Informácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Informácie

Informácie pre klientov spoločnosti a sprostredkovateľov poistenia a služieb.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

viac

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.

viac
Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
viac
V prípade, ak nás chcete požiadať o zmluvnú spoluprácu a o úpravu podmienok zmluvnej spolupráce, môžete nás osloviť priamo vyplnením tohto internetového formulára.
viac
Od 1.8.2011 poskytuje produkt Poistenie pohľadávok spoločnosť Euler Hermes Credit Insurance Belgium S.A.
viac
Informácie pre zahraničných sprostredkovateľov, ktorí by chceli pracovať pre našu spoločnosť.
viac
Informácie súvisiace s investičným životným poistením a jeho fondami.
viac
Generálne výnimky pre vkladové životné poistenie Modré konto, kapitálové životné poistenie, poistenie kritických chorôb a poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity.
viac

Podmienky poskytnutia Prémie pri dožití

viac

Správy o solventnosti a finančnom stave spoločnosti

viac
Allianz | Club