Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
február 2019

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Pretrvávajúci pozitívny sentiment na akciových trhoch bol prenesený aj do mesiaca február. Akciové trhy vo veľkej miere zaznamenali rast a vo väčšine prípadov prakticky vymazali pokles z decembra minulého roka. Široký index S&P500 si za február pripísal 2,97%, priemyselný index Dow Jones Industrial Average narástol o 3,67% a technologický index NASDAQ sa navýšil o 2,76%. Základom pre tento rast tvorili hlavne rastúci HDP v USA (aj keď ukazovateľ spomalil oproti predchádzajúcemu kvartálu), silné čísla z amerického trhu práce, pozitívne ukazovatele dôvery v americkom priemysle a vyhlásenie americkej centrálnej banky, že pri zvyšovaní úrokovej sadzby bude opatrná. Značnou podporou k stabilizácii akciového trhu prispela aj predbežná dohoda o americkom rozpočte a tiež fakt, že americký prezident odložil plánované zvýšenie colných sadzieb na čínsky dovoz.. Pozitívna nálada z akciových trhov z USA sa preniesla aj do Európy a to aj napriek horším správam zo starého kontinentu. Európska komisia v novej prognóze na rok 2019 dokonca výrazne revidovala rastový výhľad viacerých európskych ekonomík vrátane nemeckej. Rast akciových trhov u viacerých indexov nepribrzdila ani neutíchajúca snaha amerického prezidenta zaviesť nové clá pre európske automobilky a ani možnosť neriadeného brexitu, pričom podľa Lisabonskej zmluvy má Veľká Británia opustiť Európsku úniu do 29. marca 2019. Euro Stoxx 50 zaknihoval rast na úrovni 4,39%, nemecký akciový trh narástol o 3,07% a britský index FTSE 100 si pripísal 1,52%.

 

Akciové indexy
Vývoj  (február 2019)
INDU Index
3,67%
SPX Index
2,97%
NKY Index
2,94%
SX5E Index
4,39%
DAX Index
3,07%
SKSM Index
2,32%
MXEM Index
3,90%
CECEEUR Index
-0,72%
NDX Index
2,76%
UKX Index
1,52%

 

Dlhopisový trh

Po dlhšom čase výnosy na dlhopisových trhoch mierne vzrástli. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos 0,18%, čo je oproti koncu decembra nárast o 3 bázické body. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 0,80%. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov si pripísali oproti januáru 9 bázických bodov a ku koncu februára dosahoval úroveň 2,72%. Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal posun o 16 bázických bodov na úroveň 2,75%. Naďalej však výnosy ostávajú bez výraznejších pohybov aj vzhľadom na to, že centrálne banky si ponechávajú dostatočný časový priestor pre možné sprísňovanie menovej politiky, hlavne z dôvodu nedostatku pozitívnych makroekonomických ukazovateľov zo svetovej ekonomiky.

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si vo februári odpísal -1,86%. Ruský akciový index MICEX poklesol o -1,42%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite si polepšil za február až o 13,79% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal rast 0,10%.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien vo februári dosiahla v eurozóne hodnotu 1,5%, v EÚ 1,6% a na Slovensku 2,3%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TOTAL SA
3,13%
EVOTEC AG
2,94%
HSBC HOLDINGS PLC
2,90%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,89%
ALK-ABELLO A/S
2,89%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (fondy)
Podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,09%
AI Eurorent (T)
4,22%
A-PIMCO MORTGAGE (T)
3,72%
AI-Rentenfonds (A)
2,76%
AI-OSTEUROPA (T)
2,53%
ALZ-EM SD-IH2EUR
1,97%
AI-OSTRENT (T)
1,91%
Sonstige
71,36%
Cash
6,44%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FUT. 10YR UK GILT
13,90%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
8,10%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)
7,70%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,80%
SPDR BARCLAYS CAP. H.YIELD BOND F.
5,20%
VUB HZL92 1.7% 27/6/2019 USD
4,30%
CZECH REPUBLIC56 5% 11/4/2019 CZK
3,90%
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E FUND
3,50%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)
3,00%
SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR
2,40%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,22%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,22%
NOVO NORDISK A/S-B
4,13%
ASML HOLDING NV 
3,45%
DSV A/S 
3,38%
DCC PLC 
3,32%
AMADEUS IT GROUP SA 
3,01%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC  
2,85%
ASSA ABLOY AB-B
2,80%
UNILEVER NV-CVA 
2,70%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO   
9,06%
MOSAIC CO/THE   
7,19%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  
7,10%
NUTRIEN LTD 
6,00%
CANOPY GROWTH CORP 
5,38%
MOWI ASA  
4,98%
TYSON FOODS INC-CL A 
4,66%
FMC CORP 
4,54%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotnú starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,81%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 
2,55%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,40%
JENOPTIK AG  
2,39%
AMBU A/S-B 
2,37%
AUTO TRADER GROUP PLC 
2,27%
SIMCORP A/S  
2,25%
VITROLIFE AB   
2,25%
STOREBRAND ASA 
2,15%
TULLOW OIL PLC
2,15%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
5,84%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 
5,22%
SAMSUNG ELECTR-GDR 
5,10%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,83%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 
2,72%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 
2,56%
IND & COMM BK OF CHINA-H 
2,50%
INFOSYS LTD 
2,38%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
2,21%
PETROCHINA CO LTD-H 
2,03%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
Germany (Govt of) 0.5% 2028
1,8%
Bank of America 0.736% 2022
1,5%
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,4%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
1,1%
Rabobank 2.5% 2026
0,9%
Deutsche Annington
0,8%
Danske Bank 5% 2023 0.8
0,8%
Germany (Govt of) 0.25% 2028
0,7%
Zurcher Kantonalbank 0% 2027
0,7%
JPMorgan Chase 1.09% 2027
0,7%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Podiel na portfóliu fondu
BlackRock Strategic Funds - Emergi. August - January Emerging Markets 
10,96%
iShares Asia Property Yield UCITS. January - February Real Estate 
6,34%
Xtrackers MSCI World Utilities UCI. January - February Utilities 
5,56%
Lyxor MSCI World Utilities UCITS E. January - February Utilities
5,50%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCI. October - February Bonds
4,30%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
ROCHE HOLDING LTD
3,90%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,90%
US BANCORP DEL
3,90%
PROCTER & GAMBLE CO
3,80%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,70%
WOLTERS KLUWER NV
3,70%
DIAGEO PLC
3,40%
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,30%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFGTD
3,20%
MUNICH RE GROUP
2,90%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 
14,6%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
11,7%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
7,0%
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
5,5%
FHLMC GOLD 30YR GNT #G0-8847
3,0%
FNMA PASS THRU 30YR #MA3536
2,9%
FHLMC TBA GOLD 3.5% JAN 30YR
1,8%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN SR UNSEC 144A
1,6%
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
1,5%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,2%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares Asia Property Yield UCITS. January - February Pacific 
6,34%
Xtrackers II Singapore Government. November - January Singapore
4,09%
Schroder ISF Asian Bond Total Retu. November - February Far East
4,08%
Credit Suisse (Lux) Asia Local Cur. December - February Pacific
4,03%
Goldman Sachs Emerging Markets Deb. January - February Emerging Markets
3,88%
BlackRock Strategic Funds - Emergi. October - February Emerging Markets
3,29%
PIMCO UK Corporate Bond Fund I (GB. January - February United Kingdom
3,01%
Morgan Stanley Asian Property Z (U. January - February Far East
2,54%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sho. October - December Emerging Markets
1,84%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10y I (. December - February European Union
1,83%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 28.2.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares Global Infrastructure ETF. January - February Utilities 
8,53%
iShares Asia Property Yield UCITS. December - February Real Estate 
8,33%
Amundi ETF MSCI Europe Utilities U. December - February Utilities
7,76%
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utiliti. December - February Utilities
7,54%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (EUR). January - February Canada
7,29%
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Deve. November - February Real Estate
6,66%
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCIT. January - February Pacific
5,93%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Vo. October - February World
5,52%
Credit Suisse (Lux) Global Value E. January - February World
4,88%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y (USD. December - February Far East ex Japan
4,70%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club