Allianz - Slovenská poisťovňa

Hodnoty fondov a vývoj zhodnotenia
Fond Predaj Nákup Vývoj
Allianz akciový fond 2.388575 EUR
2.488099 EUR +0.29% 
Akciový fond 3.024933 EUR
3.150972 EUR +0.29% 
Allianz zmiešaný fond 3.443885 EUR
3.587380 EUR +0.42% 
Zmiešaný fond 3.948048 EUR
4.112550 EUR +0.42% 
Akciový dynamický fond 3.163165 EUR
3.294964 EUR +3.39% 
Allianz akciový dynamický fond 3.293263 EUR
3.430482 EUR +3.39% 
Allianz dlhopisový dynamický fond 3.647888 EUR
3.799883 EUR -0.01%  
Dlhopisový dynamický fond 3.611848 EUR
3.762342 EUR -0.01%  
Peňažný fond 3.250840 EUR
3.386292 EUR +0.01% 
Zabezpečený fond I 1.040894 EUR
1.084265 EUR +0.18% 
Zabezpečený fond II 0.986207 EUR
1.027299 EUR +0.18% 
Fond krátkodobých investícií o.p.f. 3.316971 EUR
3.455178 EUR +0.01% 
Protected Equity 1 o.p.f. 3.303335 EUR
3.440974 EUR +0.18% 
Protected Equity 2 o.p.f. 0.988723 EUR
1.029920 EUR +0.18% 
Allianz akciový fond Nové trhy 1.115868 EUR
1.162363 EUR -0.24%  
Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti 1.712499 EUR
1.783853 EUR +0.53% 
Allianz akciový fond Agrotrendy 1.302569 EUR
1.356843 EUR -0.81%  
Akciový fond Nové trhy 1.128111 EUR
1.175116 EUR -0.24%  
Akciový fond Európske malé spoločnosti 2.007253 EUR
2.090889 EUR +0.53% 
Akciový fond Agrotrendy 1.258457 EUR
1.310893 EUR -0.81%  
Allianz dlhopisový fond 4.417292 EUR
4.601346 EUR -0.05%  
Success Absolute fond 2.589211 EUR
2.697095 EUR +0.46% 
Success Relative fond 2.637535 EUR
2.747432 EUR +0.51% 
Success Flexible fond 1.037751 EUR
1.080991 EUR +0.38% 
Success Protected fond 0.842520 EUR
0.877625 EUR -0.01%  
Allianz dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.174123 EUR
1.223045 EUR -0.20%  
Allianz akciový fond Európa 1.819739 EUR
1.895561 EUR +0.21% 
Dlhopisový fond 0.961650 EUR
1.001719 EUR -0.05%  
Dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.178950 EUR
1.228073 EUR -0.20%  
Akciový fond Európa 1.817693 EUR
1.893430 EUR +0.21% 
Allianz C-Quadrat Total Return Global fond 1.117327 EUR
1.163882 EUR +0.28% 
C-Quadrat Total Return Global fond 1.117327 EUR
1.163882 EUR +0.28% 
Allianz PIMCO Total Return Bond fond 0.959741 EUR
0.999730 EUR -0.56%  
Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond 0.966786 EUR
1.007069 EUR +0.08% 
PIMCO Total Return Bond fond 0.959741 EUR
0.999730 EUR -0.56%  
Fidelity Global Dividend fond 1.392784 EUR
1.450817 EUR -0.10%  
C-Quadrat Best Momentum fond 1.071505 EUR
1.116151 EUR +0.46% 
C-Quadrat Total Return Garant fond 0.966786 EUR
1.007069 EUR +0.08% 
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 12.09.2019