Allianz - Slovenská poisťovňa

Hodnoty fondov a vývoj zhodnotenia
Fond Predaj Nákup Vývoj
Allianz akciový fond 1.903708 EUR
1.983029 EUR +0.92% 
Akciový fond 2.410884 EUR
2.511338 EUR +0.92% 
Allianz zmiešaný fond 3.087833 EUR
3.216493 EUR +0.41% 
Zmiešaný fond 3.539876 EUR
3.687371 EUR +0.41% 
Akciový dynamický fond 2.366222 EUR
2.464815 EUR -0.01%  
Allianz akciový dynamický fond 2.463550 EUR
2.566198 EUR -0.01%  
Allianz dlhopisový dynamický fond 3.264172 EUR
3.400179 EUR -0.01%  
Dlhopisový dynamický fond 3.231927 EUR
3.366591 EUR -0.01%  
Peňažný fond 3.259047 EUR
3.394841 EUR -0.01%  
Zabezpečený fond I 1.023563 EUR
1.066211 EUR -0.01%  
Zabezpečený fond II 0.955422 EUR
0.995231 EUR -0.01%  
Fond krátkodobých investícií o.p.f. 3.325337 EUR
3.463893 EUR -0.01%  
Protected Equity 1 o.p.f. 3.248395 EUR
3.383745 EUR -0.01%  
Protected Equity 2 o.p.f. 0.957859 EUR
0.997770 EUR -0.01%  
Allianz akciový fond Nové trhy 0.929298 EUR
0.968019 EUR -1.44%  
Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti 1.309803 EUR
1.364378 EUR -2.91%  
Allianz akciový fond Agrotrendy 0.989513 EUR
1.030743 EUR -3.00%  
Akciový fond Nové trhy 0.939498 EUR
0.978644 EUR -1.44%  
Akciový fond Európske malé spoločnosti 1.535246 EUR
1.599215 EUR -2.91%  
Akciový fond Agrotrendy 0.956008 EUR
0.995842 EUR -3.00%  
Allianz dlhopisový fond 4.305529 EUR
4.484926 EUR -0.13%  
Success Absolute fond 2.239594 EUR
2.332910 EUR -0.01%  
Success Relative fond 2.066338 EUR
2.152435 EUR +0.33% 
Success Flexible fond 0.984226 EUR
1.025235 EUR -0.42%  
Success Protected fond 0.842520 EUR
0.877625 EUR -0.01%  
Allianz dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.073480 EUR
1.118208 EUR -0.49%  
Allianz akciový fond Európa 1.569077 EUR
1.634455 EUR -3.59%  
Dlhopisový fond 0.937324 EUR
0.976379 EUR -0.13%  
Dlhopisový fond Európske spoločnosti 1.077886 EUR
1.122798 EUR -0.49%  
Akciový fond Európa 1.567311 EUR
1.632616 EUR -3.59%  
Allianz C-Quadrat Total Return Global fond 0.999852 EUR
1.041513 EUR -0.06%  
C-Quadrat Total Return Global fond 0.999852 EUR
1.041513 EUR -0.06%  
Allianz PIMCO Total Return Bond fond 0.968904 EUR
1.009275 EUR +0.10% 
Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond 0.905880 EUR
0.943625 EUR -0.01%  
PIMCO Total Return Bond fond 0.968904 EUR
1.009275 EUR +0.10% 
Fidelity Global Dividend fond 1.202680 EUR
1.252792 EUR -3.79%  
C-Quadrat Best Momentum fond 0.873710 EUR
0.910115 EUR -0.20%  
C-Quadrat Total Return Garant fond 0.905880 EUR
0.943625 EUR -0.01%  
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 31.03.2020