Allianz - Slovenská poisťovňa

Hodnoty fondov a vývoj zhodnotenia
Fond Predaj Nákup Vývoj
Allianz akciový fond 2.563467 EUR
2.670278 EUR +0.60% 
Akciový fond 3.246409 EUR
3.381676 EUR +0.60% 
Allianz zmiešaný fond 3.605073 EUR
3.755284 EUR +0.35% 
Zmiešaný fond 4.132841 EUR
4.305043 EUR +0.35% 
Akciový dynamický fond 3.148266 EUR
3.279444 EUR -0.01%  
Allianz akciový dynamický fond 3.277754 EUR
3.414327 EUR -0.01%  
Allianz dlhopisový dynamický fond 3.704250 EUR
3.858594 EUR -0.01%  
Dlhopisový dynamický fond 3.667656 EUR
3.820475 EUR -0.01%  
Peňažný fond 3.257950 EUR
3.393698 EUR +0.01% 
Zabezpečený fond I 1.055440 EUR
1.099417 EUR -0.01%  
Zabezpečený fond II 1.007707 EUR
1.049695 EUR -0.01%  
Fond krátkodobých investícií o.p.f. 3.324220 EUR
3.462729 EUR +0.01% 
Protected Equity 1 o.p.f. 3.349555 EUR
3.489120 EUR -0.01%  
Protected Equity 2 o.p.f. 1.010277 EUR
1.052372 EUR -0.01%  
Allianz akciový fond Nové trhy 1.242907 EUR
1.294695 EUR +0.59% 
Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti 1.937205 EUR
2.017922 EUR -0.39%  
Allianz akciový fond Agrotrendy 1.306490 EUR
1.360927 EUR +0.05% 
Akciový fond Nové trhy 1.256547 EUR
1.308903 EUR +0.59% 
Akciový fond Európske malé spoločnosti 2.270637 EUR
2.365247 EUR -0.39%  
Akciový fond Agrotrendy 1.262249 EUR
1.314843 EUR +0.05% 
Allianz dlhopisový fond 4.418828 EUR
4.602946 EUR -0.01%  
Success Absolute fond 2.700656 EUR
2.813183 EUR +0.35% 
Success Relative fond 2.797401 EUR
2.913959 EUR +0.12% 
Success Flexible fond 1.142078 EUR
1.189665 EUR +0.25% 
Success Protected fond 0.842520 EUR
0.877625 EUR -0.01%  
Allianz dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.179632 EUR
1.228783 EUR +0.05% 
Allianz akciový fond Európa 2.099765 EUR
2.187255 EUR -0.02%  
Dlhopisový fond 0.961986 EUR
1.002069 EUR -0.01%  
Dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.184472 EUR
1.233825 EUR +0.05% 
Akciový fond Európa 2.097403 EUR
2.184795 EUR -0.02%  
Allianz C-Quadrat Total Return Global fond 1.189244 EUR
1.238796 EUR +0.25% 
C-Quadrat Total Return Global fond 1.189244 EUR
1.238796 EUR +0.25% 
Allianz PIMCO Total Return Bond fond 0.974875 EUR
1.015495 EUR +0.10% 
Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond 0.976566 EUR
1.017256 EUR +0.23% 
PIMCO Total Return Bond fond 0.974875 EUR
1.015495 EUR +0.10% 
Fidelity Global Dividend fond 1.511718 EUR
1.574706 EUR -0.18%  
C-Quadrat Best Momentum fond 1.127643 EUR
1.174628 EUR +0.54% 
C-Quadrat Total Return Garant fond 0.976566 EUR
1.017256 EUR +0.23% 
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 12.02.2020