Investičné životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.

Program Môj Život je je kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík.

viac

Program Môj Život Plus je je kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík.

viac

Program Cesta Životom je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Okrem krytia širokého spektra rizík ponúka aj viacero podielových fondov a služby ako investičný autopilot.

viac

Program Quantum je je kombináciou životného poistenia s krytímširokého spektra rizík a investovania do širokej ponuky podielových fondov.

viac

Program Trend je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Klient si vyberá skladbu fondov podľa vlastného želania.

viac
Prehľadný tabuľkový zoznam všetkých investičných fondov do ktorých sa invsetujú prostriedky z jednotlivých životných poistení.
viac

Pravidelný komentár k zhodnoteniu jednotlivých investičných fondov nášho poistenia.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Program Trend Plus je kombináciou životného poistenia a investovania do fondu.

viac

Invest Strategie je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík.

viac

Invest Plus je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík.

viac

Invest je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac
Invest Premium je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Je špecifickým programom investičného životného poistenia.
viac

Top Invest je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

EURO Start je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

EURO Business je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

Program Zlaté Fondy je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

Investičné Konto Budúcnosti je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac
Allianz | Club