Komentár k vývoju investičných fondov
jún 2017

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Európske akciové trhy končili v závere mesiaca jún v stratách, keď na ne nepriaznivo pôsobilo posilňovanie sa eura. (dôsledok vyhlásenia M. Draghiho o dobrej prognóze vývoja ekonomiky eurozóny). Vo Veľkej Británii sa 8. júna konali predčasné parlamentné voľby. Konzervatívna strana na čele s britskou premiérkou Theresou May stratila 13 mandátov. Pre budúci vývoj finančných trhov v Európe bude kľúčové, ako sa zvýšená politická neistota odrazí na vyjednávaní podmienok Brexitu s EÚ. Americké akciové trhy rástli, čiastočne pre slabší USD ako aj pre odraz poklesu cien ropy. Navyše americké akcie ďalej profitovali z toho, že lokálne banky prešli záťažovými testami Fedu a dostali zelenú pre väčšie vyplácanie dividend. Celkovo zaznamenali americké trhy najlepší prvý polrok od roku 2009.

Akciové indexy
Vývoj  (jún 2017)
INDU Index
1,62%
SPX Index
0,48%
NKY Index
1,95%
SX5E Index
-3,17%
DAX Index
-2,30%
SKSM Index
8,12%
MXEM Index
-2,74%
CECEEUR index
-0,40%
NDX Index
-2,45%
UKX Index
-2,76%
 

Dlhopisový trh

Dlhopisovými trhmi v mesiaci jún hýbali najmä vyhlásenia guvernérov centrálnych bánk. ECB na zasadnutí 8. júna ponechala aktuálne nastavenie úrokových sadzieb a program kvantitatívneho uvoľňovania bez zmeny. Dôvodom je pokles indexu spotrebiteľských cien v máji pod inflačný cieľ centrálnej banky eurozóny. Zmena však nastala v rétorike guvernéra ECB Mario Draghiho, ktorý negoval možnosť ďalšieho poklesu sadzieb a riziká prognózy vývoja ekonomiky eurozóny vidí ako vyrovnané. Možnosť predčasného skončenia programu výkupu dlhopisov vylučuje. Investori na dlhopisovom trhu zostali týmto vyhlásením zaskočení, čo spôsobilo pokles cien dlhopisov a rast sily eura. Výnosy dlhopisov rástli: 10-ročný nemecký výnos sa posunul na 0,45 percenta, čo je najvyššia úroveň od marca 2017. Pozornosť sa sústredila aj na tlačovú konferenciu Janet Yellenovej, ktorá potvrdila výhľad ešte jedného zvýšenia sadzieb v tomto roku a ďalších troch v roku 2018. FED v tomto roku začne aj s obmedzovaním nafúknutej bilancie – nebude reinvestovať finančné prostriedky získané zo splatných dlhopisov, ktoré získal v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania. Proces normalizácie bilancie FED-u však bude trvať niekoľko rokov, takže dopad na dlhopisový trh by mal byť nízky. V júni sa riešil opätovne aj dlhový problém Grécka. Zástupcovia Euroskupiny podporili uvoľnenie ďalšej tranže tretieho záchranného balíka na vyplatenie splatných júlových dlhopisov v celkovom objeme viac než 7 miliárd EUR. Ministri financií krajín EMU vyjadrili aj ochotu prijať ďalšie kroky k zmierneniu gréckeho dlhu, ktorý je v súčasnej výške (takmer 200 % HDP krajiny) neudržateľný. Tento krok však prichádza do úvahy najskôr v druhej polovici budúceho roka.

Rozvíjajúce sa trhy

Cena ropy WTI sa v júni prepadla na 10-mesačné minimum. Spúšťačom výpredaja bolo oznámenie o zvýšení produkcie ropy v Líbyi a Nigérii. Snahu ropného kartelu (OPEC a nečlenské krajiny na čele s Ruskom) o vyrovnanie ponuky a dopytu na ropnom trhu narúša stále aj rastúci počet aktívnych vrtov a potenciál bridlicových producentov v USA. Z ázijských krajín zaujali v mesiaci jún oficiálne čísla PMI výrobného aj nevýrobného sektora Číny, ktoré ukazujú na zlepšenie sa aktivity oproti máju. Čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite Index vzrástol o 2,41 %, Ruský akciový index MICEX klesol o 1,10 % a Brazílsky akciový index Bovespa zaznamenal rast o 0,30%. MSCI Emerging markets index mierne vzrástol o 0,54%.

Peňažný trh

Americká centrálna banka FED podľa očakávaní zvýšila úrokové sadzby v júni o 25 bázických bodov do pásma 1 – 1,25 %. Ide o druhé zvýšenie sadzieb v tomto roku a tretie za posledných sedem mesiacov. Keďže investori tento krok očakávali, nevyvolal na trhoch väčšie pohyby. 8. júna zasadala aj ECB. Nastavenie menovej politiky nemenila, tzn. úrokové sadzby zachovala a zamýšľa do konca roka pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní 60 mld. EUR mesačne. Banka vidí silnejší rast v eurozóne než ho videla pred pár mesiacmi, ale nepozoruje zatiaľ nadmerné inflačné tlaky. Centrálni bankári vo Veľkej Británii si pred rozhodnutím o zvýšení úrokových sadzieb počkajú, ako sa ekonomika vysporiada s Brexitom.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.


Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Fond investuje predovšetkým do spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou so sídlom v Európskej únii. Fond nemá požadovanú výkonnosť vzhľadom na vysokú volatilitu a vzhľadom na výkonnosť ostatných ponúkaných akciových fondov.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
NESTLE SA
3,44%
BAYER AG
2,85%
INMARSAT PLC
2,68%
HSBC HOLDINGS PLC
2,62%
ROCHE HOLDING AG
2,58%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Allianz Invest Klassisch je fond fondov, ktorý investuje do fondov skupiny Allianz. Má vyvážený mix akcií a dlhopisov 50:50%. Investuje do medzinárodných akciových a dlhopisových fondov. Pri relatívne akceptovateľnej volatilite fond ponúka nadštandardné výnosy. Je vhodný pre investorov, ktorí nie sú ochotní akceptovať vysoké riziko straty. Zároveň fond ponúka aj zaujímavé investície do oblastí ako sú nerastné suroviny, nehnuteľnosti, zdravotníctvo, energetika a technológie. Fond spĺňa v rámci rakúskej legislatívy podmienky pre zaradenie medzi penzijné fondy.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
6,74%
ALZ EUROLD EQ-I
4,45%
ALLIANZ-B S GL-W
3,66%
AI-Rentenfonds (A)
3,00%
AI Eurorent (T)
2,77%
ALZ EUR RNTFD-P
1,94%
A-PIMCO Corporate (A)
1,94%
AI-OSTEUROPA (T)
1,85%
Cash
1,21%

 

TAM dlhopisový plus fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne, štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Fond vykazuje dlhodobo vynikajúce výsledky vzhľadom na relatívne nízke riziko investície.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
7,60%
TB HZL76 FRN 21/11/2017 EUR
7,00%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,90%
TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR
5,40%
US T-BILL 0% 1/3/2018 USD
5,10%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Fond investuje predovšetkým na európskych akciových trhov. Management fondu sa zameriava na cenné papiere, ktoré majú rastový potenciál, ktorý nie je plne zohľadnený v cene cenného papiera (rastový prístup). Investičným cieľom je dosiahnutie dlhodobého kapitálového rastu. Selektívna stratégia pri výbere akcií do fondu zabezpečuje, že sa fond dlhodobo drží nad benchmarkom. Fond je aktívne dobre manažovaný. Nie sú tam garancie proti stratám, ale fond zachytáva rastové trendy a využíva potenciál trhu. Počas desiatich rokoch je neustále nad benchmarkom.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,97%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
4,41%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,12%
PRUDENTIAL PLC
3,92%
NOVO NORDISK A/S-B
3,64%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,38%
DSV A/S
3,10%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
2,92%
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,72%
AMADEUS IT GROUP SA
2,40%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Fond investuje na svetových akciových trhoch. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré tvoria zisk priamo alebo nepriamo z vývoja v nasledovných oblastiach: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych komodít, spracovanie a predaj potravín a nápojov. Jeho investičný zámer je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte. Fond bol založený 24.6.2008, teda tesne pred krízou. Z toho dôvodu je jeho výkonnosť od založenia slabá. Od roku 2009 je však fond neustále nad benchmarkom. Fond má vzhľadom na jeho zameranie na poľnohospodársku sféru vysoký potenciál.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
DEERE & CO
9,92%
TITAN INTERNATIONAL INC
5,86%
PILGRIM'S PRIDE CORP
5,83%
MONSANTO CO
5,75%
SANDERSON FARMS INC
5,26%
CALAVO GROWERS INC
5,04%
FMC CORP
4,86%
KUBOTA CORP
4,84%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Fond sa zameriava na spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú registrované v Európe (ex Rusko a Turecko). Jeho Investičným cieľom je dosiahnuť kapitálový rast v dlhodobom horizonte. Fond je dlhodobo nad benchmarkom a prináša dobré výnosy vzhľadom na volatilitu, ktorá je v rámci investičnej triedy malých spoločností primeraná.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
INTERROLL HOLDING AG-REG
1,70%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,70%
ASOS PLC
1,68%
VITROLIFE AB
1,68%
SENIOR PLC
1,68%
SIMCORP A/S
1,68%
AMBU A/S-B
1,65%
FINECOBANK SPA EQ0000000019705819
1,65%
DE'LONGHI SPA
1,65%
VAT GROUP AG
1,60%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy

Fond sa zameriava na akcie spoločností so sídlom v rozvíjajúcich sa trhoch, alebo na také, ktoré tam majú významné obchodné operácie. Jeho investičným cieľom je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
6,21%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,87%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,40%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,43%
NASPERS LTD-N SHS
3,39%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,51%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,47%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
2,33%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,30%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,27%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Cieľom fondu je dlhodobý kapitálový rast ako aj rast z reinvestícií výnosov generovaných prevažne európskymi dlhopismi v rámci investičného stupňa. Fond môže investovať do širokej škály dlhopisov (napr. firemné dlhopisy vrátane high yield dlhopisov, štátne cenné papiere, indexovaných dlhopisov s premenlivou úrokovou sadzbou, FRNs, ABS a nástroje peňažného trhu). Pozície, ktoré sú držané v inej mene, ako euro su hedžované.  Fond sa dlhodobo drží na úrovni benchmarku a vykazuje výrazne lepšie výsledky, ako porovnateľné fondy v skupine dlhopisových európskych fondov.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Informácie budú doplnené po zverejnení mesačnej správy fondu správcom.

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Modifikovaná durácia dlhopisovej časti portfólia podielového fondu je maximálne 4 roky.

Vážená durácia portfólia: 1,69

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
10,84%
Prvý realitný fond, o.p.f.
9,04%
Pro Partners Holding III.
8,29%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF
4,88%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
4,69%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,97%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Peňažný fond / Fond krátkodobých investícií o.p.f.)

Peňažný fond

Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií a investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
TV EUR Privatbanka 2017-06-29
7,56%
TV EUR Privatbanka 2017-11-30
5,55%
TV EUR Unicredit 2018-02-28
4,78%
TV EUR VUB 2017-08-31
3,59%
J&T banka 33dnovy vklad
3,59%
TV EUR VUB 2017-09-29
3,59%
TV EUR Tatrabanka 2017-10-31
3,58%
TV EUR Unicredit 2017-11-30
3,58%
TV EUR Tatrabanka 2018-01-31
3,58%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Akciový fond

Fond patrí do kategórie podielový fond fondov. Podielový fond investuje predovšetkým do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, špeciálnych podielových fondov nehnuteľností, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Trade Fund). Podkladovým aktívom finančných sú najmä akciové, v menšej miere dlhopisové a realitné triedy aktív. Podielový fond investuje aj do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
16,53%
ISHARES DAX UCITS ETF
7,36%
Pro Diagnostic Group, a.s.
5,54%
iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
4,97%
Pro Partners Holding III.
4,05%
Shares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
4,04%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Investičná politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa zakladá na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou dobou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôsobované k aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
Lupus alpha Micro Champions (EUR). január - júl European Small Caps
25,48%
Raiffeisen-Österreich-Aktien (R) T. január - júl Austria
21,49%
Kepler Österreich Aktienfonds T (E. január - júl Austria
21,03%
Pioneer Funds Austria - Austria St. január - júl Austria
20,97%
BlackRock Global Funds - World Tec. január - júl Information Technolog.
15,89%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Fidelity Global Dividend fond

Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom fondu. Pre zníženie rizika straty z nepriaznivých pohybov výmenných kurzov mien sa môže uplatniť zaistenie meny. Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorých investičný horizont prostriedkov vo fonde je viac ako 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
RELX NV
4,00%
JOHNSON & JOHNSON
3,90%
US BANCORP DEL
3,90%
WOLTERS KLUWER NV
3,90%
DIAGEO PLC
3,90%
PROCTER & GAMBLE CO
3,00%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
2,70%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2,70%
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,60%
DEUTSCHE BOERSE AG
2,60%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydané spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa  trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia  medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený do EUR. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
14,70%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
5,50%
U S TREASURY BOND
4,00%
U S TREASURY BOND
2,70%
FNMA TBA 3.0% APR 30YR
2,70%
U S TREASURY NOTE
2,50%
FNMA TBA 4.0% APR 15YR
2,20%
U S TREASURY BOND
2,10%
FNMA TBA 3.5% APR 30YR
1,90%
VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,70%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Zmiešaný fond

Cieľom investičnej stratégie fondu je dlhodobo dosiahnuť absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie vo fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorý sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovať' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručiteľa Barclays Bank PLC. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont je 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Kepler Österreich Aktienfonds T (E. január - júl Austria
21,03%
Pioneer Funds Austria - Austria St. január - júl Austria
20,97%
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. január - máj Switzerland
17,26%
Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap E. január - júl Switzerland
14,43%
Julius Bär Multipartner RobecoSAM. január - apríl Materials
11,72%
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SE. január - jún Nordic Countries
9,62%
Robo Global Robotics and Automatio. január - apríl Industrials
9,58%
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. január - marec Austria
8,83%
NN (L) International Czech Equity. február - júl CzechRepublic
8,60%
Fidelity Funds - Global Technology. január - apríl Information Technolog.
7,78%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Zmiešaný fond

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 30.06.2017

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (. Januar - Juni Austria
20,40%
Pioneer Funds Austria - Austria St. Januar - Juli Austria
15,87%
Schroder ISF Swiss Small&Mid Cap E. Januar - Juli Switzerland
14,43%
Falcon Fund SICAV - Swiss Small &. Januar - Juli Switzerland
13,85%
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (C. Februar - Juli Switzerland
10,33%
db x-trackers Mittelstand & MidCap. Januar - Juli Germany
10,02%
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SE. Januar - Juni Nordic Countries
9,17%
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EUR. März - Juni Germany
9,00%
Lyxor UCITS ETF CAC Mid 60 D (EUR). April - Juli France
8,87%
iShares Automation & Robots UCITS. Januar - April Industrials
8,55%

 

Súvisiace odkazy

Archív komentárov k investičným fondom
Nonstop infolinka 0800 122 222