Vývoj investičných fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Komentár k vývoju investičných fondov
december 2018

Stručné zhodnotenie vývoja na akciových a dlhopisových trhoch v aktuálnom mesiaci

Akciový trh

Akciové trhy v decembri výrazne klesali. Boli tak pod vplyvom neistoty, ktorá pramenila z obchodného sporu medzi USA a Čínou, z rastu úrokovej sadzby FEDu a zo sporu medzi guvernérom FEDu Jeromem Powellom a prezidentom krajiny Donaldom Trumpom. Priemyselný index Dow Jones Industrial Average stratil za december bezmála 8,7% a širší index S&P500 9,2%. Technológiám sa nedarí, index Nasdaq zaznamenal pokles o takmer 9,0% a zaknihoval tak štrvtý mesiac po sebe v strate. V decembri sa konalo zasadnutie FED FOMC (Federálny výbor pre voľný trh), výsledkom ktorého bolo zvýšenie úrokových sadzieb o 0,25% na úroveň 2,50%. Tento rok išlo o štvrté zvýšenie úrokovej sadzby (po marcovom, júnovom a septembrovom navýšení, zhodne o 0,25%). Predikcie na zvýšenie sadzieb v roku 2019 boli mierne upravené, keď sa namiesto troch navýšení očakávajú dve úpravy úrokovej sadzby. Najbližšie zasadnutie FOMC sa bude konať koncom januára 2019. V Európe sa akciové trhy vyvíjali tiež negatívne. Neistota pramenila najmä z hlasovania o návrhu dohody o Brexite v britskom parlamente a z rozpočtového sporu medzi Talianskom a Európskou komisiou. Akciový index Euro Stoxx 50 zaznamenal stratu 5,4% a nemecký index DAX poklesol v decembri o 6,2%. V decembri zasadala aj Rada guvernérov Európskej centrálnej banky, na ktorej rozhodla, že kľúčové úrokové sadzby zostanú nezmenené minimálne do leta 2019. Program nákup aktív banka v decembri ukončí avšak má v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať úrokové sadzby.

 

Akciové indexy
Vývoj  (december 2018)
INDU Index
-8,66%
SPX Index
-9,18%
NKY Index
-10,45%
SX5E Index
-5,41%
DAX Index
-6,20%
SKSM Index
 0,72%
MXEM Index
-5,99%
CECEEUR Index
-3,81%
NDX Index
-8,91%
UKX Index
-3,61%

 

Dlhopisový trh

Nemecké 10-ročné štátne dlhopisy zaznamenali ku koncu mesiaca výnos 0,24%, čo je oproti koncu novembra pokles o 7 bázických bodov. Slovenské 10-ročné štátne dlhopisy dosahovali ku koncu mesiaca výnos 0,83%. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov si odpísal oproti novembru 30 bázických bodov a ku koncu decembra dosahoval úroveň 2,69%. Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal tiež pokles, o 47 bázických bodov na úroveň 2,74%, a to v reakcii na dohodu Ríma s Bruselom na výške deficitu štátneho rozpočtu. Talianska vláda tak schválila na rok 2019 štátny rozpočet s deficitom na úrovni 2,04% HDP, z pôvodných plánovaných 2,4% a tiež revidovala odhad hospodárskeho rastu z pôvodne plánovaných 1,5% na 1,0%.

Rozvíjajúce sa trhy

Brazílsky akciový index Bovespa si v decembri odpísal 1,8%. Ruský akciový index MICEX poklesol o bezmála 1,5%, čínsky akciový index Shanghai Stock Exchange Composite stratil za december 3,6% a MSCI Emerging Markets index zachytávajúci veľké a stredné spoločnosti z pohľadu trhovej kapitalizácie v 24 rozvíjajúcich sa ekonomikách zaznamenal pokles o takmer 3,0%.

Peňažný trh

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v decembri dosiahla v eurozóne hodnotu 1,6%, v EÚ 1,7% a na Slovensku 1,9%.

Fakty o podkladových fondoch v aktuálnom mesiaci

Pre zobrazenie detailných informácií o podkladových aktívach kliknite na príslušný názov.

 

Allianz Invest - Aktienfond (T) (Allianz akciový fond / Akciový fond)

Akciový fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Podielový fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
HSBC HOLDINGS PLC
3,83%
ALK-ABELLO A/S
3,06%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,93%
TOTAL SA
2,78%
EVOTEC AG
2,70%

 

AIB Klassisch open fund (balanced) (Allianz zmiešaný fond / Zmiešaný fond)

Zmiešaný (akciovo - dlhopisový) strešný fond

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (fondy)
Podiel na portfóliu fondu
AI60 (T)
5,38%
AI Eurorent (T)
4,47%
AI-Rentenfonds (A)
2,89%
AI-OSTEUROPA (T)
2,45%
A-PIMCO MORTGAGE (T)
2,14%
AI-OSTRENT (T)
2,01%
ALLIANZ-B S GL-W
1,89%
Sonstige
76,35%
Cash
2,42%

 

TAM dlhopisový fond (Allianz dlhopisový fond / Dlhopisový fond)

Dlhopisový fond

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (dlhopisy/dlhopisové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FUT. 05YR US NOTE (CBT)
14,10%
FUT. 10YR UK GILT
12,90%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)
10,60%
TB HZL80 FRN 28/10/2019 EUR
8,00%
TAM - Dynamický dlhopisový fond
6,80%

 

Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR (Allianz akciový fond Európa / Akciový fond Európa)

Akciový fond

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
SAP SE
5,82%
NOVO NORDISK A/S-B
4,67%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,32%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
4,14%
PRUDENTIAL PLC
3,40%
DCC PLC
3,31%
AMADEUS IT GROUP SA
3,15%
UNILEVER NV-CVA 
3,06%
DSV A/S 
3,03%
ASML HOLDING NV 
2,90%

 

ALLIANZ RCM GLB AGRI TR AT€ (Allianz akciový fond Agrotrendy / Akciový fond Agrotrendy)

Akciový fond

Podielový fond sa v rámci globálneho akciového trhu sústreďuje na spoločnosti, ktoré profitujú priamo alebo nepriamo z vývoja predovšetkým týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  
8,60%
DEERE & CO  
8,31%
MOSAIC CO/THE 
7,95%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
7,67%
NUTRIEN LTD
6,22%
ZOETIS INC 
5,00%
MARINE HARVEST
4,89%

 

ALLIANZ RCM UR SM CP-A€-ACC (Allianz akc. f. Európske malé spoločnosti/Akc. fond Európske malé spol.)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotnú starostlivosť.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
AMBU A/S-B
2,87%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 
2,41%
AUTO TRADER GROUP PLC
2,38%
VITROLIFE AB
2,29%
STOREBRAND ASA 
2,24%
INTERROLL HOLDING AG-REG
2,22%
TLG IMMOBILIEN AG
1,99%
GENUS PLC 
1,97%
TULLOW OIL PLC 
1,94%
JENOPTIK AG
1,93%

 

ALLIANZ RCM-GL EMG MK EQ-AT€ (Allianz akciový fond Nové trhy / Akciový fond Nové trhy)

Akciový fond

Podielový fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajúcich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
TENCENT HOLDINGS LTD
5,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,27%
SAMSUNG ELECTR-GDR
4,59%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
3,24%
INFOSYS LTD
2,38%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
2,32%
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,32%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 
2,31%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,16%
ASIAN PAINTS LTD 
1,99%

 

Stan Life European Corporate Bond A EUR (Allianz dl. f. Európske spoločnosti / Dl. f. Európske spoločnosti)

Dlhopisový fond

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akcie)
Podiel na portfóliu fondu
JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,6%
Germany (Govt of) 0.5% 2028
1,6%
Bank of America 0.736% 2022
1,5%
Germany (Govt of) 0.25% 2028
1,1%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
1,1%
Rabobank 2.5% 2026
0,9%
UBS 4.75% 2026
0,8%
Deutsche Annington
0,8%
Danske Bank 5% 2023 0.8
0,8%
JPMorgan Chase 2.625% 2021
0,7%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (Allianz C-Quadrat Tot. Ret. Gl. f. / C-Quadrat Tot. Ret. Gl. fond)

Zmiešaný fond

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
Podiel na portfóliu fondu
BlackRock Strategic Funds - Emergi. August - January Emerging Markets 
5,51%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCI. October - January Bonds 
3,37%
iShares Digitalisation UCITS ETF (. July - September World 
3,17%
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS. July - August Consumer Discretionar.
2,98%
iShares MSCI World Small Cap UCITS. July - September World - Small Caps
2,00%

 

Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) (Fidelity Global Dividend fond)

Akciový fond

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
WOLTERS KLUWER NV
4,10%
DIAGEO PLC
4,10%
PROCTER & GAMBLE CO
4,00%
DEUTSCHE BOERSE AG
3,90%
ROCHE HOLDING LTD
3,80%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,70%
SANOFI
3,60%
US BANCORP DEL
3,60%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFGTD
3,10%
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,00%

 

PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (PIMCO Total Return Bond fond / Allianz PIMCO Total Return Bond fond)

Dlhopisový fond

Investičná politika podielového fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Podielový fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale podielový fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Podielový fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Taktiež môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Podielový fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Cenné papiere (akciové fondy)
Podiel na portfóliu fondu
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 
9,1%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
9,1%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
7,9%
FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
7,9%
FNMA TBA 3.0% OCT 30YR
6,7%
FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,8%
U S TREASURY NOTE
2,7%
U S TREASURY NOTE
2,6%
U S TREASURY BOND
2,5%
U S TREASURY BOND
2,2%

 

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) (C-Quadrat Total Return Garant fond / Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond)

Fond fondov

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
Fidelity Active Strategy - Europe. July - September Europe 
3,83%
Xtrackers II Singapore Government. November - January Bonds
3,57%
Fidelity Funds - Global Health Car. July - October Health Care
3,46%
Neuberger Berman High Yield Bond F. July - September Bonds
2,08%
Kepler US Aktienfonds T (USD) Acc July - October USA
2,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets Sho. October - December Bonds
1,84%
PIMCO US Dollar Short Maturity Sou. October - December Bonds
1,62%
Schroder ISF European Dividend Max. July - July Europe
1,27%
Invesco USD Floating Rate Note UCI. October - November Bonds
1,22%
Threadneedle UK Institutional Fund. July - August United Kingdom
1,17%

 

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) (C-Quadrat Best Momentum fond)

Fond fondov

Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Podielový fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

Najväčšie investície fondu k 31.12.2018

Najlepšie pozície (posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva)
 
iShares US Healthcare Providers ET. July - July Health Care 
4,39%
Comgest Growth Europe Smaller Comp. July - October Europe 
3,31%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Dail. October - December European Union
2,40%
NN (L) Health Care P (USD) Acc July - January Health Care
2,29%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia. July - August Australia
1,41%
NN (L) Energy P (USD) Acc July - August Energy
1,19%
AXA World Funds Framlington Talent. July - August World
1,17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Eu. July - July Europe
1,01%
iShares STOXX Europe 600 Retail UC. July - July Consumer Staples
0,93%
Fidelity Funds - European Smaller. July - August European Small Caps
0,80%

 

Súvisiace odkazy

 
Archív komentárov k investičným fondom
Na začiatok stránky Verzia pre tlač Poslať odkaz e-mailom
Allianz | Club