Jedno pivo vás môže stáť desaťtisíce eur! | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jedno pivo vás môže stáť desaťtisíce eur!

 1. Škodu spôsobenú pod vplyvom alkoholu môže poisťovňa od vodiča vymáhať
 2. Allianz – SP v minulom roku krátila alebo zamietla poistné plnenie v 112 takýchto prípadoch
 3. Rady, na ktoré sa pri havarijnom poistení neoplatí zabudnúť

 

Sadnúť si za volant po pohári vína alebo piva sa skutočne neoplatí. Okrem rizika straty vodičského oprávnenia vodičovi hrozí, že príde aj o svoj majetok. Ak totiž spôsobí dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, poisťovňa má právo vymáhať od neho škodu, ktorú zaplatila poškodeným z jeho povinného zmluvné poistenia. A tá sa v prípade väčšej dopravnej nehody môže vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur. Navyše, postih za alkohol môže poisťovňa uplatniť aj v prípade havarijného poistenia.

Allianz – Slovenská poisťovňa len v minulom roku krátila alebo zamietla poistné plnenie v 112 prípadoch poistných udalostí v dôsledku alkoholu v krvi vodiča.  Dobrou správou je, že oproti minulým rokom tento počet prípadov klesá. V roku 2010 Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala 178 poistných udalostí z PZP alebo havarijného poistenia s postihom za alkohol, v roku 2011 ich bolo 156.

 

Na čo nezabudnúť pri havarijnom poistení

Jazda pod vplyvom alkoholu je dôvodom krátenia poistného plnenia v havarijnom poistení. Krátenie alebo zamietnutie sa uplatní, ak vodič viedol v čase poistnej udalosti vozidlo pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo sa bezdôvodne odmietol podrobiť skúške na použitie alkoholických nápojov alebo návykových látok.

Havarijné poistenie je určené na ochranu vozidla pred nečakanými nástrahami, ako je napríklad dopravná nehoda či jeho krádež. Je dôležité uvedomiť si, že havarijné poistenie nie je určené na škody, ktoré nie sú spôsobené dopravnou nehodou, ale funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebením, únavou materiálu, konštrukčnou alebo výrobnou chybou.

Aby ste si zabezpečili rýchly a bezproblémový proces likvidácie poistnej udalosti, je dôležité dodržať niekoľko základných rád:

 1. Pre prípad, že vám auto ukradnú, nenechávajte si doklad o evidencii vozidla v aute.
 2. Ak máte škodu väčšiu ako 4000 eur, vždy privolajte na miesto nehody políciu.
 3. Zdokumentujte dopravnú nehodu čo najpodrobnejšie. Ak máte možnosť, odfoťte si miesto, na ktorom sa stala a škodu na aute, najlepšie bezprostredne po vzniku nehody.
 4. Odložte si kópie kľúčov od auta na bezpečné miesto. V prípade jeho krádeže bude totiž poisťovňa od vás vyžadovať všetky originály a kópie kľúčov od poisteného vozidla či kľúče a ovládače od zabezpečovacích zariadení.
 5. V žiadnom prípade nesadajte za volant pod vplyvom alkoholu.
 6. Jazdite podľa predpisov, nikdy sa nespoliehajte len na to, že škodu vám zaplatí havarijné poistenie. V stávke je nielen váš život, ale aj životy ostatných na cestách.

Dátum vydania: 15.08.2013

Súvisiace odkazy

Informácie o havarijnom poistení

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook