Informácie o poisťovateľovi | Allianz - Slovenská poisťovňa

Informácie o poisťovateľovi

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4
815 74  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00151700
DIČ: 2020374862
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 196/B. Názov a adresa orgánu dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Infolinka: 0800 122 222
E-mail:    

Predstavenstvo

Meno
Funkcia
Todor Todorov
predseda predstavenstva
Agata Przygoda
člen predstavenstva
Jozef Paška
člen predstavenstva
Venelin Angelov Yanakiev
člen predstavenstva
Juraj Dlhopolček
člen predstavenstva

 

Allianz | Club