Informácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Informácie

Informácie pre klientov spoločnosti a sprostredkovateľov poistenia a služieb.

Informácia pre klientov o spracúvaní osobných údajov.
viac
Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
viac
V prípade, ak nás chcete požiadať o zmluvnú spoluprácu a o úpravu podmienok zmluvnej spolupráce, môžete nás osloviť priamo vyplnením tohto internetového formulára.
viac
Od 1.8.2011 poskytuje produkt Poistenie pohľadávok spoločnosť Euler Hermes Credit Insurance Belgium S.A.
viac
Informácie pre zahraničných sprostredkovateľov, ktorí by chceli pracovať pre našu spoločnosť.
viac
Informácie súvisiace s investičným životným poistením a jeho fondami.
viac
Generálne výnimky pre vkladové životné poistenie Modré konto, kapitálové životné poistenie, poistenie kritických chorôb a poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity.
viac

Podmienky poskytnutia Prémie pri dožití

viac
Správy o solventnosti a finančnom stave spoločnosti
viac
Verejné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku.
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222