Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
september 2019

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

V septembri hlavné akciové trhy zaznamenali rast. Hlavnou príčinou bolo obnovenie obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Pekingom a práve snaha nájsť aspoň čiastkové riešenia sa pozitívne podpísala na zlepšenej nálade na akciových trhoch. Obe strany pritom ukázali zmierlivé gestá tým, že USA pozastavia navýšenie ciel na čínsky dovoz a Čína zruší plánované zavedenie niektorých ciel na americký dovoz. Podľa amerického prezidenta dohoda  zahrňuje aj možné obnovenie nákupu amerických poľnohospodárskych výrobkov. Na akciové trhy výrazne nevplývali ani horšie makrodáta prichádzajúce z USA v podobe indexu nákupných manažérov (PMI) vo výrobe, ktorý poklesol na hodnotu 49,1 a ani horšie čísla novovytvorených pracovných miest. Konal však FED, ktorý reagoval na zhoršovanie globálneho sentimentu vplývajúceho už aj na americkú ekonomiku a obavy z obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom, a to znížením úrokovej sadzby na 1,75-2%. Zníženie sadzieb FEDom bolo v súlade s trhovým očakávaním a akciový trh výrazne nereagoval. Výhľady však poukázali na neochotu FEDu v znižovaní pokračovať. Pozitívnu náladu na trhu významne nenarušilo ani začatie procesu prípravy impeachmentu na prezidenta Spojených štátov pre údajné zneužitie právomocí. Na druhej strane Atlantiku Európska centrálna banka znížila depozitnú sadzbu z -0,40% na -0,50% a súčasne obnovila kvantitatívne uvoľňovanie na podporu ekonomického rastu a naplnenie inflačného cieľa. Euro Stoxx 50 zaznamenal nárast oproti augustu o 4,16%, nemecký akciový index DAX si pripísal 4,09% a britský index FTSE 100 narástol o 2,79%.          
Akciové indexy
Vývoj  (september 2019)
INDU Index
1,95%
SPX Index
1,72%
NKY Index
5,08%
SX5E Index
4,16%
DAX Index
4,09%
SKSM Index
-0,58%
MXEM Index
3,65%
CECEEUR Index
2,48%
NDX Index
0,76%
UKX Index
2,79%

 

Dlhopisový trh

Výnosy na dlhopisovom trhu v prevažnej miere rástli a to napriek tomu, že FED znížil úrokové sadzby a Európska centrálna banka znížila depozitnú sadzbu a súčasne obnovila kvantitatívne uvoľňovanie. Za rastom výnosov stálo predovšetkým zníženie obchodného pnutia v súvislosti s obchodným sporom medzi Washingtonom a Pekingom. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos -0,57%, čo je oproti koncu augusta nárast o necelých 13 bázických bodov. Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov narástli oproti augustu  o necelých 17 bázických bodov a ku koncu septembra dosahovali úroveň viac ako 1,66%. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos na úrovni -0,29%. Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal pokles o viac ako 17 bázických bodov na úroveň 0,82%.         

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si v septembri pripísal 3,57%. Ruský akciový index MICEX narástol o 0,26%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite zaznamenal rast oproti augustu o 0,66% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 23 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal rast o 1,69%.  

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v septembri v eurozóne hodnotu 0,80 %, v EÚ 1,2% a na Slovensku úroveň 2,9%.                 

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.                   

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
NESTLE SA
3,67%
NOVARTIS AG
2,89%
ROCHE HOLDING AG
3,31%
TOTAL SA
2,19%
WIRECARD AG
2,03%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.               

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (fondy)
Podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,31%
AI-Rentenfonds (A)
4,87%
ALZ EUR RNTFD-P
4,65%
AI-OSTEUROPA (T)
2,75%
AI Eurorent (T)
2,25%
ALZ-EM SDUR-IH2fr
1,98%
Sonstige
76,41%
Cash
1,78%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.                

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
8,60%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,90%
SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND FUND
5,20%
US T-BILL 0% 16/7/2020 USD
4,40%
SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR
2,60%
ROMANIA 3.25% 29/4/2024 RON
1,40%
BZWPW 0,75% 20/9/2021 EUR
2,10%
MFINFR 2% 26/11/2021
1,80%
RBI 0.276% 17/1/2021 EUR
1,50%
US T-BILL 0% 14/11/2019 USD
1,90%

 

Allianz Europe Equity Growth (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond


Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.                  

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,00%
ASML HOLDING NV
4,94%
DSV A/S
3,90%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,50%
NOVO NORDISK A/S-B
3,72%
SIKA AG-REG
3,33%
DCC PLC
3,26%
UNILEVER NV
2,93%
ASSA ABLOY AB-B
2,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,82
2,82%

 

Allianz Global Agricultural Trends (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond


Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.                 

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
8,80%
TYSON FOODS INC-CL A
8,97%
PILGRIM'S PRIDE CORP
4,84%
CALAVO GROWERS INC
4,46%
SANDERSON FARMS INC
4,30%
COSTCO WHOLESALE CORP
5,21%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,65%
FMC CORP
4,68%

 

Allianz Europe Small Cap Equity (Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti / Akciový fond Európske malé spoločnosti)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.                  

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,20%
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,97%
STROEER SE & CO KGAA
2,18%
BECHTLE AG
2,03%
AMBU A/S-B
2,57%
CANCOM SE
2,14%
SIMCORP A/S
1,92%
INGENICO GROUP
1,99%
STOREBRAND ASA
1,70%
HOMESERVE PLC
1,81%

 

ALLIANZ Global Emerging Markets Equity (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.        

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
6,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
6,06%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
5,35%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
5,06%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,61%
INFOSYS LTD
2,46%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
2,09%
AYALA LAND INC
2,16%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2,19%
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
2,10%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.        

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
Bank of America 0.736% 2022
1,20%
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,10%
Vonovia Finance 4.00% Perp
1,10%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
0,80%
Vesteda Finance 2% 2026
0,90%
JPMorgan Chase 1.09% 2027
0,70%
Rabobank 2.5% 2026
0,70%
Indigo Group SAS 1.625% 2028
0,80%
Germany (Govt of) 0% 2029
1,60%
Orsted 6.25% 3013
0,70%

 

IAD 1.PF Slnko, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.         

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (dlhopisy)
Pro Partners Holding IV.
Prvý realitný fond, o.p.f.
Stabilný fond o.p.f.
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
GOODVA Float 05/26/21ETF

 

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Peňažný fond / Fond krátkodobých investícií o.p.f.)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.         

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Termínované vklady
Privatbanka
VÚB, a.s.
Poštová banka
SLSP
J&T Banka

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.         

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Pro Partners Holding IV.
Prvý realitný fond, o.p.f.
Sberbank Rossii OAO
INFRASTRUCTURE AND ENERGY ALTERNATIVES, Inc.
KKR & CO INC -A
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF

 

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.         

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Podiel na portfóliu fondu
JPMorgan Funds - Russia I (USD) Ac .March - September Russia
15,97%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Vo. March - September World
10,62%
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food &. April - September Consumer Staples
11,70%
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS. March - September USA
13,40%
Morgan Stanley Global Infrastructu. April - September Utilities
10,68%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. 

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
DEUTSCHE BOERSE AG
4,30%
US BANCORP DEL
3,60%
ROCHE HOLDING LTD
3,80%
MUNICH RE GROUP
3,00%
RELX PLC
2,90%
UNILEVER PLC
3,40%
PROCTER & GAMBLE CO
3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
3,40%
INFORMA PLC
3,20%
ZURICH INS GROUP LTD
3,00%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.                 

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
10,20%
GNMA II TBA 4.0% AUG 30YR JMBO
6,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
3,00%
FNMA PASS THRU 30YR #MA3536
2,80%
GNMA II TBA 3.5% AUG 30YR JMBO
2,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,90%

LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB

1,60%
FNMA TBA 3.0% SEP 30YR
1,60%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
1,50%
FNMA TBA 4.0% JUL 15YR
1,30%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.                  

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares Euro Government Bond 15-30. May - September European Union
14,20%
SPDR Barclays 10+ Year Euro Govern. May - September European Union
13,12%
NN (L) Euro Long Duration Bond P (. May - September Europe
12,34%
AXA World Funds Euro 10+LT I (EUR). June - September Europe
9,85%
M&G (Lux) Global Listed Infrastruc. March - September Utilities
14,22%
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beve. May - September Consumer Staples
9,60%
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS. May - September USA
10,27%
Xtrackers II Eurozone Government B. June - September European Union
8,14%
ComStage ETF SPI TR UCITS ETF (CHF. May - September Switzerland
8,83%
Credit Suisse (Lux) Infrastructure. March - August Utilities
7,55%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.          

 

Najväčšie investície fondu k 30.9.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
JPMorgan Funds - Russia I (USD) Ac. March - August Russia
11,02%
Aberdeen Global - Eastern European. March - September Eastern Europe
11,05%
SPDR MSCI Europe Consumer Staples. March - September Consumer Staples
7,55%
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS. May - September USA
10,44%
iShares Listed Private Equity UCIT.
May - September World
11,83%
DWS Top World (EUR) Dis April - September World
6,03%
iShares Edge MSCI USA Minimum Vola. June - September USA
8,34%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (EUR). March - July Canada
5,52%
Morgan Stanley Global Infrastructu. March - July Utilities
5,69%
Xtrackers MSCI World Utilities UCI. August - September Utilities
5,74%

 

 

 

 

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club