Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kliešťová sezóna sa začala. Čo by ste mali vedieť?

 1. Kliešť neprežije v nadmorskej výške nad 800 metrov
 2. Kliešťová encefalitída postihuje centrálny nervový systém
 3. Allianz – SP hradí nadštandardnú lekársku starostlivosť

 

Následky tohtoročnej mimoriadne teplej zimy nás poriadne potrápia ešte aj v letných mesiacoch. Jedným z dôsledkov je zvýšený výskyt kliešťov. Kliešťová sezóna sa začína v apríli a trvá až do konca októbra, prípadne pretrváva kým neudrú prvé mrazy. Tento malý parazit sa živí krvou ľudí a zvierat a je nositeľom mnohých chorôb, často dokonca života ohrozujúcich, ako je napríklad kliešťová encefalitída, či borelióza.

 

Kliešť ako nosič nákazy

Je síce pravda, že najvhodnejšie podmienky pre kliešte predstavujú zmiešané ihličnaté a listnaté lesy v nadmorskej výške od 600 do 800 metrov, no dávno však už nie sú ich jediným domovom. Kliešte možno nájsť v trávnatých porastoch, ale aj v parkoch väčších miest, kam ich z voľnej prírody mohli preniesť vtáky, túlavé psy, či mačky. Kliešte sú nielen prenášačmi vírusov, ale aj ich dlhodobými hostiteľmi. Zabezpečujú tým udržanie vírusu v prírodnom ohnisku. Na Slovensku je známych 33 endemických ohnísk kliešťovej encefalitídy. Najznámejšie prírodné ohniská sú v okresoch Nitra, Komárno, Bratislava a Rožňava. V týchto oblastiach sú ohrození najmä chovatelia domácich zvierat, ale aj náhodní návštevníci, ktorí prichádzajú za rekreáciou či športom.

 

Kliešťová encefalitída

Na Slovensku má kliešťová encefalitída maximum výskytu v neskorom lete. Kliešťový zápal mozgu (kliešťovú encefalitídu) spôsobuje vírus, ktorý najčastejšie prenáša kliešť (Ixodes ricinus). Kliešte sa vyskytujú vo veľkom množstve predovšetkým v krajinách strednej Európy (teda aj na Slovensku), v Škandinávii, vo východnej Európe a Ázii. Kliešťová encefalitída je akútne horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Prejavuje sa bolesťami hlavy, horúčkou, slabosťou až po príznaky zápalu mozgu a mozgových blán. Keďže ochorenie môže zapríčiniť smrť a trvalé následky (každý štvrtý prípad kliešťovej encefalitídy spôsobuje vážne a dlhodobé zdravotné ťažkosti), netreba ho brať na ľahkú váhu.

 

Poistiteľné riziko

Podľa štúdie skupiny Allianz je najčastejším a najnebezpečnejším ochorením prenášaným kliešťom kliešťová encefalitída. Preto je toto riziko ochorenia zahrnuté aj v rámci pripoistenia kritických chorôb.
Štátne zdravotné poistenie umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa závažnosti ochorenia, no poistenému neposkytuje nijaké odškodné za zmenu životného štandardu a za finančné straty. Pripoistenie kritických chorôb možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia a poskytuje klientom mnoho výhod:

 1. možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie,
 2. úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu,
 3. náhradu za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu
 4. a pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného.


 

Ako sa chrániť

Ak sa chceme vyhnúť zdravotným problémom, je nutné vždy v období kliešťovej sezóny používať repelent. V prípade pobytu v horách aj kozmetický insekticíd, či impregnáciu odevu. Do prírody je treba nosiť výlučne dlhé priliehavé oblečenie, čo najlepšie zastrčené v topánkach. Pre lepšie rozoznanie kliešťa na odeve je šikovné zvoliť svetlé farby bez vzorov. Ležať v tráve je síce príjemné, no na okrajoch lesa v nízkom poraste s vysokou trávou sa človek vystavuje najväčšiemu riziku. Po návrate domov je dôležité čo najskôr sa vyzliecť, umyť a skontrolovať. V prípade, že si človek na svojom tele nájde kliešťa, miesto prisatia je treba čo najpromptnejšie vydezinfikovať. Na odstránenie je najlepšie použiť špeciálne kliešte, ktoré sú voľne dostupné a prispôsobené tak, aby sa pri ošetrení neodtrhla hlavička a nevytlačil sa obsah bruška do rany. Pri odstraňovaní treba kliešťa uchopiť za hlavičku a opatrne vytočiť proti smeru hodinových ručičiek. Miesto prisatia je treba následne opäť vydezinfikovať. Ak okolie rany zostane aj po niekoľkých dňoch viditeľne podráždené, objavia sa vyššie spomenuté príznaky, alebo sa nepodarí kliešťa vybrať správne, je potrebné čo najrýchlejšie vyhľadať pomoc lekára.

Ďalšie informácie o pripoistení kritických chorôb získate na obchodných miestach Allianz – Slovenskej poisťovne, na bezplatnej infolinke 0800 122 222, internetovej stránke www.allianzsp.sk alebo u reprezentantov.

Dátum vydania: 19.06.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook