Invest Strategie - zhodnotenie fondov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Invest Strategie - zhodnotenie fondov

Ceny podielových jednotiek fondov Investičného životného poistenia
Poistný program
Jednotky
Fond
Fond
Predaj
Nákup
Vývoj
0.967964 EUR
1.008296 EUR
+0.17% 
1.166327 EUR
1.214924 EUR
+0.31% 
1.800388 EUR
1.875404 EUR
+1.55% 
2.933169 EUR
3.055384 EUR
-0.01%  
2.970072 EUR
3.093825 EUR
-0.01%  
3.897508 EUR
4.059904 EUR
-0.01%  
3.588353 EUR
3.737868 EUR
-0.01%  
3.312820 EUR
3.450854 EUR
-0.01%  
3.258736 EUR
3.394517 EUR
-0.01%  
0.969594 EUR
1.009994 EUR
-0.01%  
1.117820 EUR
1.164396 EUR
-0.01%  
2.029067 EUR
2.113611 EUR
+1.44% 
1.246831 EUR
1.298782 EUR
+0.29% 
1.090070 EUR
1.135490 EUR
-0.01%  
0.959193 EUR
0.999159 EUR
+0.20% 
0.959418 EUR
0.999394 EUR
-0.01%  
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta.
Uvedené nákupné ceny podielových jednotiek sú stanovené s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky vo výške 4% nákupnej ceny podielovej jednotky.
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 19.06.2019.