Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
október 2018

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Americké akciové trhy zažili v októbri vlnu výpredajov. Dow Jones Industrial Average stratil cez 5% a širší index S&P500 si odpísal takmer 7%. Technológiám sa nedarilo, keď index Nasdaq zaznamenal pokles 8,7%. Obchodovanie na trhoch bolo poznačené zvýšenou volatilitou. Akciové trhy reagovali na víziu zvyšovania úrokových sadzieb, nakoľko trhy očakávajú na poslednom tohtoročnom zasadnutí FEDu, ktoré sa bude konať v decembri, ďalšie zvyšovanie sadzieb, v poradí už štvrté tento rok. Americkým spoločnostiam sa tak postupne zvyšujú náklady na financovanie svojich dlhov a zároveň investori očakávajú pri vyšších sadzbách vyššie zhodnotenie akcií. Spoločnosti sa dostávajú pod tlak a investori dôsledne sledujú predikcie budúcich ziskov. Z Bieleho domu zaznela na adresu guvernéra FEDu Jeroma Powella kritika za politiku zvyšovania sadzieb, s ktorou americký prezident nie je stotožnený, a ktorá podľa jeho názoru môže zabrzdiť rast americkej ekonomiky. Nemalý vplyv na očakávania investorov má aj obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá sa dostáva do špirály po tom, čo USA pohrozilo dodatočnými clami na všetky tovary dovážané z Číny.

 

Akciové indexy
Vývoj  (október 2018)
INDU Index
-5,07%
SPX Index
-6,94%
NKY Index
-9,12%
SX5E Index
-5,93%
DAX Index
-6,53%
SKSM Index
 0,81%
MXEM Index
-6,49%
CECEEUR Index
-4,48%
NDX Index
-8,66%
UKX Index
-5,09%

 

Dlhopisový trh

Nervozita na akciových trhoch mala dopad na dlhopisové trhy. Investori utekali z akcií do tzv. "bezpečných prístavov", v dôsledku čoho ceny dlhopisov krajín považovaných za jadro eurozóny rástli. Významnou témou v októbri bolo zamietavé stanovisko Európskej komisie k návrhu talianskeho štátneho rozpočtu. Namiesto pôvodne plánovaného schodku na úrovni 0,8% HDP talianska vláda predložila schodok na úrovni 2,4% HDP. Tento návrh rozpočtu Európska komisia odmietla, stalo sa tak po prvýkrát v histórii, a pripomenula Taliansku záväzok znižovať verejný dlh, ktorý dosahuje vyše 130% HDP, druhý najvyšší v EÚ po Grécku. Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos 0,39%, čo je oproti koncu septembra pokles o 8 bázických bodov. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 1,03% (rast o 5 bázických bodov). Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov si pripísal oproti septembru 9 bázických bodov a ku koncu októbra dosahoval úroveň 3,15%.

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si v októbri pripísal rast cez 10%. Ruský akciový index MICEX klesol o takmer 5%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite stratil za október o 7,75% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal pokles o zhruba 8,8%.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v októbri dosiahla v eurozóne hodnotu 2,2%, v EÚ 2,2% a na Slovensku 2,5%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
HSBC HOLDINGS PLC
3,49%
ROCHE HOLDING AG
2,99%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,89%
TOTAL SA
2,81%
NOVARTIS AG
2,49%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (fondy)
podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,25%
AI Eurorent (T)
4,74%
ALLIANZ-B S GL-W
2,98%
AI-Rentenfonds (A)
2,86%
AI-OSTEUROPA (T)
2,44%
A-PIMCO MORTGAGE (T)
2,09%
AI-OSTRENT (T)
1,96%
ALZ EUROLD EQ-I
1,45%
Sonstige
75,18%
Cash
1,05%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FUT. 05YR US NOTE (CBT)
18,40%
FUT. 10YR UK GILT
11,00%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)
9,10%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
7,90%
FUT. 10Y EURO-BTP
7,70%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,64%
NOVO NORDISK A/S-B
4,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,96%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,93%
PRUDENTIAL PLC
3,43%
DSV A/S
3,37%
AMADEUS IT GROUP SA
3,25%
ASSA ABLOY AB-B
3,03%
DCC PLC
2,94%
ASML HOLDING NV
2,87%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,39%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 
8,07%
MOSAIC CO/THE
7,59%
DEERE & CO
6,78%
NUTRIEN LTD
6,21%
MARINE HARVEST
5,02%
CALAVO GROWERS INC
4,97%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotnú starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,66%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,41%
STOREBRAND ASA
2,35%
AMBU A/S-B
2,25%
TULLOW OIL PLC
2,24%
AUTO TRADER GROUP PLC
2,08%
JENOPTIK AG
2,04%
BECHTLE AG
2,00%
SENIOR PLC
1,98%
SIMCORP A/S
1,94%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,78%
TENCENT HOLDINGS LTD
5,05%
SAMSUNG ELECTR-GDR
5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
3,23%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,52%
INFOSYS LTD
2,39%
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR
2,29%
PETROCHINA CO LTD-H
2,29%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,27%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,13%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akcie)
podiel na portfóliu fondu
Germany (Govt of) 0.5% 2028
2,4%
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,6%
Bank of America 0.736% 2022
1,4%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
1,1%
Rabobank 2.5% 2026
0,9%
UBS 4.75% 2026
0,8%
Danske Bank 0.875% 2023
0,7%
JPMorgan Chase 2.625% 2021
0,7%
Societe Generale 0.25% 2022
0,7%
Deutsche Annington
0,6%

 

IAD Bond Dynamic o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v strednodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (dlhopisy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
8,96%
Pro Partners Holding IV.
6,70%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
6,34%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
3,64%
TRGV 4.350 12-NOV-2021
3,36%
IINVBK 3 1/2 10/21/19
3,20%

 

IAD Zaistený – depozitné konto, o.p.f. (Allianz dlhopisový dynamický fond / Dlhopisový dynamický fond)

Krátkodobé investície

Podielový fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť podielového fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 1 rok.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Termínované vklady
podiel na portfóliu fondu
Privatbanka
17,70%
VUB
17,70%
CSOB
14,40%
SLSP
10,50%
J&T banka
9,60%
Unicredit Bank
5,70%

 

IAD Growth Opportunities o.p.f. (Allianz akciový dynamický fond / Akciový dynamický fond)

Zmiešaný fond

Podielový fond svojím zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície v podielovom fonde sú najmä v menách EUR a USD. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
Prvý realitný fond, o.p.f.
10,81%
Pro Partners Holding IV.
8,40%
DAX futures DEC 2018
5,82%
PANDORA A/S
3,75%
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF - 2C
3,43%
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF
3,15%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
podiel na portfóliu fondu
NN (L) Health Care I (USD) Acc Juli - Dezember Health Care 
7,29%
Fidelity Funds - Global Health Car. Juli - Dezember Health Care 
6,79%
BlackRock Strategic Funds - Emergi. August - Dezember Emerging Markets 
5,90%
Comgest Growth America I (USD) Acc Juli - Dezember USA
3,92%
iShares Digitalisation UCITS ETF (. Juni - September World
3,67%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
DIAGEO PLC
4,20%
PROCTER & GAMBLE CO
4,10%
US BANCORP DEL
4,10%
WOLTERS KLUWER NV
3,90%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,90%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,80%
ROCHE HOLDING LTD
3,60%
SANOFI
3,60%
JOHNSON & JOHNSON
3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO L
2,80%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 
10,9%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
9,8%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
9,1%
FNMA TBA 3.5% JUL 30YR
5,4%
FNMA TBA 3.0% JUL 30YR
3,2%
U S TREASURY NOTE
2,6%
U S TREASURY BOND
2,5%
U S TREASURY NOTE
2,5%
U S TREASURY BOND
2,2%
U S TREASURY BOND
1,8%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Fidelity Active Strategy - Europe. Juni - September Europe 
4,28%
Fidelity Funds - Global Health Car. Juli - Oktober Health Care
3,46%
SPDR MSCI World Health Care UCITS. Oktober - Dezember Health Care
3,24%
Amundi Global Infrastructure UCITS. Oktober - Dezember Utilities
2,70%
DWS Telemedia Typ 0 (EUR) Dis Oktober - Dezember Telecommunication Ser.
2,43%
PIMCO US Dollar Short Maturity Sou. Oktober - Dezember Bonds
2,22%
Xtrackers II Singapore Government. November - Dezember Bonds
1,79%
DKB Pharma Fonds ANL (EUR) Dis November - Dezember Health Care
1,72%
UBAM Dynamic US Dollar Bond I (USD. Oktober - Dezember Bonds
1,64%
Ossiam US Minimum Variance ESG NR. Oktober - Dezember USA
1,59%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.10.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
SPDR MSCI World Health Care UCITS. Juli - Dezember Health Care 
11,67%
NN (L) Health Care P (USD) Acc Juli - Dezember Health Care 
9,59%
Fidelity Funds - Global Health Car. Juli - Dezember Health Care
8,87%
iShares US Healthcare Providers ET. Juni - Juli Health Care
8,13%
Comgest Growth Europe Smaller Comp. Juni - Oktober Europe
7,85%
Fidelity Funds - Global Equity Inc. Juli - Dezember World
7,43%
JPMorgan Funds - US Opportunistic. Oktober - Dezember USA
7,24%
iShares Edge MSCI USA Minimum Vola. September - Dezember USA
7,19%
Lyxor MSCI World Telecommunication. Oktober - Dezember Telecommunication Ser.
7,03%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Vo. Oktober - Dezember World
6,82%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club