Prvý realitný fond, o.p.f.
9,88%
ISHARES DAX UCITS ETF
8,99%
Pro Partners Holding IV.
7,51%
LYXOR ETF EURO STOXX 50
5,21%
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF - 2C
3,27%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
Morgan Stanley Global Opportunity. December - June World
22,59%
Morgan Stanley Global Opportunity. December - June World
18,78%
NN (L) Prestige & Luxe P (EUR) Acc December - June Consumer Discretionar.
17,85%
iShares Digitalisation UCITS ETF (. February - June World
12,42%
Lupus alpha Micro Champions (EUR). December - June European Small Caps
11,06%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
WOLTERS KLUWER NV
4,60%
DIAGEO PLC
4,50%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
4,00%
US BANCORP DEL
3,50%
RELX NV
3,50%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,50%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFGTD
3,30%
SANOFI
2,80%
PROCTER & GAMBLE CO
2,80%
JOHNSON & JOHNSON
2,80%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
8,50%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
8,40%
FNMA TBA 3.5% APR 30YR
5,50%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
3,90%
U S TREASURY NOTE
2,40%
U S TREASURY BOND
2,30%
U S TREASURY NOTE
2,30%
FNMA TBA 3.0% APR 30YR
2,30%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
2,20%
U S TREASURY BOND
2,00%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Lupus alpha Micro Champions (EUR). December - March European Small Caps
9,26%
4Q-Growth Fonds (USD) Acc April - June USA
9,07%
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS. April - June Consumer Discretionar.
7,84%
Invesco Greater China Equity Fund. December - January China
5,84%
Invesco Asia Consumer Demand Fund. December - February Far East ex Japan
4,86%
Amundi Austria Stock (EUR) Acc December - January Austria
4,83%
Lyxor ETF Thailand (EUR) Dis February - May Thailand
4,68%
Deutsche Invest I Euro High Yield. December - February Bonds
4,03%
AllianceBernstein American Growth. December - February USA
3,98%
AllianceBernstein US Thematic Rese. December - February USA
2,57%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.05.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
GAM Multistock Luxury Brands Equit. April - June Consumer Discretionar.
13,31%
JPMorgan Funds - Emerging Middle E. April - June
10,84%
iShares Global Timber & Forestry U. April - June World Commodities
10,51%
Fidelity Funds - European Smaller. December - June European Small Caps
9,66%
iShares Digitalisation UCITS ETF (. February - June World
9,50%
UBS (Irl) ETF plc - CMCI ex-Agricu. April - June World Commodities
9,11%
Amundi Funds Equity Mena IU (USD). April - June
8,26%
Morgan Stanley US Advantage ZH (EU. December - May USA
7,52%
Jupiter Global Value L (EUR) Acc April - June World
7,19%
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant. April - June Health Care
7,07%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Nonstop infolinka 0800 122 222