Intenzita búrok sa stále zvyšuje | Allianz - Slovenská poisťovňa

Intenzita búrok sa stále zvyšuje

 1. Za prvé dva júlové týždne spôsobili búrky až 665 poistných udalostí v celkovej výške 670-tisíc eur
 2. V posledných štyroch rokoch zaregistrovala Allianz – Slovenská poisťovňa nárast poistných udalostí, ktorých príčinou bol úder blesku
 3. Podľa expertov bude intenzita búrok v dôsledku klimatických zmien naďalej stúpať

Vysoké teploty, ktoré zasiahli Slovensko na prelome júna a júla znamenali často aj zvýšený počet letných búrok, ktorých intenzita často vyústila do veľkých škôd na majetku. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje za prvé dva júlové týždne (2.7. – 15.7.2012) až 665 poistných udalostí v celkovej výške 670-tisíc eur spôsobených búrkami.

Z tohoto počtu až 146 poistných udalostí v hodnote vyše 86-tisíc eur spôsobil úder blesku. Najčastejšie sú úderom blesku poškodené elektronické zariadenia a telekomunikačná technika. O niečo menej poistných udalostí v danom období spôsobilo krupobite (141), výška škôd ním spôsobená však dosiahla skoro 300-tisíc eur. Krupobitie spôsobilo veľké škody najmä na motorových vozidlách, na strechách a fasádach budov, v značnej miere poškodilo aj mnohé poľnohospodárske plodiny.

Blesky križujú oblohu čoraz častejšie

Za posledné štyri roky zaregistrovala Allianz – Slovenská poisťovňa postupný nárast poistných udalostí, ktorých príčinou bol úder blesku. Tradične najvyšší počet poistných udalostí a škôd eviduje poisťovňa v mesiacoch jún, júl, august a september, pričom len za minulý rok 2011 zapríčinil úder blesku škody vo výške 1,14 milióna eur.

Intenzita búrok bude stúpať

Prudké a ničivé búrky nie sú len záležitosťou Slovenska. V posledných týždňoch spôsobili letné búrky obrovské množstvo škôd napr. v Nemecku či Českej republike. Experti navyše varujú, že v budúcnosti sa tento trend môže ešte zhoršovať. „V dôsledku postupných klimatických zmien sa nemusí síce zvyšovať frekvencia búrok, ale je veľmi pravdepodobné, že ich intenzita bude stále stúpať,“ hovorí Markus Adams, expert na prírodné katastrofy v Allianz Reinsurance. A s rastúcou intenzitou búrok sa viaže aj zvyšovanie počtu a výšky škôd.

Ako znížiť riziko škôd po úderu blesku?

 1. Počas búrky vypnite elektrické prístroje (televíziu, počítač, atď) nielen vypínačom, ale ich aj odpojte zo siete
 2. Je lepšie vypnúť vybrané elektrické prístroje aj zo signálneho napojenia (napr. televízna anténa)
 3. Skontrolujte, či je na vašej nehnuteľnosti vo vyhovujúcom stave bleskozvod
 4. Porozmýšľajte nad nainštalovaním tzv. prepäťovej ochrany, ktorá ochráni vaše elektrické spotrebiče pred rizikom prepätia

Aj pri dodržaní všetkých týchto rád sa však možným škodám v dôsledku úderu blesku úplne nevyhnete. Pre tento prípad sa vyplatí mať uzatvorené poistenie majetku a nehnuteľnosti, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka v produkte Môj domov. Ten obsahuje tri moduly poistného krytia, Basic, Štandard a Optimal, pričom riziko úderu blesku obsahujú všetky tri poistné moduly, riziko prepätie kryje modul Optimal.

Dátum vydania: 20.07.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook