Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
máj 2019

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

V mesiaci máj zaznamenali hlavné akciové trhy razantnejší pokles. Príčinou bolo predovšetkým zlyhanie obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, ktoré naštrbilo dôveru akciových hráčov v skoré uzatvorenie dohody a jej vplyv na ďalší ekonomický rast. Súčasťou príčíny bolo aj oznámenie amerického prezidenta o zvýšení colných sadzieb o ďalších 15% z účinnosťou od 10. mája na tovary dovezené z Číny do USA v hodnote 200 mld. USD s ponechanou možnosťou zaviesť clá na zvyšný čínsky dovoz a tiež zákaz amerických firiem obchodovať s vybranými čínskymi spoločnosťami predstavujúcimi riziko pre národnú bezpečnosť, mierenú predovšetkým na spoločnosť Huawei. Obavy trhov zvýšili špekulácie o možnom zastavení dodávok vzácnych minerálov do USA, vzhľadom na to, že Čína v produkcii a spracovaní vzácnych minerálov zastáva významné postavenie na trhu. Nervozitu na trhoch podporovali aj obavy o spomalení globálneho ekonomického rastu. V USA index nákupných manažérov (PMI) vo výrobe poklesol z úrovne 55,3 na hodnotu 52,8 (vplyvom výrazného poklesu nových objednávok), v Eurozóne spomínaný index je už dlhšie v oblasti čísiel, ktorá naznačuje útlm rastu hospodárstva, keď dosiahol hodnotu 47,7 bodu a Global Composite PMI dosiahol v máji hodnotu: 51,2 (hodnota predstavuje 35 mesačné minimá). Euro Stoxx 50 zaknihoval pokles o -6,66%, nemecký akciový trh si odpísal - 5% a britský index FTSE 100 poklesol o -3,46%.
Akciové indexy
Vývoj  (máj 2019)
INDU Index
-6,69%
SPX Index
-6,58%
NKY Index
-7,45%
SX5E Index
-6,66%
DAX Index
-5,00%
SKSM Index
-4,29%
MXEM Index
-6,9%
CECEEUR Index
-4,36%
NDX Index
-8,40%
UKX Index
-3,46%

 

Dlhopisový trh

Zlyhanie obchodných rokovaní medzi USA a Čínou a z toho možné dôsledky na ďalší rast ekonomiky tlačili investorov do bezpečných aktív, ktoré predstavujú predovšetkým štátne dlhopisy. Záujem o štátne dlhopisy sa prejavil na poklese výnosov hlavných dlhopisových trhov. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy sa opäť dostali do záporných čísiel a dosiahli ku koncu mesiaca záporný výnos -0,20%, čo je oproti koncu apríla pokles o 22 bázických bodov. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov si odpísal oproti aprílu temer 38 bázických bodov a ku koncu apríla dosahoval úroveň 2,12%. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 0,38%. Naopak výnos 10-ročných talianskych dlhopisov narástol o temer 12 bázických bodov na úroveň 2,67%.

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si v máji pripísal 0,70%. Ruský akciový index MICEX narástol o 4,14%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite zaznamenal už druhý stratový mesiac po sebe. Oproti aprílu si pohoršil o - 5,84% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal pokles o -6,90%.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v máji v eurozóne hodnotu 1,2%, v EÚ 1,6% a na Slovensku úroveň 2,7%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
AXEL SPRINGER SE
3,28%
EVOTEC SE
3,19%
ROCHE HOLDING AG
3,03%
NOVARTIS AG
3,02%
UNILEVER NV
2,85%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový Ffond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (fondy)
Podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,16%
AI-Rentenfonds (A)
4,86%
AI Eurorent
4,22%
AI-OSTEUROPA (T)
2,55%
ALZ-EM SD-IH2EUR
2,56%
Sonstige
77,23%
Cash
3,99%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
8,30%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,90%
US T-BILL 0% 14/11/2019 USD
5,50%
US T-BILL 0% 3/10/2019 USD
3,40%
SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR
2,50%
ISHARES JPM USD EM BND USD A FUND
2,00%
RBI 0.276% 17/1/2021 EUR
1,90%
MFINFR 2% 26/11/2021
1,50%
US T-BILL 0% 31/10/2019 USD
1,40%
US T-BILL 0% 12/9/2019 USD
1,30%

 

Allianz Europe Equity Growth (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,39%
ASML HOLDING NV
3,87%
DSV A/S
3,76%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,55%
NOVO NORDISK A/S-B
3,48%
SIKA AG-REG
3,44%
DCC PLC
3,18%
UNILEVER NV-CVA
3,01%
AMADEUS IT GROUP SA
2,80%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
2,75%

 

Allianz Global Agricultural Trends (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TYSON FOODS INC-CL A
8,38%
DEERE & CO
6,11%
SANDERSON FARMS INC
5,50%
YARA INTERNATIONAL ASA
5,28%
FMC CORP
5,17%
NUTRIEN LTD
5,01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,99%
MOWI ASA
4,88%

 

Allianz Europe Small Cap Equity (Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti / Akciový fond Európske malé spoločnosti)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,22%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,66%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,34%
BECHTLE AG
2,16%
SIMCORP A/S
2,14%
AUTO TRADER GROUP PLC
2,11%
STOREBRAND ASA 
2,04%
STROEER SE & CO KGAA
1,89%
CANCOM SE
1,86%
HOMESERVE PLC
1,84%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
6,31%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 
5,29%
SAMSUNG ELECTR-GDR 
4,81%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,18%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 
2,58%
INFOSYS LTD
2,54%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,45%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
2,44%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,40%
AYALA LAND INC
2,21%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
Germany (Govt of) 0.5% 2028
1,90%
Bank of America 0.736% 2022
1,30%
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,20%
Vonovia Finance 4% 2049
1,00%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
0,90%
Rabobank 2.5% 2026
0,80%
JPMorgan Chase 1.09% 2027
0,80%
Germany (Govt of) 0.25% 2028
0,70%
Danske Bank 5% 2023 0.8
0,70%
CNAC HK Finbridge 1,75% 2022
0,70%

 

IAD 1.PF Slnko, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond 

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (dlhopisy)
Pro Partners Holding IV.
Prvý realitný fond, o.p.f.
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
GOODVA Float 05/26/21
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS

 

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Peňažný fond / Fond krátkodobých investícií o.p.f.)

Krátkodobé investície 

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Termínované vklady 
VUB
 Privatbanka
SLSP
ČSOB
J&T banka

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Krátkodobé investície 

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Prvý realitný fond, o.p.f.
Pro Partners Holding IV.
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF - 2C
db X Trackers Dj Stoxx 600 Technology Etf

 

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Podiel na portfóliu fondu
Ivesco MSCI Saudi Arabia UCITS ET. January - May
13,95%
Vontobel Asia Pacific Equity I (US. January - May Far East ex Japan
11.35%
iShares Asia Property Yield UCITS. January - May Real Estate
10.63%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Vo. November - May World
9.12%
Lyxor MSCI World Utilities UCITS E. January - April Utilities
8.73%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
DEUTSCHE BOERSE AG
4,20%
US BANCORP DEL
3,70%
WOLTERS KLUWER NV
3,50%
UNILEVER PLC
3,50%
ROCHE HOLDING LTD
3,70%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,80%
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,20%
MUNICH RE GROUP
3,10%
INFORMA PLC
3,00%
PROCTER & GAMBLE CO
3,50%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
14,6%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
10,60%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
3,80%
FNMA PASS THRU 30YR #MA3536
3,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,60%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
2,10%
FHLMC TBA GOLD 3.5% APR 30YR
1,90%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
1,60%
FNMA TBA 4.0% APR 15YR
1,30%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares Asia Property Yield UCITS. January - May Pacific
8,10%
Allianz Invest PIMCO Corporate T (. February - June USA
5,78%
Morgan Stanley Asian Property Z (U. January - May Far East
5,76%
Legg Mason Western Asset US High Y. February - June USA
4,80%
JSS Bond - USD High Yield I (USD). February - May USA
4,62%
Parvest Bond USA High Yield I (USD. February - June USA
4,49%
UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF. February - April
4,44%
Fidelity Funds - US High Yield Fun. February - June USA
4,34%
PIMCO UK Corporate Bond Fund I (GB. January - April United Kingdom
4,29%
Credit Suisse (Lux) Asia Local Cur. December - February Pacific
4,03%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.5.2019

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares Global Infrastructure ETF. January - June Utilities
13,05%
iShares Asia Property Yield UCITS. December - April Real Estate
10,70%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y (USD. December - April Far East ex Japan
7,83%
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCIT. January - June Pacific
7,83%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (EUR). January - June Canada
7,55%
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utiliti. December - February Utilities
7,54%
Amundi ETF MSCI Europe Utilities U. December - February Utilities
7,39%
JPMorgan Funds - Russia I (USD) Ac. February - June Russia
6,11%
iShares Developed Market Property. December - April Real Estate
6,00%
Credit Suisse (Lux) Global Value E. January - April World
5,99%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club