Kapitálové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov. Výhody, princíp a definícia jednotlivých poistení sú uvedené v nasledujúcich informáciách.

Program Flexi Život - kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojený s možnosťou pripoistenia pre prípad smrti, úrazu, choroby, práceneschopnosti, invalidity alebo nezamestnanosti – je variabilný a komplexný poistný program.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Flexi Život ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

viac

Flexi Život Plus ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život Plus o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

viac

Život Premium je kapitálové životné poistenie, vkladové životné poistenie a pripoistenia (Program Život) v jednom. Jednorazové poistné vkladového životného poistenia je pri tomto programe úročené garantovaným úrokom.

viac

Život Premium Plus je kapitálové životné poistenie vrátane pripoistení (Program Život Plus) a vkladové životné poistenie. Jednorazové poistné vkladového životného poistenia je úročené garantovaným úrokom.

viac
Allianz | Club